Abstinens    Jag började banta och svor nykterbetseden. På fjorton dagar förlorade jag två veckor. Joe E Lewis

Abstinens    Det tråkiga med goda föresatser är att man vanligen får dem efteråt. Thorvald Gahlin

Abstinens    Förfining är det som finns kvar efter rika anfäder när pengarna är slut. Okänt ursprung

Abstinens    Den som ständigt citerar visdomsord blir snart själv ett talesätt. Thomas Fuller misstag

Abstinens    Abstinens är lättare att klara av än måttlighet. Ewald Balser

Abstinens    Abstinens är konsten att inte önska det man i alla fall inte kan få. Georg Thomalla

Abstinens    Jag blir inte kvitt misstanken att de avhållsamma inte gillar det de försakar. Dylan Thomas

innehåll aforism.nu