Arbete & yrken    Arbete & yrken utvidgar sig så att det fyller all den tid som står till förfogande för dess utförande. Cyril Northcote Parkinson

Arbete & yrken    Utför ditt arbete helhjärtat och du kommer att lyckas – det är så liten konkurrens. Elbert Hubbard

Arbete & yrken    Våra politiker och högsta ämbetsmän borde gå i sandaler så att de kunde roffa åt sig även med tårna. Graffiti

Arbete & yrken    En ämbetsman är en man som utmärker sig genom sina underordnades flit. Graffiti på ämbetsverk

Arbete & yrken    Om japanerna stötte på en normalflitig journalist eller ett standardexemplar av de offentliganställda, skulle de känna sig förpassade till Madame Tussauds vaxkabinett en dag när det är stängt. Ulrik Høy

Arbete & yrken    En offentliganställd säger inga kvickheter. Eugène Ionesco

Arbete & yrken    En offentliganställd är en person som tjänar offentligheten för sitt eget bästa. Art Linkletter

Arbete & yrken    Ämbetsmän är som böcker i ett bibliotek. De som man har minst nytta av är placerade högst upp. David Gregory Mason

Arbete & yrken    En hederlig ämbetsman skrattar inte innan han har undersökt om hans överordnade kommer att få reda på det. M. G. Saphir

Arbete & yrken    En ämbetsman är i mina ögon alltid en högfärdig dumbom tills bevis för motsatsen föreligger. Nevil Shute

Arbete & yrken    Militär rättvisa förhåller sig till rättvisan som militärmusik till musiken. Jules Régis Debray

Arbete & yrken    På många militära frågor finns det i dag politiska svar. Robert McNamara militär

Arbete & yrken    Militären är en växt som man måste vårda så omsorgsfullt att den inte bär någon frukt. Jacques Tati militär

Arbete & yrken    När inte kartan och terrängen stämmer överrens i det militära är det kartan som gäller. Okänt ursprung militär idioti dumhet

Arbete & yrken    Konsten att undervisa är att veta hur man uppmuntrar. Henri-Frédéric Amiel lärare

Arbete & yrken    Det finns inga bättre läromästare än fakta. Amintore Fanfani lärare

Arbete & yrken    Pensionerade lärare är i regel på dåligt humör. De saknar loven. Carlo Franchi

Arbete & yrken    Vad är en lärare annat än andlig far till sina barn som han ska frambringa ett andligt liv hos? Han ska på rätt sätt med mästarens hand tända och blåsa på den gudomliga gnistan i dem, den gnista som får alla krafter att flamma upp. Jeremias Gotthelf

Arbete & yrken    Medan David Cornwell alltjämt var lärare på Eton brukade han säga: Det spelar ingen roll vad barnen lär sig. Huvudsaken är att de hatar det. Johannes Gross misantrop människohatare

Arbete & yrken    Vad man kallar för en lärare är i själva verket ett slags växlare som för barnets tänkande in på rätt bana, men han är ändå ingen växlare för det finns inget fastlagt spår. Wilhelm Kircher

Arbete & yrken    En lärare är ett slags amfibievarelse. Han är vuxen men han lever i barnets värld. Martinus J. Langeveld

Arbete & yrken    En lärare är en person som i sin ungdom beundrade lärare. Henry Louis Mencken

Arbete & yrken    Alla riktiga lärare är lite av en Don Quijote. Han strider för det overkliga, det ännu inte verkliga – rornantikern i en drömvärld. Men vi kan trösta oss med att Don Quijote hade något mer än sina självgoda, mätta, fantasilösa landsmän som hånade honom. Han hade en idé, han hade själ. Willi Schohaus

Arbete & yrken    En tumregel när det gäller medicinska råd är att ta allt läkaren säger med en nypa aspirin. Goodman Ace läkare doktor

Arbete & yrken    Tiden sårar alla läkare. Jane Ace

Arbete & yrken    Jag dör med hjälp av för många läkare. Alexander den store

Arbete & yrken    Ett äpple om dagen håller doktorn borta, men en vitlök om dagen håller alla människor borta. Okänd läkare doktor

Arbete & yrken    Stor läkare, liten skylt. Liten läkare, stor skylt. Oscar Bloch

Arbete & yrken    Vi borde återgå till den gamla kinesiska seden att betala läkaren endast när vi är friska. Så fort vi blir sjuka får han ingenting. Floyd Bloom läkare doktor

Arbete & yrken    Den bäste läkaren är den som förmår ingjuta hopp. Samuel Taylor Coleridge läkare doktor

Arbete & yrken    Den bäste läkaren är den man letar efter men inte finner. Denis Diderot läkare doktor

Arbete & yrken    Varje läkare och varje politiker har sin favoritdiagnos. Benjamin Disraeli

Arbete & yrken    De flesta av mina patienter börjar med att tala om vad det är för fel på dem och vad jag ska göra åt det. Thomas Stearns Eliot läkare doktor

Arbete & yrken    Penningtransplantationer lyckas läkarna nästan alltid med. Wolfgang Eschker läkare doktor

Arbete & yrken    Man bör aldrig gå till en läkare utan att veta vilken som är hans älsklingsdiagnos. Henry Fielding

Arbete & yrken    Hälften av de moderna medicinerna skulle man kunna kasta ut genom fönstret om det inte vore för fåglarnas skull. Martin Henry Fischer läkare doktor

Arbete & yrken    Gud botar och läkaren inkasserar honoraret. Benjamin Franklin läkare doktor

Arbete & yrken    Bevare mig för den unge läkaren och den gamle barberaren. Benjamin Franklin läkare doktor

Arbete & yrken    Läkare brukar liksom öl vara bäst när de är gamla, advokater liksom bröd bäst när de är unga och färska. Thomas Fuller

