Till startsidan / menyn

 
Stäng
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

About, Edmond (1828-1885), fransk politisk skriftställare
Achard, Marcel (1899-), fransk dramatiker
Acheson, Dean (1893-1971), amerikansk politiker, utrikesminister
Ackroyd, Peter, engelsk författare
Acton lord (1834-1902), engelsk historiker
Adams, Henry Brooks (1838-1918), amerikansk historiker
Adams, Joey (1911-), amerikansk skådespelare
Adenauer, Konrad (1876-1967), politiker, västtysk förbundskansler
Adler, Alfred (1870-1937), tysk psykoanalytiker
Aesopos (6:e århundradet f Kr), grekisk filosof
Alain, pseud f tmile-Auguste Chartier (1868-1951), fransk författare
Albee, Edward (1928-), amerikansk dramatiker
Ali, Muhammad (1942-), tidigare Casslus Clay, amerikansk boxare
Allen, Fred pscud f John F Sullivan (1894-1956), amerikansk humorist
Allen, Woody pseud f Allen Konigsberg (1935-), amerikansk filmman
Amiel, Henri Frédéric (1821-1881), fransk författare
Amis, Kingsley (1922-) engelsk författare
Amory, Cleveland (1907-), amerikansk författare
Amsterdam, Maury, amerikansk journalist
Anon, grekiska mytologin
Anouilh, Jean (1910-1987), fransk dramatiker
Antrim, Minna (1861-1984), amerikansk författarinna
Aretino, Pietro (1492-1556), italiensk satiriker
Aristoteles (384-322 f Kr), grekisk filosof och vetenskapsman
Attlee, Clement (1883-1967), engelsk politiker, premiärminister
Augustinus (354-430), romersk kyrkofader
Austen, Jane (1775-1817), engelsk författarinna
Aymé, Marcel (1902-1967), fransk författare

Top

Babbage, Charles (1792-1871), engelsk uppfinnare
Bacon, Francis (1561-1626), engelsk filosof och statsman
Bagehot, Walter (1826-1877), engelsk ekonom och journalist
Balzac, Honoré de (1799-1850), fransk författare
Bankhead, Tallulah (1902-1968), amerikansk filmskådespelerska
Baraka, Imamu Amiri pseud Leroi Jones, (1934-), amerikansk dramatiker
Barnum, Phineas T (1810-1891), amerikansk reklamman, impressario
Barry, Gerald (1899-), amerikansk journalist
Barrymore, John (1882-1942), amerikansk skådespelare
Baudelaire, Charles (1821-1867), fransk författare
Bauër, Gérard (1888-1965), fransk författare
Beaton, Cecil (1902-1980), engelsk fotograf
Beaurmarchais, Pierre-Augustin Caron de (1732-1799) fransk författare
Beauvoir, Simone de (1908-1986), fransk författarinna
Becque, Henri (1857-1899), fransk författare
Beerbohm, Max (1872-1956), engelsk författare och tecknare
Behan, Brendan (1923-1964), irländsk dramatiker
Bellow, Saul (1915-), amerikansk författare
Benchley, Robert (1889-1945), amerikansk humorist
Benn, Gottfried (1886-1956), tysk författare
Bennett, Alan (1934-), engelsk dramatiker
Beresford, Charles (1846-1919), engelsk baron, sjöofficer
Bergman, Hjalmar (1883-1931), svensk författare
Bevan, Aneurin (1897-1960), engelsk politiker
Bierce, Ambrose (1842-1913?), amerikansk skriftställare
Billings, Josh, pseud f Henry Wheeler Shaw (1818-1885), amerikansk humorist
Bjerre, Poul (1876-1964), svensk läkare, professor
Bliven, Naomi
Bloch, A
Bohr, Niels (1885-1962), dansk fysiker
Boileau, Nicolas (1636-1711), fransk författare och kritiker
Boorstin, Daniel J (1914-), amerikansk historiker, kongressbibliotekarie
Borman, Frank (1917-), amerikansk astronaut, företagsledare
Bowen, Charles (1855-1894), engelsk politiker
Brando, Marlon (1924-), amerikansk filmskådespelare
Brandt, Fritiof (1892-1968), dansk filosof
Brecht, Bertolt (1898-1956), tysk poet och dramatiker
Brennan, Gerald (1894-), engelsk essayist
Brooks, Mel, eg Melvin Kaminsky (1927-), amerikansk skådespelare och regissör
Bruno, Giordano (1548-1600), italiensk filosof
Bruyère, Jean de la (1645-1696), fransk författare
Buñuel, Luis (1900-1983), spansk-fransk filmregissör
Burke, Edmund (1729-1797), engelsk politiker och författare
Burns, George (1896-?), amerikansk humorist
Butler, Samuel (1612-1680), engelsk satiriker och poet
Byron, G G lord (1788-1824), engelsk diktare
Bøgh, Erik (1822-1899), dansk tidningsman, författare
Börne, Ludwig (1786-1837), tysk författare

