Aforismer    Man kan pressa in en sanning i en aforism, men aldrig sanningen. Norman Douglas

Aforismer    Att bereda läsaren glädjen av igenkännandets överraskning är charmen hos den äkta aforismen. Atos Wirtanen

Aforismer    Man kan lika gärna säga att mystik är hjärtats dialektik som att dialektik är förståndets mystik. Mystik är tänkande i känslor. Hans Lohberger

Aforismer    Äkta mystik är moral i högsta potens. Friedrich Schlegel

Aforismer    Mystik uppstår alltid när vi gör något annat än enbart upprepar oss. Paul Valéy

Aforismer    Maximer är små predikningar. Frank G. Burgess maxim

Aforismer    Maximer är för intellektet vad lagar är för handlingarna. De inspirerar inte men de leder och anför, och även om de är blinda skyddar de. Joseph Joubert maxim

Aforismer    Aforismen kan vara sterilitetens fattigdom utan några dolda tillgångar, ett infall, när tanken är för lat eller oförmögen att samla sig till saklig bevisföring. I lyckliga fall hör man när träffen har sanningens klang. Verner von Heidenstam

Aforismer    Goda aforismer avslöjar människan, dåliga författaren. Frithiof Brandt

Aforismer    Citat; en metod att återge någon annans ord felaktigt. Ambrose Bierce

Aforismer    Att läsa citatböcker är en bra sysselsättning för en obildad människa. Winston Churchill

innehåll aforism.nu