Arbete & yrken    "Behandla varje människa efter förtjänst." Det kunde stå i läkarnas förhållningsregler. Burckhardt Garbe läkare doktor

Arbete & yrken    Den läkare som inte är präst är kvacksalvare. Arne Garborg

Arbete & yrken    Det finns två sorters läkare: de som praktiserar med hjärnan och de som praktiserar med tungan. Einar Geert-Jørgensen

Arbete & yrken    Det är inte patienten utan läkaren som ska ligga sömnlös när den sjukes öde är ovisst. Einar Geert-Jørgensen läkare doktor

Arbete & yrken    Förr i världen utgick en läkande kraft från kungarna, men den försvann med parlamentarismen. Nu har den övergått till läkarna, som ju är efterträdare till forna tiders trollkarlar och präster. Einar Geert-Jørgensen läkare doktor

Arbete & yrken    Man är mycket illa ute om man inte hyser tilltro till läkare och ändå inte kan klara sig utan deras hjälp. Johann Wolfgang von Goethe

Arbete & yrken    Läkekonsten är förnämare än all annan konst. Hippokrates läkare doktor

Arbete & yrken    Där det finns kärlek till människan finns det också kärlek till läkekonsten. Hippokrates läkare doktor

Arbete & yrken    Om en läkare botar ser solen det, om han dödar döljer jorden det. James Kelly

Arbete & yrken    Medicinens framsteg är gigantiska. Man är inte längre säker på sin död. Hanns-Hermann Kersten läkare doktor

Arbete & yrken    Att vara läkare är att själv vilja lida. Søren Kierkegaard

Arbete & yrken    Inte heller medicinen är längre vad den har varit. Gerhard Kocher läkare doktor

Arbete & yrken    Det går att bevisa nyttan av mediciner. Vi ordinerar i dag dubbelt så mycket medicin som för tio år sedan. Ändå har medellivs längden inte minskat på den tiden. Gerhard Kocher läkare doktor

Arbete & yrken    Det effektivaste skyddet för patienterna på sjukhusen är att minska besökstiden. Gerhard Kocher läkare doktor

Arbete & yrken    Patientens psyke är väl utforskat. Nu måste vi också utforska läkarens psyke. Gerhard Kocher läkare doktor

Arbete & yrken    För många patienter fördärvar läkaren. Gerhard Kocher läkare doktor

Arbete & yrken    Den gamle läkaren talar latin, den unge läkaren engelska och den gode läkaren patienternas språk. Gerhard Kocher läkare doktor

Arbete & yrken    Mänskigheten har hittills överlevt alla katastrofer. Den kommer också att överleva den moderna medicinen. Gerhard Kocher läkare doktor

Arbete & yrken    I läkarvärlden är det finare att transplantera hjärtan än att behandla gikt. Esther Larsen läkare doktor

Arbete & yrken    Såga av ett ben kan vilken läkare som helst göra. Att sätta på det igen är genast svårare. Palle Lauring

Arbete & yrken    Den enskilde läkaren är mycket anständig, läkarkåren som kollektiv är mycket oanständig. Konrad Lorenz läkare doktor

Arbete & yrken    Läkarna är Vår Herres lappskräddare. Martin Luther läkare doktor

Arbete & yrken    Det finns ingen medicin, bara medicinmän. Det finns inga sjukdomar, bara patienter. Salvador de Madariaga läkare doktor

Arbete & yrken    I dag skulle Lasarus inte längre stiga upp. Läkarvetenskapen har gjort för stora framsteg. Mario Marenco toché kritik sarkasm ironi läkare doktor

Arbete & yrken    Han har varit läkare i ett år nu och haft två patienter – nej, tre tror jag – ja, det var tre, för jag var med på begravningama. Mark Twain svart humor

Arbete & yrken    Det enda sättet att bevara hälsan är att äta det du inte vill ha, dricka det du tycker illa om och göra det du inte får. Mark Twain läkare doktor

Arbete & yrken    Specialister: Läkare som vet mer och mer om mindre och mindre. William J. Mayo

Arbete & yrken    En läkare är en person som har kvar sina polyper, sina halsmandlar och sin blindtarm. Henry Louis Mencken

Arbete & yrken    Den sanne läkaren predikar inte omvändelse, han erbjuder syndernas förlåtelse. Henry Louis Mencken läkare doktor

Arbete & yrken    Det är lätt att göra sig lustig över läkekonsten så länge man själv är frisk. Jean-Baptiste Molière läkare doktor

Arbete & yrken    Det finns ingen mänsklig verksamhet, att äta, dricka, sova eller älska, som någon läkare förr eller senare inte finner leda direkt till hjärtsvikt. John Mortimer

Arbete & yrken    Utan äkta medkänsla blir man aldrig någon god läkare. Axel Munthe

Arbete & yrken    Läkaren ska, liksom kungliga personer, hålla sig så fjärran och upphöjd som möjligt, annars skadas hans anseende. Axel Munthe läkare doktor

Arbete & yrken    I framtiden kommer läkarna att ställas till svars för fler liv än till och med vi generaler. Napoleon läkare doktor

Arbete & yrken    Bara en god människa kan vara en stor läkare. H. Nothnagel

Arbete & yrken    En av läkarens första plikter är att lära folket att inte ta medicin. William Osler läkare doktor

Arbete & yrken    Viljan att ta medicin är nog det som mest skiljer människan från djuren. William Osler läkare doktor

Arbete & yrken    En läkare som behandlar sig själv har en dumbom till patient. William Osler

Arbete & yrken    När en patient står vid dödens port är det läkarens plikt att knuffa honom igenom. Laurence J. Peter läkare doktor

Arbete & yrken    En provinsläkare behöver mer hjärna för att utföra sitt arbete någorlunda hyggligt än de femtio största industriledarna i världen. Walter B. Pitkin läkare doktor