Top

Cabell, James Branch (1878-1959), amerikansk författare
Caesar, Sid (1922-), amerikansk humorist
Cage, John (1912-), amerikansk kompositör
Campbell, mrs Patrick, se Tanner, Beatrice
Camus, Albert (1913-1960), fransk författare
Capone, Al (1897-1947), amerikansk gangsterledare
Carmichael, Stokely (1941-), amerikansk politiker ('Black power")
Carossa, Hans (1875-1956), tysk författare
Céline, Louis Ferdinand (1894-1961), fransk författare
Cerf, Bennet (1919-), amerikansk bokförläggare
Cervantes, Miguel de (1547-1616), spansk författare
Chamfort, Nicalas-Sebastien R (1741-1794), fransk moralist
Chamson, André (1900-), fransk skriftställare
Chandler, Raymond (1888-1959), amerikansk författare
Chaplin, Charles (1889-1977), engelsk-amerikansk skådespelare och regissör
Chateaubriand, René de (1768-1848), fransk författare och politiker
Chazal, Malcolm de (1902-), fransk författare
Chesterfield lord (1694-1773), engelsk författare och politiker
Chesterton, G K (1874-1936), engelsk författare och kritiker
Chevalier, Maurice (1888-1972), fransk sångare och skådespelare
Chincholles, Charles (1845-1902), fransk aforistiker
Chrustjov, Nikita (1894-1971), sovjetrysk politiker, regeringschef
Churchill, Winston (1874-1965), engelsk politiker, premiärminister, författare
Cioran, E M (1911-), fransk filosof
Clemenceau, Georges (1841-1929), fransk politiker, konseljpresident
Cocteau, Jean (1889-1963), fransk författare
Congreve, William (1670-1729), engelsk dramatiker
Connolly, Cyril (1903-1974), engelsk kritiker
Corelli, Marie (1855-1924), engelsk författare
Crisp, Quentin (1908-), engelsk skriftställare

Top

Dangerfield, Rodney
Darrow, Clarence (1857-1938), amerikansk jurist
Davis, Bette (1908-), amerikansk skådespelerska
Dayan, Moshe (1908-1981), israelisk militär och politiker
Delacroix, Eugéne (1798-1863), fransk konstnär
Dewar, Thomas lord (1864-1930), skotsk whiskytillverkare
Dietrich, Marlene (1904-), tyskamerikansk skådespelerska
Diktonius, Elmer (1896-1961), finländsk författare
Disraeli, Benjamin (1804-1881), engelsk författare och politiker
Dobie, J Frank (1888-1964), amerikansk skriftställare
Donleavy, J P (1926-), amerikansk författare
Douglas, Norman (1886-1952), engelsk författare
Doyle, Conan (1859-1930), engelsk författare
Drucker, Peter (1909-), amerikansk företagskonsult
Dryden, John (1631-1700), engelsk poet
Dunne, Finlay Peter (1867-1936), amerikansk humorist
Dumas d y, Alexandre (1824-1895), fransk författare

Top

Eban, Abba (1915-), israelisk politiker, utrikesminister
Ebner-Eschenbach, Marie von (1830-1916), tysk författarinna
Eldridge, Paul (1888-?), amerikansk skriftställare
Eliot, T S (1888-1965), amerikansk-engelsk poet
Ertz, Susan, (1907-), engelsk författarinna

Feiffer, Jules (1929-), amerikansk skämttecknare
Ferber, Edna (1887-1968), amerikansk författarinna
Fields, W C (1879-1946), amerikansk filmskådespelare
Flaubert, Gustave (1821-1880), fransk författare
Fleming, Ian (1910-1964), engelsk författare
Fliegende Blätter, tysk skämttidning
Forster, E M (1879-1970), engelsk författare
Fox, Henry Stephen (1791-1846) engelsk diplomat
France, Anatole, pseud f Jacques Anatole Thibault (1844-1924), fransk författare
Franklin, Benjamin (1706-1790), amerikansk vetenskapsman och statsman
Friedman, Milton (1912-), amerikansk ekonom
Fromm, Erich (1900-), tyskamerikansk psykoanalytiker, författare
Frost, Robert (1874-1963), amerikansk poet
Fuller, Thomas (1608-1661), engelsk historiker

