Åsikter & opinion    Om du hör att ett berg ändrat läge – tro det. Om du hör att en man ändrat sinnelag – tro det inte. Koranen

Åsikter & opinion    I alla organisationer som säger sig ha högt i tak, är sanningen så värdefull att den måste omgärdas med lögner och medarbetarna förses med munkavle. Paul E. Tiek nepotism pampar pampvälde korrupt korruption nomenklatura politik politiker diktatur diktator öppenhet slutenhet mobbing censur förening föreningar klubb klubbar

Åsikter & opinion    Det har ofta förundrat mig att fast alla människor älskar sig själva mer än andra så sätter folk mindre värde på sitt eget omdöme än på andras. Marcus Aurelius

Åsikter & opinion    Neutralitet är att hålla med segrarna. Piet Hein

Åsikter & opinion    Jag delar inte dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem. Voltaire censur tryckfrihet

Åsikter & opinion    De länder är neutrala som vill hålla sig utanför när jorden går under. Otto Ludwig svart humor feghet

Åsikter & opinion    Det är ingen konst att vara konservativ, ty ens åsikter äro redan prövade i praktiken. Det är ingen konst att vara radikal, ty ens åsikter äro ännu icke prövade i praktiken. Gustaf Lindborg

Åsikter & opinion    Den som lånar sina åsikter är aldrig i stånd att återbetala skulden. George Savile

Åsikter & opinion    Det som alla har trott, alltid och överallt, har alla utsikter att vara felaktigt. Paul Valéry

Åsikter & opinion    Lögnen och lättrogenheten parar sig och alstrar den allmänna opinionen. Paul Valéry Plus

Åsikter & opinion    En femtedel av befolkningen är jämt emot allting. Robert Kennedy

Åsikter & opinion    När jag behöver din åsikt skall jag tala om den för dig. Laurence J. Peter

Åsikter & opinion    En ideolog kan försvara en sak så starkt att var och en begriper att den är svag. Piet Hein

Åsikter & opinion    Ideologi är ett försök att ändra på vägen genom att sätta upp nya vägvisare. Carlo Manzoni

Åsikter & opinion    Vad vi uppfattar som oförenlighet i åsikter är ofta endast olikhet i temperament. Arthur Schnitzler

Åsikter & opinion    En del människor byter parti för sin övertygelses skull. Andra byter övertygelse för sitt partis skull. Winston Churchill

Åsikter & opinion    Människor är aldrig så. bra eller dåliga som sina åsikter. James Mackintosh

Åsikter & opinion    Man skall inte döma människor efter deras åsikter, utan efter vad dessa åsikter gör dem till. Georg Christoph Lichtenberg

Åsikter & opinion    Vår herre har ordnat det så vist, att barn gärna lägger sig till med de åsikter som irriterar deras föräldrar mest. Carl Erik Soya

Åsikter & opinion    Allmänna opinionen är inget annat än det folk tror att andra tror. Alfred Austin

Åsikter & opinion    En privat åsikt är svag men den allmänna opinionen är nästan allsmäktig. Harriet Beecher Stowe

Åsikter & opinion    Allmänna opinionen är folkets osynliga rustning. Ludwig Börne

Åsikter & opinion    Allmänna opinionen är den största lögnen i världen. Thomas Carlyle

Åsikter & opinion    Allmänna opinionen är slinkan bland opinionerna. Marie von Ebner-Eschenbach

Åsikter & opinion    Allmänna opinionen liknar ett slottsspöke. Ingen har sett den men alla låter sig terroriseras av den. Sigmund Graff

Åsikter & opinion    Allmänna opinionen är en blandning av dårskap, svaghet, felaktiga och korrekta åsikter, envishet och tidningsartiklar. Robert Peel

Åsikter & opinion    Jag säger inte att det var bättre förr, bara att det är sämre nu. Claes Eriksson

innehåll aforism.nu