En aforismer säger allt. Aforismer är tankekornen av många generationers tankemödor. Aforismer ger skärpa åt det du vill ha sagt. Aforismer helt enkelt!
Aforismer för dig, aforismer för mig, aforismer för alla. Kort sagt, himmelska aforismer, tänkvärda aforismer.

 Aforismer för dig, aforismer för mig, aforismer för alla. Kort sagt, himmelska aforismer, tänkvärda aforismer.

 

 

om ett ögonblick länkas du vidare . . .