Top

Gabor, Zsa Zsa (1919-), ungersk-amerikansk filmskådespelerska
Galbraith, John Kenneth (1908-), amerikansk ekonom
Galsworthy, John (1867-1933), engelsk författare
Garborg, Arne (1851-1934), norsk författare
Gaulle, Charles de (1890-1970), general, fransk statsman
Gay, John (1685-1732), engelsk dramatiker
Giang, Vo Dong, vietnamesisk politiker
Gibbs, Wolcott (1902-1958), amerikansk kritiker
Gide, André (1869-1951), fransk författare
Giraudoux, Jean (1882-1944), fransk dramatiker
Goebbels, Joseph (1897-1945), tysk nazistisk politiker
Goethe. Johann W von (1749-1832), tysk diktare
Goldwyn, Samuel (Sam) 1884-1974), amerikansk filmmagnat
Goncourt, Edmond de (1822-1896), fransk skriftställare
Gracián, Baltasar (1601-1658), spansk författare
Grant, Cary (1904-1986), engelsk-amerikansk filmskådespelare
Grebeau, Raymond de (1839-1932), fransk filosof
Guedalla, Philip (1889-1944), engelsk författare
Guitry, Sacha (1885-1957), fransk teaterman och författare
Gulbenkin, Nubar (1869-1955), armenisk-amerikansk finansman
Gustav III (1746-1792), svensk konung

Top

Halsey, Margaret (1910-), amerikansk författarinna
Hansson, Ola (1860-1925), svensk författare
Harding, Warren (1865-1923), amerikansk politiker, president
Hardy, Thomas (1840-1928), engelsk författare
Harrison, Richard (Rex) (1908-), engelsk skådespelare
Hawk Dorfman, Raymond (1925-), amerikansk bokförläggare och diplomat
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831), tysk filosof
Heine, Heinrich (1797-1856), tysk poet
Heller, Joseph (1923-), amerikansk författare
Heller, Robert (1919-), amerikansk författare
Helps, sir Arthur (1813-1875), engelsk författare
Helvétius, Claude-Adrien (1715-1771), fransk filosof
Hepburn, Katharine (1909-), amerikansk filmskådespelerska
Herbert, A P (1890-1971), engelsk jurist och skriftställare
Herriot, Edouard (1872-1957), fransk politiker, konseljpresident
Heurlin, Christopher (1786-1860), svensk biskop
Hitchcock, Alfred (1899-1980), engelsk-amerikansk filmregissör
Hitler, Adolf (1889-1945), tysk diktator
Hitopadesha, en av de mest berömda indiska fabelsamlingarna
Hohlenberg, Johannes (1881-1960), dansk skriftställare
Holmberg, Olle (1893-1;974), svensk litteraturhistoriker
Holmes, Oliver Wendell (1809-1894), amerikansk författare, anatom
Hope, Bob (1904-2004), engelsk-amerikansk skådespelare och humorist
Horatius, Quintus Horatius Flaccus (65-8 f Kr), romersk skald
Howe, Edgar Watson (1853-1937), amerikansk skriftställare
Howell, James (~1594-1666), engelsk filosof
Hubbard, Elbert (1859-1915), amerikansk affärsman och författare
Hubbard Kin, pseud f Frank MeKinney Hubbard (1868-1930), amerikansk humorist
Hugo, Victor (1802-1885), fransk författare
Humphrey, Hubert (1911-1978), amerikansk politiker
Huxley, Aldous (1894-1963), engelsk författare
Huxley, T H (1825-1895), engelsk vetenskapsman

Top

Ibsen, Henrik (1828-1906), norsk författare
Ingemann, B S (1789-1862) dansk skolman, författare
Ingrams, Richard (1937-), engelsk författare och tidskriftsredaktör
Ionesco, Eugène (1912-), rumänsk-fransk dramatiker

Jerome, Jerome K (1859-1927), engelsk humorist
Jerrold, Douglas (1803-1857), engelsk skriftställare
Johanson, Klara (1875-1948), svensk författarinna och kritiker
Johnson, Samuel (1709-1784), engelsk kritiker och författare
Jones, Spike (1911-1965), amerikansk musiker
Joseph, Michael (1887-1958), engelsk bokförläggare
Joubert, Joseph (1754-1824), fransk författare

