Vid vår födelse*) är alla
lika mycket värda..!

 

Lika värde

*) De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar.
De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang,

är
födda fria och lika i värde och rättigheter.