Avtal    Avtal: En muntlig överenskommelse är inte värd papperet den är skriven på. Louis B Mayer

Avtal    Den som delar honung med björnen får den mindre delen. Italienskt ordspråk

Avtal    Konvention är detsamma som enighet i ord och handling utan enighet i känslor. Friedrich Nietzsche

Avtal    Kompromisser kan kompromettera. Bert Berkensträter kompromiss

Avtal    En kompromiss är en förlikning mellan stridiga intressen, där var och en av parterna anser sig ha uppnått vad han egentligen inte hade vågat hoppas och där man bara har undanhållit honom det som rätteligen tillkom honom. Ambrose Bierce

Avtal    Förr betydde en kompromiss att ett halvt bröd var bättre än inget bröd alls. Moderna statsmän tycks mena att ett halvt bröd är bättre än ett helt. Gilbert Keith Chesterton politik

Avtal    En kompromiss är konsten att dela en kaka så att alla tror att de har fått den största biten. Winston Churchill politik

Avtal    En kompromiss är perfekt när båda parter får det de inte vill ha. Edgar Faure

Avtal    En kompromiss är aldrig något annat än ett vapenstillestånd mellan en modig mans plikt och en feg mans rädsla. Reginald Wright Kaufmann

Avtal    En kompromiss är rättvis, användbar och bestående endast när båda parter genast blir missnöjda med den. Henry Kissinger politik

Avtal    En kompromiss är ett bra paraply men ett dåligt tak. James Russell Lowell toché

Avtal    Det kallas för en kompromiss när man låter Svarte Petter gå vidare till befolkningen. Otto Ludwig politik

Avtal    När man lägger ihop två halva lösningar får man en kvarts och kallar den för en kompromiss. Otto Ludwig

Avtal    Man kan kompromissa om territorier men inte om att vara eller inte vara. Golda Meir politik

Avtal    En kompromiss är en sammanstötning där man använder stötdämpare. Maurice Couve de Murville

Avtal    En kompromiss är en uppgörelse där man låtsas ge efter. Willy Reichert

Avtal    Många anser att en kompromiss är en överenskommelse där man storsint gör avkall på den andres rättigheter. Paul-Henri Spaak

Avtal    En kompromiss är ett dött lopp mellan två i högsta grad levande motståndare. Norman Tebbit

Avtal    Ett gentlemen's agreement är ett skriftligt, inte preciserat, ömsesidigt givet löfte som man bryter i hopp om att motparten kommer att hålla det. Harold Pinter

Avtal    En kompromiss är ett avtal där man låtsas att man ger efter. Willy Reichert

Avtal    När man lägger ihop två halva lösningar får man en kvarts och kallar den kompromiss. Otto Ludwig

Avtal    Marknaden är det ställe som avdelats för att människor skall kunna lura varandra. Anacharsis

Avtal    Det är ett trick bland de ohederliga att erbjuda uppoffringar som inte behövs, eller inte är möjliga, för att slippa göra dem som begärs av dem. Ivan Alexandrovitj Gontjarov

innehåll aforism.nu