Karl IX (1550-1574), fransk konung
Kauffman, George (1889-1961), amerikansk dramatiker
Kaufmann, Max, amerikansk affärsman
Kennedy, John F (1917-1963), amerikansk politiker, president
Kennedy, Robert (1925-1968), amerikansk politiker
Kerr, Jean (1923-), amerikansk författarinna
Keynes, John Maynard (1883-1956), engelsk ekonom
Kierkegaard, Søren (1813-1855), dansk filosof
Kirk, Lisa, amerikansk skådespelerska
Knigge, Adolf von (1761-1819), tysk filosof
Knoll, Erwin (1931-), amerikansk journalist
Koranen, Islams heliga skrift
Koskenniemi, Veikko A (1885-1962), finsk författare
Kraus, Karl (1874-1936), österrikisk författare
Kristina (1626-1689), svensk drottning
Kubrick, Stanley (1928-), amerikansk filmregissör

Top

Ladies´Homejournal, amerikansk tidskrift
La Fontaine, Jean de (1621-1695), fransk författare
La Grange de (1796-1876), markis, fransk författare
Laing, R D (1927-), engelsk psykiater
Law, Andrew Bonar (1858-1923), engelsk politiker
Lawrence, Jerome
Leacock, Stephen (1869-1944), kanadensisk nationalekonom och författare
Léautaud, Paul (1877-1956), fransk skriftställare
Lebowitz, Fran (1950-), amerikansk journalist
Lec, Stanislaw Jerzy (1909-), polsk poet och aforistiker
Lee, Gypsy Rose (1914-1970), amerikansk stripteasedansös
Lehrer, Tom (1928-), amerikansk matematiker och sångförfattare
Lennon, John (1941-1980), engelsk rockmusiker
Leopardi, Giacomo (1798-1837), italiensk poet och essayist
Levant, Oscar (1906-1972), amerikansk pianist och kompositör
Levine, Joseph E (1905-), amerikansk filmproducent
Lewis, Joe E, amerikansk skådespelare
Lewis, Sinclair (1888-1951), amerikansk författare
Liectenberg, Georg Ch (1742-1799), tysk fysiker och skriftställare
Lie, Trygve (1896-1968), norsk politiker, FN:s generalsekreterare
Lindborg, Gustaf (1875-1927), svensk författare
Linné, Carl von (1707-1778), svensk lärare och naturforskare
Ljungdal, Arnold (1901-1968), svensk författare
Lloyd George, David (1863-1945), engelsk politiker, premiärminister
Lorenz, Konrad (1903-), österrikisk etolog
Lowell, James Russell (1819-1891), amerikansk diplomat och författare
Lownes, Victor (1929-), amerikansk förläggare
Ludvig XI (1423-1483), fransk konung
Lundberg, Erik (1907-1987), svensk professor, nationalekonom

Top

Machiavelli, Niccolò (1469-1527), italiensk politisk filosof
Mailer, Norman (1923-), amerikansk författare
Malmström, Nicken (1897-1967), finlandssvensk författare
Mancroft lord (1914-), engelsk politiker
Mansfield, Jayne (1932-1967), amerikansk filmskådespelerska
Manzoni, Alessandro (1785-1873), italiensk filosof
Marcus Aurelius (121-180), romersk filosof, kejsare
Marquis, Don (1878-1937), amerikansk humorist
Marsh, sir Richard, engelsk politiker
Martin du Gard, Roger (1881-1958), fransk författare
Marx, Groucho (1895-1977), amerikansk filmkomiker
Marx, Karl (1818-1883), tysk politisk filosof
Masaryk, Tomàš (1850-1937), tjeckisk statsman, president
Maugham, W Somerset (1874-1965), engelsk författare, dramatiker
Mauldin, Bill (1921-), amerikansk skämttecknare
Maurois, André, pseud f tmile Herzog (1885-1967), fransk författare
Mayer, Louis B (1885-1957), amerikansk filmmagnat
McCarthy, Eugene (1916-), amerikansk politiker
McGovern, George (1922-), amerikansk politiker
McLaughlin, Mignon, amerikansk 1800-talsförfattare
McLuhan, Marshall (1911-1981), amerikansk medlaforskare
Mencken, H L (1880-1936), amerikansk essayist och filosof
Miller, Henry (1891-1980), amerikansk författare
Mistinguett, pseud f Jeanne Bourgeois (1875-1956), fransk skådespelerska
Mitford, Nancy (1904-1973), engelsk författarinna
Mizner, Wilson (1876-1933), amerikansk idrottsman, spelare
Molière, pseud f Jean Baptiste Poquelin (1622-1673), fransk dramatiker
Mondale, Walter (1928-), amerikansk politiker
Monroe, Marilyn (1926-1962), amerikansk filmskådespelerska
Montherlant, Henry de (1896-1973), fransk filosof
Morgan, J Pierpont (1837-1913), amerikansk finansman
Morley, Christopher (1890-1957), amerikansk författare och journalist
Muir, Frank (1920-), engelsk författare och radioman

