Ett tankekorn säger allt. Ett tankekorn är sentensen av många generationers tankemödor. Ett tankekorn ger skärpa åt det du vill ha sagt. Tankekorn helt enkelt!
Tankekorn för dig, tankekorn för mig, tankekorn för alla. Kort sagt, ett tankekorn är himmelskt, ett tankekorn är tänkvärt, ett tankekorn säger allt!

 Tankekorn för dig, tankekorn för mig, tankekorn för alla. Kort sagt, ett tankekorn är himmelskt, ett tankekorn är tänkvärt, ett tankekorn säger allt!

om ett ögonblick länkas du vidare . . .