Beundran    Dårens beröm är rökelse även för den klokaste. Benjamin Disraeli dåre dumbom

Beundran    När vi beundrar någon tycker vi också om att höra lovord om henne eller honom. Men måttligt, naturligtvis. Gerald Brennan

Beundran    Störtade idoler är bara grus. Stephen Spender

Beundran    Att bli idol är alla "framstående" mäns ideal. Paul Valéry

Beundran    Olyckligt det land som inga hjältar har. Nej, olyckligt det land som har behov av hjältar. Bertolt Brecht hjälte

Beundran    Ingen är hjälte inför sin kammartjänare. Anne Marie Bigot de Comuel

Beundran    En hjälte är inte tapprare än en vanlig människa, men han förblir tapper fem minuter längre. Ralph Waldo Emerson

Beundran    Hjälte: En människa som offrar sitt liv för att läraren genom hans exempel skall få barnen att vara lydiga. Gabriel Laub

Beundran    En hjälte är en människa som utfört ett hjältedåd, överlevt och haft sådan tur att någon var närvarande som såg hjältedådet och också överlevde. Rudolf Rolfs

Beundran    Han hade modet att vara feg. En hjälte! Rudolf Rolfs

Beundran    En hjälte är någon som gör vad han kan. Det gör inte de andra. Romain Rolland

Beundran    En kvinna föredrar ofta en mans presenter framför hans sällskap. Marilyn Monroe beundrare

Beundran    Ingenting kan få oss att hata oss själva så som en beundrare. Cyril Connolly

Beundran    Bifall från motståndaren är det säkraste tecknet på att man är på fel väg. Mario Scelba beröm

Beundran    Den som prisar alla prisar ingen. Samuel Johnson beröm

Beundran    Våra fienders tystnad är vältaligare än våra vänners beröm. Arnold Ljungdal

Beundran    Allt varar blott en dag, både det prisade och den som prisar. Marcus Aurelius beröm

Beundran    Det är med beröm som med guld och diamanter – dess värde beror på dess sällsynthet. Samuel Johnson

Beundran    Ingenting är så behagligt som att bli lovprisad för den talang man har minst av. Romain Rolland beröm

Beundran    Vi tycker alltid om dem som beundrar oss, men vi tycker inte alltid om dem vi beundrar. François de La Rochefoucauld

Beundran    Beundran börjar där begripandet slutar. Charles Baudelaire

Beundran    Beundran är vårt erkännande av att någon annan påminner om oss själva. Ambrose Bierce

Beundran    Beundran är en mycket kortlivad passion som dör så snart du blir bekant med föremålet. Joseph Addison

Beundran    En dumboms bifall gör mer ont än hans kritik. Nicolas Boileau

Beundran    Säg mig vem som beundrar dig och jag skall säga dig vem du är. Charles Augustin Sainte-Beuve

Beundran    Ingenting kan få oss att hata oss själva så som en beundrare. Cyril Connolly

Beundran    Vad är det man beundrar? Här går vi omkring och applåderar varjehanda specialiteter, kraftprov, trick, onödigheter kort sagt, som envar kunde utföra med övning och oförsynthet, En mänska, en själ, en ande låter sig inte beundras. Klara Johanson

Beundran   Beundran: Aktningsfull vördnad för andra människor som liknar en själv. Ambrose Bierce

Beundran    Beundran: Ett fenomen i ungdomen som knappast någonsin varar till mogen ålder. Josh Billings

Beundran    Beundran: Okunnighetens dotter. Benjamin Franklin

Beundran    Vi uppskattar alltid den som beundrar oss. François de La Rochefoucauld

innehåll aforism.nu