Auktoriteter    Varje samhälle vördar sina levande medlöpare och sina döda bråkmakare. Mignon McLaughlin

Auktoriteter   Respekt är den hänsyn du och din lärare visar varandra — inte dina polarpuckos gillande när du bränner ner skolan. Paul E. Tiek kompispuckon pucko idiot skoldisciplin disciplin diciplin skoldiciplin grupptryck dissa vandalism vandal pojkstreck

Auktoriteter    När du slår sönder monument, spar socklarna — de kan alltid vara bra att ha. Stanislaw Jerzy Lec

Auktoriteter    Han behövde inget monument. Han var förstenad redan då han levde. Nicolaus Cybinski

Auktoriteter    Monument är frusen historia. Alec Guinness

Auktoriteter    Många monument är ingenting annat än en död som har blivit stenad. Martin Held

Auktoriteter    En staty är en ståplats som man har fått av historien. Harold Macmillan

Auktoriteter    Ett monument är ett bevis för att man egentligen redan har glömt en människa. Harold Pinter

Auktoriteter    Ett minnesmärke är en berömd man i marmor eller brons som står oskyddad i ur och skur och tjänstgör som toalett åt duvorna. Peter Sellers

Auktoriteter    Så vitt jag vet har man aldrig rest en staty över en kritiker. Jean Sibelius

Auktoriteter    När man reser ett minnesmärke över en levande person brukar man betrakta båda lätt ironiskt. Kurt Tucholsky

Auktoriteter    Auktoritet blir man ögonblickligen här i landet, bara man en gång uppträder offentligt i något ämne. Ernest Thiel

Auktoriteter   Auktoritet är förmågan att vinna andras samtycke. Bertrand de Jouvenel

Auktoriteter    Känslan av auktoritet är bra för hälsan. Generaler och dirigenter har sällan magsår. Joseph Wechsberg

innehåll aforism.nu