Arbete & yrken    För varje sjukdom som läkarna botar med medicin framkallar de tio nya hos friska människor genom att infektera dem med det virus som är tusen gånger farligare än någon mikrob: tron att man är sjuk. Marcel Proust läkare doktor

Arbete & yrken    Några miljoner års praktiska försök och cirka sjuttio års medicinsk forskning har gjort det sannolikt att modersmjölk lämpar sig som föda åt spädbarn. Mikal Rode

Arbete & yrken    Den bäste läkaren i världen är veterinären. Han kan inte fråga sina patienter vad som är på tok. Han måste veta det. Will Rogers

Arbete & yrken    En gynnsam feldiagnos har alltid varit effektivare än den bästa medicin. Markus M. Ronner

Arbete & yrken    Om jag vore läkare skulle jag genast ordinera semester för varje patient som anser sitt arbete viktigt. Bertrand Russell

Arbete & yrken    När man ser vad läkarvetenskapen förmår nu för tiden frågar man ovillkorligen: Hur många våningar har döden? Jean-Paul Sartre

Arbete & yrken    Den bäste läkaren är naturen, för den botar många sjukdomar och talar dessutom inte illa om någon kollega. Ferdinand Sauerbruch

Arbete & yrken    Läkaren ser människan i hennes stora svaghet, advokaten ser henne i hennes fulla uselhet, prästen i hennes stora dumhet. Arthur Schopenhauer

Arbete & yrken    Att vara läkare är att vara den starkaste av två. E. Schweninger

Arbete & yrken    I och med att vi har gjort läkarna till köpmän har vi tvingat dem att lära sig affärsknepen. George Bernard Shaw

Arbete & yrken    Om man ligger sjuk därhemma och har det lika oroligt som på ett sjukhus säger läkaren: "Det här går inte an, ni måste läggas in. K. K. Steincke

Arbete & yrken    Förr, när religionen var stark och vetenskapen svag, trodde folk att trolldom var medicin. Nu, när vetenskapen är stark och religionen svag, tror de att medicin är trolldom. Thomas Szasz

Arbete & yrken    Jag vet inget mer skrattretande än en läkare som inte dör av ålderdom. François de Voltaire

Arbete & yrken    Läkare ordinerar mediciner som de vet föga om för att bota sjukdomar som de vet ännu mindre om till människor som de inte vet något alls om. François de Voltaire

Arbete & yrken    När läkarna inte kan bota en sjukdom ger de den åtminstone ett vackert namn. François de Voltaire

Arbete & yrken    En läkare är en olycklig person av vilken man kräver att han dagligen ska utföra underverk, nämligen att bringa hälsan i harmoni med frosseriet. François de Voltaire

Arbete & yrken    Medicinens konst består i att lugna och uppmuntra patienten medan naturen botar sjukdomen. François de Voltaire

Arbete & yrken    En läkare kan ta fel, men det kan inte en kromosom. Carl Zuckmayer

Arbete & yrken    Nej, jag måste nog gå nu. Plikten kallnar. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Affär: konsten att få upp pengar ur en annan mans fickor utan att bruka våld. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Affärsmannen plöjer sin åker med tungan. Japanskt ordspråk

Arbete & yrken    All början är svår. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Alla lade sig i vad han gjorde. Han var sängtillverkare. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Att göra stora affärer är bra, att i lugn och ro dricka ett glas vatten är bättre. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Bageriet låg på en bakgata. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Bankfolk bör inte ha anlag för svindel. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Bankrånarna fick sina pengar stötvis. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Belöningen för ett väl uträttat arbete är ett väl uträttat arbete. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Blind snickare hämtade yxa och såg. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Blomsterhandlaren kände sig vissen. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Byggherrar tjänar på att rivstarta? Okänt ursprung

Arbete & yrken    Damfrisörskan letade efter en permanent bostad. Okänt ursprung

Arbete & yrken    De påstår att skogsarbetarna nu har det så svårt att de har gått över till groggvirke. Okänt ursprung

Arbete & yrken    De som kan – gör. De som inte kan – lär ut. De som inte kan lära ut – administrerar. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Den högsta belöningen för människans arbete är inte vad hon får för det utan vad hon blir genom det. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Den som arbetar som en slav äter som en kung. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Den som gräver en grop åt andra faller ofta i funderingar. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Den som gräver en grop åt andra faller ofta själv däri. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Den som gräver en grop åt andra får skylla sig själv. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Den som gräver en grop åt andra jobbar ofta svart. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Den som gräver en grop åt andra jobbar på bygge. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Den som gräver en grop åt andra kan bli stadsplanerare i Stockholm. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Den som gräver en grop åt andra skall ha avtalsenlig lön. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Den som gräver en grop åt andra är inte arbetslös. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Den som lyder går det väl, även om han plommon stjäl. Falstaff Fakir

Arbete & yrken    Det bästa att känna till, näst efter allt om dina egna affärer, är allt om den andres affärer. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Det enda butiken hade var öppet. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Det finns inget så tröttsamt som att inte arbeta. Carl Hammarén

Arbete & yrken    Det har varit affärer att göra trevligt med dig! Okänt ursprung

Arbete & yrken    Det jobbigaste med det här jobbet är de man skall jobba åt, för de är så jobbiga. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Det sägs att OK har fått en massa Shell. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Det var två bagare och en smet. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Det verkar som om det svenska båtbyggandet snart är inne på det sista varvet. Staffan Lindén

Arbete & yrken    Det är så ont om kött att Slakteriförbundet börjat skära ner personalen. Okänt ursprung

Arbete & yrken    En höna är den enda som kan ligga på ett jobb och ändå ge resultat. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Fack om färjekris: Stena inte ansvarig ledning. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Fakirernas fackförbund har spikat nästa årsmöte. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Firman sökte efter två kassörer – den förre och en ny. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Fjäska mindre så uträttar du mera. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Folk som går in för att föda upp getter kommer säkert ut förr eller senare för att få frisk luft. Okänt ursprung

