Saknas det något visdomsord?

Har du en aforism du inte hittar i vår databas och som du tycker bör vara med, utnyttja vårt formulär nedan för att skicka den till oss.

Innan du skickar formuläret ber vi dig kontrollera en extra gång att inte ditt bevingade ord redan finns i databasen.

Problemet är att ibland kan olika personer finnas angivna som upphovsmän för samma aforism. Även olika ordalydelse förekommer, vilket innebär att istället för att söka på längre stycken av aforismen, bör du endast söka på någon signifikant del av visdomsordet.
Tack på förhand för din medverkan!

Under vilken rubrik anser du att ditt visdomsord bör vara:

        Skriv din aforism ifältet nedan och avsluta med att ange upphovsmannens namn
       

Ditt namn eller signatur:     
Din e-postadress : z)  
        z) Nödvändig uppgift om du vill få en bekräftelse på att vi har mottagit ditt meddelande

      

       Efter att du tryckt på 'SÄND'-knappen: Får du felmeddelande eller kommer det ingen bekräftelse upp på
       skärmen — läs här!Copyright © 2004   R.P. Båth — senast uppdaterad 17 november 2004.
e-post  webmaster@aforism.nu

BFormMail V1.6 © 1995 – 1997 Matt Wright
A Free Product of Matt's Script Archive, Inc.

.