Brev & kommunikation   Ett brev är en själ. Det är en så trogen kopia av den älskades röst att känsliga själar betraktar det som kärlekens dyrbaraste skatt. Honoré de Balzac

Brev & kommunikation    Brevet är skriftlig underhållning. Baltasar Gracian

Brev & kommunikation    Konversation är den kvinnliga formen av tystnad. Roland Alix ironi sarkasm

Brev & kommunikation    Konversation är en konst där varje människa har alla andra som konkurrenter. Ralph Waldo Emerson

Brev & kommunikation    Konversation är den goda matens och det goda vinets fiende. Alfred Hitchcock

Brev & kommunikation    Ord måste vägas, inte räknas. Okänt ursprung

Brev & kommunikation    I begynnelsen var ordet och inte pladdret, och till sist kommer propagandan att försvinna och ordet återigen att vara. Gottfried Benn

Brev & kommunikation    Tankar är fria. Orden observeras. Nicolaus Cybinski

Brev & kommunikation    Många ord har vandrat länge till fots innan de har blivit bevingade. Marie von Ebner-Eschenbach

Brev & kommunikation    I begynnelsen var ordet. Slutet syns ännu inte. Wolfgang Eschker

Brev & kommunikation    Lek med ord kan bli till lek med eld – när gnistan tar ett språng. Wolfgang Eschker

Brev & kommunikation    Ord är som röntgenstrålar när man använder dem på rätt sätt. Aldous Huxley

Brev & kommunikation    Låt oss fatta oss kort. Världen är överbefolkad av ord. Stanislaw Jerzy Lec

Brev & kommunikation    Även ordet kan vara en munkavle. Stanislaw Jerzy Lec

Brev & kommunikation    Ett ord är ett ord. Om de är flera förminskas de lätt i värde och blir till ett tal. Otto Ludwig

Brev & kommunikation    Ord är mer smittsamma än några baciller. Artur Lundkvist

Brev & kommunikation    Orden är tystnadens bojor. Hans-Horst Skupy

Brev & kommunikation    I begynnelsen var ordet. Sedan förstördes det av Bild Zeitung. Hans-Horst Skupy

Brev & kommunikation    Ordet är fritt hos oss som har ordet i vår makt, och vi kan fritt förolämpa dem som betalar för att höra oss, men ändå väntar vi på bifall. Villy Sørensen

Brev & kommunikation    I begynnelsen var ordet, i änden rotvälska. Hellmut Walters

Brev & kommunikation    Konversation är konsten att tala utan att tänka. Victor de Kowa

Brev & kommunikation    Tankar är i regel ett hinder för en lyckad middagskonversation. André Maurois konversation

Brev & kommunikation    Konversation är språket som sällskapsspel. Helmar Nahr

Brev & kommunikation    Middagskonversation är konsten att tänka på något betydelsefullt medan man säger något betydelselöst. Laurence Olivier konversation

Brev & kommunikation    Konversation är i kvinnornas ögon konsten att inte låta andra komma till tals. Alfred Polgar

Brev & kommunikation    Konversationen mellan Adam och Eva måste ibland ha varit svår därför att de inte hade något att tala om. Agnes Repplier konversation

Brev & kommunikation    Besvärlig konversation med bordsdamer kan man undvika genom att fråga de ogifta damerna hur många barn de har och de gifta varför de ännu inte har några. George Bernard Shaw

Brev & kommunikation    Jag vet att du tror att du förstår vad du tror att jag sade, men jag är inte säker på att du har fattat att det du hörde inte var det jag menade. Okänt ursprung toché Tage Danielsson Harrisburg ordvrängning obegripligt

Brev & kommunikation    Kommunikation är bäst när den använder minst antal ord och stavelser. Jacques Barzun

Brev & kommunikation    Det är en lyx att bli förstådd. Ralph Waldo Emerson

Brev & kommunikation    Människor kan inte förmedla sina fria tankar till varandra med en piska över sina huvuden. Thomas Erskine

Brev & kommunikation    Ju äldre jag blir, desto mer lyssnar jag till folk som inte säger så mycket. Germain G. Glidden

Brev & kommunikation    Den mest oföränderliga barriären i naturen är den mellan en människas tankar och en annans. William James

Brev & kommunikation    Tystnad betyder samtycke eller en förskräcklig känsla av att ingen lyssnar. Franklin P. Jones

Brev & kommunikation    God kommunikation är lika stimulerande som starkt kaffe, och det är precis lika svårt att sova efteråt. Anne Morrow Lindbergh

Brev & kommunikation    "Mediet är budskapet", därför att det är mediet som formar och kontrollerar granskningen av och formen för mänskliga kontakter och handlingar. Marshall McLuhan

Brev & kommunikation    Martins lag om kommunikation: Det oundvikliga resultatet av en förbättrad och byggd kommunikation mellan olika steg i en hierarki är en enorm ökning av riskerna för missförstånd. Thomas L. Martin jr

Brev & kommunikation    Kommunikation är så enkel och så svår att vi aldrig kan bedriva den med enkla ord. Thomas S. Matthews

Brev & kommunikation    Jag har aldrig begripit vad det beror på att jag är obegriplig, att ingen förstår mig. Milton Mayer

Brev & kommunikation    Filmens, radions och TV:ns underverk är vägskommunikationens underverk, vilket betyder ingen kommunikation alls. Milton Mayer

Brev & kommunikation    Alienation, om ett sådant slitet ord alltjämt har någon mening, är inte bara resultatet av sociala system, de må vara kapitalistiska eller socialistiska, utan av själva teknologins väsen. De nya kommunikationsmedlen accentuerar och förstärker icke-kommunikationen. Octavio Paz

Brev & kommunikation    Fördelen med de moderna kommunikationsmedlen (som TV) är att man nu kan oroa sig över saker och ting i hela världen. Laurence J. Peter

Brev & kommunikation    Extremisterna

tror att "kommunikation" betyder att man håller med dem. Leo Rosten

Brev & kommunikation    Kommunikation utan syfte är konstnärlig onani. Rod Steiger

Brev & kommunikation    Vi blir helt enkelt tvungna att utveckla bättre kommunikationsmetoder. Det finns nämligen inget bättre sätt att verkligen förvissa sig om att man väljer de klokaste människorna. Men de måste informeras. Det första ansvaret är information – sanning. Adlai Stevenson

Brev & kommunikation    Allt som kan sägas kan sägas klart. Ludwig Wittgenstein

Brev & kommunikation    Gäspningen – ett stumt rop. Gilbert Keith Chesterton gäspa

Brev & kommunikation    Ett brev kan vara en fågels vingslag som startar en lavin, en lavin av glädje men också av ödeläggelse. Zenta Maurina

Brev & kommunikation    Brevet är ett oanmält besök. Brevbäraren är förmedlaren av hänsynslösa överfall. Friedrich Nietzsche

Brev & kommunikation    De bästa breven är de som aldrig kan offentliggöras. Virginia Woolf

innehåll aforism.nu