Arbete & yrken    För fyrtio år sedan arbetade folk tolv timmar om dan och det kallades slaveri. Nu arbetar de fjorton timmar om dan och det kallas extraknäck. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Halvgjort arbete är också arbete. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Han gick aldrig på styrelsemötet. Han sov hemma. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Han sådde nubb i hopp om att omsider skörda spik. Den trädgårdsmästaren var helt unik. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Han var tvungen att bära väskan på huvudet, eftersom den innehöll en overhead-projektor. After Shave och Galenskaparna

Arbete & yrken    Hans pappa var en gammal tidningsman. Han sålde inte många, för ingen ville ha gamla tidningar. Okänt ursprung

Arbete & yrken    I längden är det med arbete som med äktenskapet: man känner bara av olägenheterna. Honoré de Balzac

Arbete & yrken    I mycket stora koncerner händer det att den högra handen inte vad den vänstra gör. Den skall inte ens veta det. Okänt ursprung

Arbete & yrken    I många tjänsteföretag sysslar uppemot en tredjedel av personalen med att rätta till vad resten ställt till med. Genom att göra rätt från början finns det enorma summor att spara. Det som kostar är inte kvalité utan bristande kvalité. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Inget är omöjligt för den som inte behöver göra det själv. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Inkompetens + Inkompetens = Inkompetens. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Jag har ingen arbetslust, men jag har en del andra. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Jag ogillar arbete, även om någon annan uträttar det. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Jag tror att jag skall bli urmakare, för jag har ärvt min faders ursinne. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Jag vägrar att arbeta ihjäl mig för att hålla livhanken uppe. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Jag älskar ljudet av motorgräsklippare. Det betyder att nånting blir gjort, och det är inte jag som gör det. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Jobbet är min bäste älskare. Men monogam är jag inte. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Ju mer folk arbetar, desto mindre tid har det att göra dumheter. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Jäkta inte mig, jag har timlön. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Kirurgerna på lasarettet fick en dag massor av saker att göra när en mängd gamla sovjetiska spioner slutade att operera. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Konsult: person som går omkring och talar om för andra människor hur de bör göra – och dessutom lyckas få betalt för det. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Kosmonauten var upprymd. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Man behöver inte vara tokig för att arbeta här – men visst underlättar det. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Man kan lura sina överordnade, men inte sina underordnade. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Man klagar på arbetet, till dess att man inte längre har något. Sinclair Lewis

Arbete & yrken    Man skall aldrig låta människor se halvgjort arbete. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Min bror arbetar hårt för att få ett jobb på kommunen, men numera gör han ingenting. Han fick jobbet. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Min far var sotare men min mor var sötare. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Misstror du en man, så anställ honom inte; anställer du en man, så misstro honom inte. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Muraren fick sparken för man hade inte bruk för honom. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Muraren gjorde som han brukade. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Målmedvetet arbete beror ibland mindre på flit än på ett torftigt privatliv. Stig Johansson

Arbete & yrken    Nattarbetare öppnar sina klädskåp med skiftnyckel. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Nej, Ericssons framgångar i Kina beror inte på att man kallar produkten Maobiltelefon. Okänt ursprung

Arbete & yrken    När jag får arbetslust lägger jag mig ner tills det går över. Okänt ursprung

Arbete & yrken    När jag är trött på att inte göra någonting så vilar jag mig. Okänt ursprung

Arbete & yrken    När min farbror hade reparation i sin frisersalong, måste kunderna under tre veckor bli klippta och rakade på baksidan. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Näst arbete finns det inget så djävligt som arbetslöshet. Erik Lundegård

Arbete & yrken    Om ABBA hade gått in i oljebranschen skulle dom nog ha spelat ESSO-S. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Om du inte kan göra det bra, gör det så att det ser bra ut. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Om du kan behålla huvudet när alla andra tappar sina, då är en karriär som giljotinoperatör för dig! Okänt ursprung

Arbete & yrken    Om jag anställer ett hembiträde som får tjugotusen om året så går landets BNP upp. Om jag gifter mig med hembiträdet så går den ner igen. Nello Celio

Arbete & yrken    På denna arbetsplats arbetar ungefär hälften. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Sedan företaget började drogtesta personalen hade flera fått sluta. Det gällde dock inte arbetsnarkomanerna. Okänt ursprung svart humor sarkasm ironi droger narkotika

Arbete & yrken    Skall du inte be mig stiga in, jag är ju inte här för att pracka på dig en dammsugare. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Skanska: Jag ar sa glad att jag ar svensk. Måndags-Persson

Arbete & yrken    SKF: få order men kul lager. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Skogsarbetaren dog på stubben. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Strejk? Vi som har lagt ned så mycket arbete! Okänt ursprung

Arbete & yrken    Sängvätare fick sparken från Säpo för han kunde inte hålla tätt. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Tandläkare söker sekreterare. Ring 55 74 85. Om ingen svarar är platsen fortfarande ledig. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Tandläkaren satte in en brygga för att tandvärken skulle gå över. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Urmakare som varit middagsgäster brukar ringa och ticka. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Varje anställd i ett företag, ett statligt verk eller en akademisk institution tenderar att befordras tills han nått sin inkompetensnivå. Peters princip

Arbete & yrken    Vi gör ofta mer gott med vår sympati än med vårt arbete. Frederic William Farrar

Arbete & yrken    Vi sökte arbetskraft – och fick människor. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Vi är i en nyckelposition, hävdar landets låssmeder, medan de anställda anser att förhandlingarna har gått i baklås. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Vi, de ovilliga, ledda av de ovetandes, gör det omöjliga för de otacksamma. Vi har gjort så mycket, under så lång tid, med så lite, att vi nu är kvalificerade att göra vad som helst av ingenting. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Värdar har sina hyresgester. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Ättiksfabrikanter som tjänat ihop till en förmögenhet kan onekligen tala om surt förvärvade slantar. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Den djävulen ger ett ämbete, ger han också ett ombud att sköta det. Ordspråk från Danmark