Top

Naidu, Sarojini, indisk författarinna
Napoleon (Bonaparte) (1769-1821), kejsare av Frankrike
Nathan, George Jean (1882-1958), amerikansk kritiker
Needham, Richard J (1939-), amerikansk journalist
Nehru, Jawaharlal (1889-1964), indisk statsman
Nestroy, Johann N (1801-1862), österrikisk dramatiker
Nietzsche, Friedrich (1844-1900), tysk filosof
Nixon, Richard M (1913-), amerikansk politiker, president
Nizer, Louis B, amerikansk amiral
Norden, Dennis (1922-), engelsk dramatiker och radioman

OKÄND
Oliver, F S (1864-1934), engelsk skriftställare
Olivier, Laurence (1907-), engelsk skådespelare och regissör
O'Malley, Austin (1858-1932), amerikansk författare
Orwell, George, pseud f Eric Blair (1903-1950), engelsk författare
Otway, Thomas (1652-1685), engelsk författare
Owen, Robert (1771-1858), engelsk industriman
Oxenstierna, Johan (1666-1733), svensk författare

Top

Pagnol, Marcel (1894-1974), fransk dramatiker
Parker, Dorothy (1893-1967), amerikansk författarinna
Parkinson, Cyril Northcote (1909-), engelsk ekonom och författare
Pavese, Cesare (1908-1950), italiensk författare
Pep, Willie (1925-), fjäderviktsvärldsmästare i boxning
Peter, Laurence J (1919-), kanadensisk pedagog
Philip (1921-), prins, hertig av Edinburgh
Phillips, Margaret, engelsk baronessa
Pinero, Arthur Wing (1855-1934), engelsk dramatiker
Plautus, Titus Maccius (ca 250-184 f Kr), romersk författare
Player, Willis (1915-), amerikansk skribent
Powell, J Enoch (1912-), engelsk politiker
Préault, Auguste (1809-1879), fransk skriftställare
Prior, Matthew (1664-1721), engelsk filosof

Reagan, Ronald (1911-), amerikansk skådespelare, politiker, president
Renard, Jules (1864-1910), fransk författare och dramatiker
Richardson, Ralph (1902-1983), engelsk skådespelare
Rivaroli, Antoine de (1753-1801), fransk journalist
Rochefoucauld, François de la (1613-1680), fransk författare
Rogers, Will (1879-1935), amerikansk humorist
Rosten, Leo (1908-), amerikansk författare
Rowland, Helen (1876-1950), amerikansk humorist
Rude Pravo, tjeckoslovakisk tidning
Russell, Bertrand (1872-1970), engelsk filosof
Rydberg, Viktor (1828-1895), svensk författare

Top

Sacchetti, Franco (1330-1400), italiensk filosof
Saki, pseud f H H Munro (1870-1916), engelsk journalist och författare
Sandemose, Aksel (1899-1965), dansk-norsk författare
Savile, George, lord Halifax (1633-1695), engelsk statsman
Schopenhauer, Arthur (1788-1860), tysk filosof
Shaw, George Bernard (1856-1950), engelsk författare
Sheekman, Arthur
Sibelius, Jean (1865-1957), finsk tonsättare
Sica, Vittorio de (1902-1974), italiensk filmregissör
Simplicissimus, tysk skämttidning 1896-1942 och 1954-1967
Singer, Aubrey, programchef vid engelska BBC
Sitwell, Edith (1887-1964), engelsk författarinna
Smith, Logan Pearsall (1865-1946), amerikansk essayist
Smith, Sidney (1771-1845), engelsk prästman
Snell, Blatchford, engelsk militär
Sontag, Susan (1933-), amerikansk författarinna
Staël, Mme de (1766-1817), fransk författarinna
Stalin, Josef, eg Josef Djugasvill (1879-1953), rysk diktator
Stendhal, pseud f Henri Beyle (1783-1843), fransk författare
Stevenson, Adlai (1900-1965), amerikansk politiker
Stevenson, Robert Louis (1850-1894), engelsk författare
Stinnet, Caskie (1911-), amerikansk journalist
Stockwood, Mervyn (1913-), engelsk biskop
Stoppard, Tom (1937-), engelsk dramatiker
Storm Petersen, Robert, "Storm P" (1882-1949), dansk författare, tecknare och skådespelare
Strindberg, August (1849-1912), svensk författare
Swift, Jonathan (1667-1745), engelsk författare
Syrus Publius (100-talet f Kr), romersk filosof
Söderberg, Hjalmar (1869-1941), svensk författare

