Civilisation    Jag tror jag har funnit den felande länken mellan djuret och den civiliserade människan. Det är vi. Konrad Lorenz

Civilisation    Man kan inte påstå att civilisationen inte gör framsteg. I varje krig dödar man på ett helt nytt sätt. Will Rogers

Civilisation   En av de stora skillnaderna mellan människor och apor är att människorna apar efter mycket mer. Mikal Rode

Civilisation    Vad är barbariet annat än det att man inte vill erkänna det förträffliga. Johann Wolfgang von Goethe barabri

Civilisation    Barbari och civilisation kulturens förrätt och dessert. Hans Kasper

Civilisation    Det anskrämligas kultur beter barbari. Hans Lohberger

Civilisation    Barbari är frånvaron av normer och instanser för överklagande. José Ortega y Gasset

Civilisation    All bildning står på ofri grund till slutet, blott barbariet var en gång fosterländskt. Esaias Tegnér barbari

Civilisation    Civilisation är ett sätt att förhålla sig till livet, en övertygelse om att alla människor är värda samma respekt. Jane Addams

Civilisation    Om den moderna civilisationen har någon betydelse blev den uppenbarad under kampen mot fascismen. Ruth McKenney

Civilisation    Civilisation är den oupphörliga produktionen av onödiga nödvändigheter. Mark Twain

innehåll aforism.nu