Arbete & yrken    Det är väl mannen får ett ämbete – men det är bättre att ämbetet får en man. Ordspråk från Sverige

Arbete & yrken    Ämbetsmannen har sina lagar, folket sina privata affärer. Ordspråk från Kina

Arbete & yrken    Läkaren är den ende som lider av god hälsa. Ordspråk från Okänd

Arbete & yrken    Läkarens misstag täcks med jord, den rikes med pengar. Ordspråk från England

Arbete & yrken    Gud botar, läkaren tar betalt. Ordspråk från USA

Arbete & yrken    Läkarens misstag är Guds vilja. Ordspråk från Italien

Arbete & yrken    Läkaren kräver betalning, vare sig han tagit död på sjukdomen eller patienten. Ordspråk från Polen

Arbete & yrken    Vid allvarlig sjukdom; tillkalla tre läkare. Ordspråk från Kina

Arbete & yrken    Medan läkarna överlägger, dör patienten. Ordspråk från Italien

Arbete & yrken    Vörda läkaren innan du behöver honom. Ordspråk från Grekland

Arbete & yrken    Mitt i sjukdomen lovar du gärna en get, men när du är frisk igen tycker du att en kyckling är lagom betalning. Ordspråk från Afrika-Jukun

Arbete & yrken    Om du snart vill dö, gör då läkaren till din arvinge. Ordspråk från Rumänien

Arbete & yrken    Om du föraktar läkaren, föraktar du sjukdomen. Ordspråk från Afrika-Bantu

Arbete & yrken    Naturen, tiden och tålamodet är tre skickliga läkare. Ordspråk från Skottland

Arbete & yrken    De bästa läkarna är doktor diet, doktor ro och doktor munter. Ordspråk från England

Arbete & yrken    Den ene läkaren ger den andre arbete. Ordspråk från USA

Arbete & yrken    När ödet knackar på, blir läkaren en narr. Arabiskt ordspråk

Arbete & yrken    Naturen är bättre än genomsnittsläkaren. Ordspråk från Kina

Arbete & yrken    När den duktige läkaren misslyckas, pröva en mindre duktig. Ordspråk från Afrika-Sechuana

Arbete & yrken    Där det finns många läkare, finns också många sjuka. Ordspråk från Ryssland

Arbete & yrken    En halv läkare i närheten är bättre än en hel på avstånd. Ordspråk från Tyskland

Arbete & yrken    När läkaren kommer, är smärtan borta. Ordspråk från Tyskland

Arbete & yrken    Kirurgen bör vara ung, medicinaren gammal. Ordspråk från Frankrike

Arbete & yrken    Arbete har en bitter rot och en söt frukt. Ordspråk från Sverige

Arbete & yrken    Dålig sax gör skevmynt skräddare. Ordspråk från Danmark

Arbete & yrken    Det Gud har sammanfogat behöver snickaren inte limma. Ordspråk från Norge

Arbete & yrken    En dålig hantverkare skyller på sitt verktyg. Ordspråk från England

Arbete & yrken    Ingen är smed från födseln. Ordspråk från Finland

Arbete & yrken    Arbete skämmer ingen, men att inte arbeta är skamligt. Gammalgrekiskt ordspråk

Arbete & yrken    Arbetet utförs av förnuftet, inte av styrkan. Ordspråk från Finland

Arbete & yrken    Arbete gör sömnen söt. Ordspråk från Sverige

Arbete & yrken    Det är inte arbetet, som tar död på en man, utan bekymren. Ordspråk från England

Arbete & yrken    Det finns inget smutsigt arbete, smutsigt kan bara samvetet vara. Ordspråk från Ryssland

Arbete & yrken    Den som inte vill arbeta, han skall heller icke äta. Ordspråk från Bibeln

Arbete & yrken    Man skall smida medan järnet är varmt. Ordspråk från Danmark

Arbete & yrken    Ett dåligt utfört arbete hämnar sig på arbetaren. Ordspråk från Ryssland

Arbete & yrken    En dålig arbetare skyller på sitt verktyg. Ordspråk från England

Arbete & yrken    Den som uppfann arbetet måste inte ha haft någonting att göra. Ordspråk från Tyskland

Arbete & yrken    Vita händer uppskattar andras arbete. Ordspråk från Ryssland

Arbete & yrken    Villig häst får dra lasset. Ordspråk från England

Arbete & yrken    Hur vacker är inte hackan i en annan mans hand! Arabiskt ordspråk

Arbete & yrken    Förhatligt arbete gör dig till slav. Ordspråk från Iran-Persien

Arbete & yrken    Arbeta, och du blir stark, sitt stilla, och du kommer att stinka. Arabiskt ordspråk

Arbete & yrken    Arbetaren är sin lön värd. Ordspråk från Bibeln

Arbete & yrken    Arbete befrämjar hälsa och välstånd. Ordspråk från Sverige

Arbete & yrken    En konsult är en person som lånar ens klocka, talar om hur mycket den är och sedan skickar en räkning. Qualiffiti, Jysk Teknologisk Forlag

Arbete & yrken    Han gjorde en karriär som fick den registrerande ängeln att på allvar lära sig stenografi. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Mannen som är rädd för att trampa på chefens tår får aldrig överta hans skor. Okänt ursprung karriär

Arbete & yrken    Många karriärister är som murgrönan; krypande stiger de högre och högre. Ralph Boller karriär

Arbete & yrken    Recept på karriär: Rätt fras på rätt plats. Wieslaw Brudzinski

Arbete & yrken    Den som vill göra karriär i våra dagar måste vara lite av en människoätare. Salvador Dali

Arbete & yrken    Jag har kolleger som gör karriär och i övrigt ingenting. Wolfgang Eschker