Top

Tacitus (55-116), romersk historieskrivare
Talleyrand, Charles Maurice de (1754-1838), fransk statsman
Talmud, judiskt samlingsverk med regler och traditioner
Tanner, Beatrice Stella (1865-1940), engelsk skådespelerska, känd som mrs Patrick Campbell
Tasso, Torquato (1544-1595), italiensk diktare
Taylor, A J P (1906-), engelsk historiker
Taylor, Bert Leston (1866-1921), amerikansk journalist
Taylor, Elizabeth (1932-), engelsk-amerikansk skådespelerska
Taylor, Henry (1800-1886), engelsk dramatiker
Tiek, Paul E., pseud f Båth R.P. (1945-), urg. tekn. H.T.S.
Thiel, Ernest (1859-1947), svensk bankir
Thomas, Dylan (1914-1953), engelsk lyriker och dramatiker
Thomson of Fleet lord (1894-1976), engelsk tidningsman
Thoreau, Henry David (1817-1862), amerikansk författare
Thorild, Thomas (1759-1808), svensk författare och kritiker
Thurlow, Edward (1731-1806), engelsk baron, lordkansler
The Times, engelsk tidning, grundad 1785
Tjechov, Anton (1860-1904), rysk läkare och författare
Tolstoj, Leo (1828-1910), rysk författare
Trilling, Lionel (1905-1975), amerikansk kritiker
Truman, Harry S (1884-1972), amerikansk politiker, president
Tucker, Sophie (1884-1966) amerikansk jazzsångerska
Turner, Ted, amerikansk finansman, seglare
Tutu, Desmond (1931-), sydafrikansk teolog, biskop
Twain, Mark, pseud f Samuel L Clemens (1835-1910), amerikansk författare
Tynan, Kenneth (1927-1980), engelsk film- och teaterkritiker
Törneros, Adolf (1794-1839), svensk författare

Top

Updike, John (1932-), amerikansk författare
Ustinov, Peter (1921-), engelsk skådespelare
Valéry, Paul (1871-1945), fransk filosof och författare
Walton, Izaak (1593-1683), engelsk författare
Wanamaker, John, amerikansk affärsman
Vanbrugh, John (1664-1726), engelsk arkitekt och lustspelsförfattare
Warhol, Andy (1930-1987), amerikansk konstnär
Waugh, Evelyn (1903-1966), engelsk författare
Vauvenargues, Luc de Clapiers de (1715-1747), fransk militär och filosof
Weil, Simone (1909-1943), fransk författarinna
Weiss, Alexander (1924-), tysk-svensk författare
Welles, Orson (1915-1985), amerikansk filmregissör
West, Mae (1892-1980), amerikansk filmskådespelerska
West, Rebecea, pseud f Cecily Fairfield (1892-1983), engelsk författarinna
Whistler, James A (1834-1903), amerikansk målare
White, Wilfred Hyde, (1903-) engelsk skådespelare
Whitehorn, Katherine (1926-), engelsk journalist
Vidal, Gore (1925-), amerikansk författare
Wilde, Oscar
(1854-1900), engelsk författare, dramatiker
Wilding, Michael (1912-1979), engelsk skådespelare
Williams, Tennessee, pseud f Thomas L Williams (1914-1983), amerikansk dramatiker
Wilson, Earl (1907-), amerikansk journalist
Wilson, Gary (1934-), amerikansk skribent
Winchell, Walter (1879-1972), amerikansk journalist
Wirtanen, Atos (1906-1979), finländsk journalist och politiker
Voltaire, François Marie Arouet de (1694-1778), fransk författare
Woollcott, Alexander (1887-1943), amerikansk journalist och författare
Vries, Peter de (1910-), amerikansk författare
Wright, Frank Lloyd (1869-1959), amerikansk arkitekt
Wrigley, William, amerikansk affärsman
Youngman, Henny
Yourcenar, Marguerite, pseud f Marguerite de Crayencour (1903-), fransk författarinna

Top

 
Stäng