Blygsamhet    Falsk blygsamhet är det gott om. Falsk stolthet däremot inte. Jules Renard

Blygsamhet    Han är en blygsam man som sannerligen har mycket att vara blygsam över. Winston Churchill (om Clement Attlee)

Blygsamhet    En ödmjuk munk blir en högmodig abbé. Ordspråk från Sverige

Blygsamhet    Överdriven blygsamhet är detsamma som högmod. Ordspråk från Danmark

Blygsamhet    En blygsam man blir som regel beundrad – om nu någon nånsin hör talas om honom. Edgar Watson Howe

Blygsamhet    Beskedlighet hos en älskare är en egenskap som av kvinnorna prisas mer än den värderas. Richard Sheridan sex erotik lögn

Blygsamhet    Hos människor med begränsade gåvor är blygsamhet helt enkelt ärlighet. Hos dem som har stor talang är den hyckleri. Arthur Schopenhauer

Blygsamhet    Blygsamhet är en dygd – men man kommer längre utan den. Tyskt ordspråk toché

Blygsamhet    Den är en tok som kysser pigan när han kunde kyssa frun. Engelskt ordspråk

Blygsamhet    Blygsamheten är en egenskap som kommer ur medvetandet om ens egen makt. Paul Cézanne

Blygsamhet    Falsk blygsamhet är den anständigaste av alla lögner. Nicolas-Sébastien Chamfort

Blygsamhet    Blygsamhet är det enda säkra betet, när man fiskar efter beröm. Lord Chesterfield

Blygsamhet    Blygsamheten kryper ut ur samma hål som fåfängan. Marie von Ebner-Eschenbach

Blygsamhet    Endast de enfaldiga är anspråkslösa de duktiga gläder sig åt görningen. Johann Wolfgang von Goethe

Blygsamhet    Med blygsamhet börjar förnuftet. Klaus Harpprecht

Blygsamhet    Jag trodde att hon var blygsam tills hon bedyrade att hon var det. Grethe Heltberg

Blygsamhet    Blygsamma människor blir beundrade förutsatt att man över huvud taget lägger märke till dem. Edgar W. Howe

Blygsamhet    Blygsamhet kallas ibland felaktigt dygd. Den är mer en känsla än en egenskap. Den är en form av rädsla för dåligt rykte. Aristoteles

Blygsamhet    Stor blygsamhet finner man alltid tillsammans med framstående karaktärer. Niccolò Machiavelli

Blygsamhet    Blygsamhet är mer en följd av tankeverksamhet än av god vilja. Ludwig Marcuse

Blygsamhet    Hövlighet är ofta ett kännetecken på tafatt blygsamhet. Friedrich Nietzsche

Blygsamhet    Blygsamhet är emellanåt överdriven stolthet. George Sand

Blygsamhet    Blygsamheten förbjuder vad lagen tillåter. Lucius Seneca

Blygsamhet    Det finns en blygsamhet som endast är högfärdens täckmantel. Carmen Sylva

Blygsamhet    Blygsamhet är klokhetens stängsel. Judisk livsvisdom

Blygsamhet    Blygsarnheten är konsten att se ödmjuk ut när man berättar för folk hur duktig man är. Lee Jackson

Blygsamhet    Falsk blygsamhet är fåfänga driven till fulländning. Jean de La Bruyère

Blygsamhet    Blygsamhet och äregirighet finner man aldrig tillsammans. Blygsamheten är själens likgiltighet och bekvämlighet, äregirigheten däremot är verksamhet och brinnande iver. François de La Rochefoucauld

innehåll aforism.nu