Arbete & yrken    Förr fläskade karriärjägarna uppåt och sparkade nedåt. I dag måste de fjäska nedåt och sparka uppåt. Max Christian Feiler karriär

Arbete & yrken    När man vill nå toppen hänger det på de sista meterna. De som har för bråttom i början måste man för det mesta fira ned. Heinrich Geissler karriär

Arbete & yrken    De flesta karriärjägare kommer utan besvär ned på vägen uppåt. Hanns-Hermann Kersten karriär

Arbete & yrken    Karriären är en häst som anländer till evighetens port utan ryttare. Karl Kraus karriär

Arbete & yrken    Sålunda talar karriären: Du må inga andra gudar hava jämte mig. Gabriel Laub karriär

Arbete & yrken    Några av karriärens steg leder till galgen. Stanislaw Jerzy Lec karriär

Arbete & yrken    Den som vill göra karriär måste behandla människor som om de vore lika viktiga som de tror att de är. Robert Lembke

Arbete & yrken    De yttre omständigheterna i uppåtstigandet framträder ofta först när färden nedför verkligen har börjat. Thomas Mann karriär

Arbete & yrken    För att ta sig fram i världen är det inte avgörande vad man är utan vad man lyckas inbilla sina medmänniskor att man är. Frejlif Olsen karriär

Arbete & yrken    Inte ens rangstegen är så hög att vi från den kan titta in i Vår Herres himmel. Arne Pedersen karriär

Arbete & yrken    Kände du B? Dynamisk, seg, omöjlig att knäcka, en man av format, en karlakarl, en superman, sitt företags hjälte. Tio talare stod vid hans grav. Ingen tackade änkan. Hardy Scharf toché karriär

Arbete & yrken    Karriär: Det är skandal att en man i sina bästa år spolierar sin hälsa för att ha det bättre under de sämre åren. G. Schatzdorfer

Arbete & yrken    Hans yrkeskarriär förde honom så högt att han förlorade familjen ur sikte. Charlotte Seemann karriär

Arbete & yrken    Karriärjägare brukar spänna oxar för sina kärror. Hans-Horst Skupy karriär

Arbete & yrken    Det som människan kallar kampen för tillvaron är inget annat än kampen för avancemang. Bertrand Russell

Arbete & yrken    Jockey: Ryttare som ofta kommer fortare över hindret än hästen. Danny Kaye

Arbete & yrken    Det är alltid med de bästa intentioner som det sämsta arbetet blir gjort. Oscar Wilde intention

Arbete & yrken    En filmregissör är en blandning av general, sergeant, biktfar, psykoterapeut, lokförare, buffert, PR-expert och ekonomisk rådgivare – kort sagt det enklaste jobbet i världen. Warren Beatty

Arbete & yrken    Många av våra filmregissörer gör filmer för ett fåtal människor som ser dem tre gånger i stället för att göra filmer för miljoner som ser dem en gång. Billy Wilder

Arbete & yrken    Arbete fascinerar mig. Jag kan stå i timmar och se på när andra arbetar. Jerome K Jerome

Arbete & yrken    Kontorstid? Det är från tolv till ett med en timmes lunchrast. George Kauffman

Arbete & yrken    Arbete & yrken. Ett av de förfaranden genom vilka A skaffar egendom åt B. Ambrose Bierce

Arbete & yrken    I längden är det med ett arbete som med äktenskapet – man känner bara av olägenheterna. Honoré de Balzac

Arbete & yrken    En kritiker är en person som är till för att hylla större begåvningar än han själv, men han lyckas aldrig hitta dem. Richard Le Gallienne

Arbete & yrken    Vi kommer att ha de här mötena, varje dag, ända tills jag förstår varför ingenting blir gjort. Gary Larson

Arbete & yrken    Jag gillar tjuvar, några av mina bästa vänner är tjuvar. Exempelvis hade jag, så sent som i förra veckan, en bankdirektör på middag. W C Fields

Arbete & yrken    Hamlet har spelats av över 5000 olika skådespelare – inte undra på att han är galen. H. L. Mencken

Arbete & yrken    Att fråga en författare vad han tycker om en kritiker är som att fråga en lyktstolpe vad han tycker om en hund. John Osborne

Arbete & yrken    Arkitektur är alldeles för viktigt för att helt lämnas i händerna på arkitekter. Det är samma sak med kriminalitet, det är ett samhällsproblem. Berthold Lubetkin

Arbete & yrken    För att bli författare krävs det mer än att ha haft en olycklig skoltid. Fran Lebowitz

Arbete & yrken    Den erfarne konstnären imiterar, den oerfarne stjäl. Lionel Trilling stöld

Arbete & yrken    Helgon bör anses skyldiga tills de har bevisat motsatsen. George Orwell

Arbete & yrken    Han led av så svår sömnlöshet att han inte kunde sova ens under kontorstid. Arthur Bear

Arbete & yrken    Det är svårt att tänka sig något värre än att vara en åldrande skådespelerska – det är till och med värre än att vara en åldrande bög. Candice Bergen

Arbete & yrken    Ett virus är ett latinskt ord som av läkare översätts med "inte katten vet jag". Okänt ursprung

Arbete & yrken    En professor är en person som försöker lära studenterna hur de skall lösa de livsproblem han själv försökt undvika genom att bli professor. Okänt ursprung

Arbete & yrken    När en politiker säger att vi sitter i samma båt, så var på din vakt – det betyder att det är du som skall ro. Vilhelm Moberg politik makt

Arbete & yrken    Hur kan man förväntas styra ett land med 246 sorters ostar? Charles de Gaulle

Arbete & yrken    Var trevlig mot människor när du är på väg upp, du kommer nämligen att träffa dem på vägen ner. Wilson Mizner

Arbete & yrken    Vem som helst kan göra vad som helst, förutsatt att det inte bör till hans arbetsuppgifter. Robert Benchley

