Ett epigram säger allt. Ett epigram är sentensen av många generationers tankemödor. Ett epigram ger skärpa åt det du vill ha sagt. Epigram helt enkelt!
Epigram för dig, epigram för mig, epigram för alla. Kort sagt, ett epigram är himmelskt, ett epigram är tänkvärt, ett epigram säger allt!

 Epigram för dig, epigram för mig, epigram för alla. Kort sagt, ett epigram är himmelskt, ett epigram är tänkvärt, ett epigram säger allt!

om ett ögonblick länkas du vidare . . .