Ära & ärelystnad   Det finns många som anser det vara förmer att hållas för mästare än att vara det. Dante Alighieri

Ära & ärelystnad    Det är de högsta träden som är mest utsatta för vin dens krafter och de mest äregiriga människorna för lyckans stormbyar. William Shakespeare

Ära & ärelystnad    Ärelystnaden vet inte av någon medelväg, antingen går den på alla fyra eller trippar den på tå. George Savile

Ära & ärelystnad    Slaven har bara en herre; den ärelystna lika många som det finns människor som kan kan främja hans karriär. Jean de La Bruyère

Ära & ärelystnad    Ärelystnaden är lik en flod; den ser sig aldrig om. Ben Jonson

Ära & ärelystnad    Ärelystnaden förmår människor att göra de smutsigaste ting. Det är därför klättrandet sker i samma kroppsställning som krypandet. Jonathan Swift

Ära & ärelystnad    Mycket gott kan göras här i världen om man inte fäster sig alltför mycket vid vem som får äran. Jesuitisk sentens

Ära & ärelystnad    Den som öppnar sitt sinne för äregirigheten stänger det för sinnesfriden. Kinesiskt ordspråk

Ära & ärelystnad    De människor vi hedrar är inget annat än skojare som har haft turen att inte bli tagna på bar gärning. Stendhal

Ära & ärelystnad    Ryktbarhet måste vinnas, ära får inte förloras. Tyskt ordspråk

Ära & ärelystnad    Världen indelas i människor som gör saker – och människor som får äran. Dwight Morrow

Ära & ärelystnad    Äran följer dem som flyr den. Okänt ursprung

Ära & ärelystnad    Äran bör uppstå som biprodukt. Paul Valéry

innehåll aforism.nu