Arbete & yrken    När jag spelade full var jag tvungen att hålla mig nykter, eftersom jag inte kom ihåg hur jag skulle spela full när jag var full. Richard Burton sprit alkohol droger

Arbete & yrken    En kritiker är en person som mår som bäst när du mår som sämst. Tony Petito

Arbete & yrken    Det man säkert kan säga om modern konst, är att den inte kan vara så illa som den ser ut. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Om du stjäl från en författare så plagierar du, om du stjäl från flera så gör du research. Wilson Mizner

Arbete & yrken     Lycka är när din tandläkare säger att det inte kommer att göra ont och sedan råkar sätta handen på borren. Johnny Carson

Arbete & yrken    Brottslingar bekämpas bäst genom att man inte röstar på dem. Dayton Allen politik politiker

Arbete & yrken    Om du tycker att din chef är korkad, tänk på att om han inte vore det skulle du inte ha kvar ditt jobb. Albert Grant

Arbete & yrken     Förläggeri lönar sig – om man inte tar betalt för sin tid. Jonathan Cape

Arbete & yrken    Det tog mig femton år att upptäckta att jag inte kunde skriva, men då kunde jag inte sluta eftersom jag redan var så känd. Robert Benchley

Arbete & yrken    Den som bara tänker på sina rättigheter har inte tid att tänka på sina skyldigheter. Resignerad arbetsledare facket arbetsrätt avtal brott omoral

Arbete & yrken     Lågkonjunktur är det när din granne står utan jobb. Depression är det när du själv gör det. Ronald Reagan konjunkturer konjunktur

Arbete & yrken    Präst: En man som åtar sig att sköta våra himmelska affärer som ett medel att förbättra sina jordiska. Ambrose Bierce

Arbete & yrken    Amatörer hoppas. Professionella arbetar. Garson Kanin

Arbete & yrken     Amatörer gör det de kan. Klåpare gör det de inte kan. Walt Disney

Arbete & yrken    Det hårdaste arbetet är att gå och lata sig. Judiskt ordspråk

Arbete & yrken    Om arbete adlar vill jag hellre vara borgare. Paul Flora

Arbete & yrken     Att arbeta är bra så länge man inte glömmer bort att leva. Bantuordspråk

Arbete & yrken     Vill du ha ett arbete väl utfört, välj då en upptagen man. De andra har aldrig tid. Elbert Hubbard

Arbete & yrken    Vill du ha ett arbete snabbt och bra utfört, gör det då själv. Italienskt ordspråk

Arbete & yrken     Vi utför ingenting väl förrän vi upphör att tänka på hur det bör utföras. John Harrington

Arbete & yrken     Var och en kan arbeta hur mycket som helst, förutsatt att det inte är med det man borde göra för tillfället. Robert Benchley

Arbete & yrken    Tala inte med mig om hur hårt du arbetar. Berätta i stället hur mycket du får gjort. James Ling

Arbete & yrken     Skjut inte upp till i morgon det du kan skjuta upp till i övermorgon. E. H. Bulen

Arbete & yrken     Det är enklare att utföra ett arbete än att förklara varför man inte gjorde det. Martin van Buren

Arbete & yrken    Att bekymmer tar död på fler människor än arbete beror på att fler människor bekymrar sig än arbetar. Robert Frost

Arbete & yrken     De som arbetar bra har alltid en känsla av att de skulle kunna arbeta mer. André Gide

Arbete & yrken     Allt skulle bli bättre gjort om det kunde göras två gånger. Tyskt ordspråk

Arbete & yrken    Jag har så mycket att göra så jag går och lägger mig. Savoyiskt ordspråk

Arbete & yrken     Gör alltid något så att djävulen alltid finner dig upptagen. Hieronymus

Arbete & yrken     Få stora män skulle klara en anställningsintervju. Paul Goodman

Arbete & yrken    Man bör ta itu med en lätt sak som om den vore svår och en svår sak som om den vore lätt. Baltasar Gracián

Arbete & yrken     Arbete är det mest fantastiska som finns här i världen, så vi bör alltid spara en del till morgondagen. Don Herrold

Arbete & yrken     Det har alltid varit så och kommer alltid att så förbli; hästen får göra jobbet och kusken tar hand om dricksen. Okänt ursprung

Arbete & yrken    Det man gör gärna gör man i regel bra. Japanskt ordspråk

Arbete & yrken     Det är mycket svårare att hitta ett jobb än att behålla det. Jules Becker

Arbete & yrken     Det påstås att hårt arbete aldrig har skadat någon – men varför ta risken? Ronald Reagan

Arbete & yrken    Folk kommer att komma ihåg hur dåligt arbetet var utfört långt efter det att man glömt hur fort det gick. Roger L. Cason

Arbete & yrken     Jag tycker inte om arbete ens när andra utför det. Mark Twain

Arbete & yrken     Man tröttnar aldrig på att arbeta åt sig själv. Ryskt ordspråk

Arbete & yrken    De flesta människor skjuter upp till i morgon vad de borde ha gjort igår. Edgar Watson Howe

Arbete & yrken     När någon säger att han har blivit rik genom hårt arbete så bör du fråga; vems arbete? Don Marquis

Arbete & yrken     Om det nu vore så roligt att arbeta som många påstår, så skulle borgmästaren hugga sin ved själv. Svenskt ordspråk

Arbete & yrken    Arbete är den drickande klassens förbannelse. Oscar Wilde

Arbete & yrken     Det finns någonting som är mycket sällsynt, sällsyntare än förmåga. Det är förmågan att känna igen en förmåga. Robert Half

Arbete & yrken     Ju mer man gör, desto mer hinner man med. Ju mindre man gör, desto mindre hinner man med. En dagdrivare har inte en minut ledig. Maurice Sachs förmåga

