Bifall & protest   Bifall: Ekot av en banalitet. Ambrose Bierce

Bifall & protest    Bifallet är stimulans för stora andar, avslutning och mål för små. Charles Caleb Colton

Bifall & protest    Bifall är all konsts amma. Fliegende Blätter

Bifall & protest    En applåd är det enda avbrott som uppskattas. Arnold H. Glasow

Bifall & protest    Kedjade händer kan inte applådera. Stanislaw Jerzy Lec

Bifall & protest    I bifallet finns alltid ett slags oljud. Även i det bifall vi ger oss själva. Friedrich Nietzsche

Bifall & protest    Det säkraste tecknet på att man är på fel kurs är motståndarnas bifall. Mario Scelba

innehåll aforism.nu