Bekantskap    Det är en av de stora fördelarna här i världen att man kan avsky och hata utan att känna varandra. Alessandro Manzoni

Bekantskap    Bekantskap; en vänskap som kallas ytlig när föremålet är fattigt eller okänt, och nära när vederbörande är rik eller berömd. Ambrose Bierce

innehåll aforism.nu