Arbete & yrken    Den sundaste gymnastiska övningen är att resa sig från middagsbordet i rätt tid. Giorgio Pasetti

Arbete & yrken     Även om hon är hög chef eller toppkirurg måste en kvinna själv sköta hushållsarbetet. Simone de Beauvoir

Arbete & yrken     Min man och jag har kommit på ett verkligt bra system när det gäller hushållsarbetet. Ingen av oss gör det. Dottie Archibald

Arbete & yrken    Det finns tre vägar till undergång; kvinnor, spel samt konsulter. Det behagligaste är kvinnor, det snabbaste är spel men det säkraste är konsulter. Georges Pompidou

Arbete & yrken     Konsult – vilken vanlig person som helst som är mer än tio mil hemifrån. Eric Sevareid

Arbete & yrken     Man hittar alltid eskimåer som är beredda att tala om för dem som bor i Kongo hur man bäst står ut med hettan. Stanislaw Jerzy Lec konsulter

Arbete & yrken    Gå aldrig till en läkare som har döda växter i sitt väntrum. Erna Bombeck

Arbete & yrken     Läkarna har den turen att solen skiner över deras helbrägdagörelser, medan deras misstag skyls av tre famnar jord. Sokrates

Arbete & yrken     Det är bättre att vara skicklig i en syssla än att vara en klåpare i hundra. Japanskt ordspråk

Arbete & yrken    Den många brunnar gräver får inte gott vatten i alla. Svenskt ordspråk

Arbete & yrken     Plikter uppfyller man bäst genom att göra dem till nöjen. Ingrid van Bergen plikten

Arbete & yrken     Det svåraste är inte att göra sin plikt utan att veta var den finns. Jean de la Varende plikter plikten

Arbete & yrken    Plikten är det som man kräver av andra. Alexandre Dumas d. y. plikter

Arbete & yrken     Process; en maskin som man kommer in i som gris och lämnar som korv. Ambrose Bierce

Arbete & yrken     Produktionen fyller bara behov som den själv har skapat. John Kenneth Gailbraith

Arbete & yrken    Ett projekts faser: 1. Entusiasm 2. Besvikelse 3. Panik 4. Efterforskning av de skyldiga 5. Bestraffning av de oskyldiga 6. Belöningar och hedersbetygelser till de helt ovidkommande. Okänt ursprung

Arbete & yrken     På rullande sten växer ingen mossa. Engelskt ordspråk

Arbete & yrken     Att skapa är att leva två gånger. Albert Camus

Arbete & yrken    Skapa som Gud, befall som en kung, arbeta som en slav! Constantin Braneusi

Arbete & yrken     Slumpen gör ingenting som inte redan förberetts. Alexis de Toquevillle

Arbete & yrken     Om arbete adlar så vill jag hellre förbli borgare. Paul Flora

Arbete & yrken    När man arbetar flitigt åtta timmmar om dagen, kan man avancera till chef för att arbeta fjorton timmar om dagen. Roben Frost

Arbete & yrken     För de flesta människor är arbetet det enda tidsfördriv som de i längden står ut med. Dennis Gabor

Arbete & yrken     Av alla livets glädjeämnen är arbetsglädjen den mest bestående. Henry Heerup

Arbete & yrken    Arbetslunch: Medeltidens tortyr i modern tappning. Martin J. Hillenbrand

Arbete & yrken     Dammtussar kommer av sig själva. Allt annat måste man anstränga sig för. Anni Kjeldgaard

Arbete & yrken     Engels hade rätt i att arbete har en positiv inverkan på den mänskliga hjämans utveckling; det tvingade människorna att fundera på hur de skulle undvika det. Gabriel Laub toché arbetsskygg lat lathet sarkasm ironi elakt sagt

Arbete & yrken    Mer arbete betyder större framsteg. Men framsteg innebär emellertid också mer arbete. Deng Xiaoping

Arbete & yrken     Att ta arbetet från en arbetare är som att ta knarket från en narkoman. Abstinensen kan kännas mördande och leda till både våld och vansinne – men också till insikt. Innan vi blev till maskiner visste folk att något måste ligga i träda för att något skall gro. Men om man säger det mitt under kapplöpningen till helvetet är man ju inte riktigt klok. Suzanne Brøgger arbetslöshet

Arbete & yrken     Människan är en märklig varelse. Hon arbetar allt hårdare för privilegiet att få betala allt högre skatter. George Mikes

Arbete & yrken    Många arbetar så ivrigt för sin levnads afton att de aldrig kommer att få uppleva den. Markus M. Ronner

Arbete & yrken     Det är inte vad människan förtjänar på sitt arbete som är hennes egentliga lön, utan vad det gör henne till. John Ruskin

Arbete & yrken     Man klagar på arbetet, till dess man inte längre har något. Sinclair Lewis

Arbete & yrken    Konsten att vila ut är en del av arbetets rutin. John Steinbeck

Arbete & yrken     Arbetet är ofta glädjens fader. François de Voltaire

Arbete & yrken     Det bonden inte känner igen det äter han inte. Om byborna visste vad de äter så skulle de omedelbart bli bönder. Oliver Hassencamp

Arbete & yrken    En butler är en högtidlig enmansprocession. P. G. Wodehouse

Arbete & yrken     En god clown vet man aldrig var man har. Erik Clausen

Arbete & yrken     Människa eller clown, det kommer på ett ut. Albert Fratellini

Arbete & yrken    Så länge det finns människor finns det anledning att skratta. Och så länge det finns människor finns det något att skratta åt. Oleg Popov clown

Arbete & yrken     Jag presenterar mig aldrig som clown, för resten av världen är fylld av clowner som inte har betalt för att vara det. Charlie Rivel

Arbete & yrken     För att kunna förstå en clown måste man vara en god människa. Charlie Rivel

Arbete & yrken    I TV är professorn mycket billigare än clownen. Christian Wallenreiter clown

innehåll aforism.nu