Allians & koalition    Det är aldrig tryggt för fria stater att ha nära förbindelser med despoter. Demosthenes

Allians & koalition    Allianser tål inte stagnation. Antingen skjuter de rotskott eller också vissnar de. Anthony Eden

Allians & koalition    Jag är emot likriktning – undantagandes i kärlek. K. K. Steincke

Allians & koalition    Koalitioner är för det mesta för klibbiga för att gå upp i limningen. Bert Berkensträter

Allians & koalition    Engelsmännen älskar sina koalitioner därför att den ene på så sätt kan lägga skulden på den andre. Benjamin Disraeli

Allians & koalition    En koalition är ett resonemangsäktenskap med kalkylerad risk. Amintore Fanfani

Allians & koalition    I en koalition är det helt naturligt att svansen försöker vifta med hunden. Om det lyckas beror det bara på att hunden finner sig i det. Amintore Fanfani

Allians & koalition    I en regeringskoalition är det svårt när det största partiet i regeringen hela tiden måste ge det minsta bröstet. Carlo Franchi

Allians & koalition    En koalition är ett resonemangsäktenskap med smekmånaden i skilda sovrum. Pierre de Marivaux

Allians & koalition    I en koalition ligger det alltid frestande nära till hands att ge intryck av att man själv producerar osten och att endast hålen härrör från partnern. Hector Minguez

Allians & koalition    En koalition är konststycket att gå med höger sko på vänster fot utan att få liktornar. Guy Mollet

Allians & koalition    En koalition är ett resonemangsäktenskap med oförsiktiga mellanspel. Aldo Moro

Allians & koalition    I en koalition tvättar det ena partiet det andra. Paul Renner

Allians & koalition    Koalitioner har i regel ett längre och ett kortare ben, och därför måste framåtskridandets tempo rätta sig efter det kortaste. Paul-Henri Spaak

Allians & koalition    I en koalition bekräftar man sin trohet genom att hoppa över skaklarna inom en begränsad radie. Ugo Tognazzi

Allians & koalition    I en koalitions sista stadium hålls väggarna ihop enbart av putsen. Henk Vissers

Allians & koalition    Koalitionen är den intimaste formen av fientlig motsättning. Richard Wiggins

Allians & koalition    En allians är ett äktenskap där svartsjukan är större än kärleken. Amintore Fanfani

Allians & koalition    Allianser har inga absoluta fördelar oavsett vilka känslor de är grundade på. Charles de Gaulle

Allians & koalition    Fred, handel, ärlig vänskap med andra nationer avstå inte från allians med någon. Thomas Jefferson

Allians & koalition    Allians: I internationell politik pakten mellan två tjuvar som har sina händer så djupt i varandras fickor att de svårligen kan stjäla från en tredje. Ambrose Bierce

Allians & koalition    När det uppstår problem i en allians bör man avlägsna problemen inte alliansen. Maurice Couve de Murville

Allians & koalition    En allians är ett resonemangsparti, aldrig ett kärleksförhållande. Robert Schuman

innehåll aforism.nu