Demokrati & statsskick    Demokrati är ett styrelseskick byggt på meningsutbyte. Problemet är att det blir effektivt först när folk slutar utbyta meningar. Clément Attlee statsskick

Demokrati & statsskick    På samma sätt som barn inte kan hoppa över något stadium i sin utveckling kan demokratier inte heller göra det. Det är därför ett feltänk att tro att ett u-land med "nyfödd" demokrati kommer att kunna hoppa över "krypstadiet", ett stadium som västvärlden för länge sedan stolt har uppnått. Det kännetecknas av kvinnlig rösträtt, men också av diskriminerande kvinnolöner och lagligt sanktionerade gruppvåldtäkter. Paul E. Tiek sarkasm mullig mansgris manssamhälle patriarkat sexistiskt mobbing diskriminering rödstrumpa rödstrumpor våldtäkt feminist yvas över jämlikhet jämställdhet ojämlikhet arrogans partisk partiskhet manssamhälle gubbvälde

Demokrati & statsskick    Trots att vi har fler än 1 miljon bidragsberoende medborgare, hävdar somliga att Sverige är en första rangens demokrati med fria val. Det är lika förmätet som att påstå att sprutnarkomaner har full frihet att avstå från heroin. Paul E. Tiek politik chimär diktatur bananrepublik valfläsk drogberoende regering regeringen hsb göran persson sosse ssu pamp sossepamp socialdemokrati slav sovjetstat pamp pampvälde

Demokrati & statsskick    Demokrati är när majoritetens rädsla, okunnighet och egoism ger mandat till politiker som har precis samma bevekelsegrunder – fast i omvänd ordning. Paul E. Tiek politik kärnkraft förläning nepotism fifflare skurkar makthavare pampar mygel maktmissbruk gudrun schyman bosse ringholm göran persson maria carlshamre nomenklatura nomenklaturan korruption

Demokrati & statsskick    Demokrati är det samhällssystem där du säger vad du tycker och gör som du blir tillsagd. Gerald Barry statsskick

Demokrati & statsskick    Somliga talar om nynazism. Som om nazismen någonsin kunde vara något nytt. Mikal Rode

Demokrati & statsskick    Majoriteten är så klok som dess klokaste medlem, om den lyssnar på honom. Om inte, är den inte klokare än dess dummaste medlem. Ambrose Bierce majoritet röstboskap röstboskapen pöbel pöbeln

Demokrati & statsskick    När majoriteten någon gång ansluter sig till den rätta ståndpunkten sker det alltid av fel orsak. Lord Chesterfield majoritet röstboskap röstboskapen pöbel pöbeln

Demokrati & statsskick    En majoritet är alltid den bästa hämnden. Benjamin Disraeli

Demokrati & statsskick    Majoritetens åsikt kan inte vara uttryck för inkompetens. René Guénon majoritet röstboskap röstboskapen pöbel pöbeln

Demokrati & statsskick    Är de flesta de bästa eller bara de flesta? Niels Hausgaard majoritet röstboskap röstboskapen pöbel pöbeln

Demokrati & statsskick    Majoriteten har makten – dessvärre – men rätten har den inte... minoriteten har alltid rätten. Henrik Ibsen

Demokrati & statsskick    Den äkta majoriteten är den, vari också majoriteten av de förståndiga befinner sig. Hans Kasper

Demokrati & statsskick    Man bör dra en skarp gräns mellan den aritmetiska och den politiska majoriteten i staten. Antoine de Rivarol majoritet röstboskap röstboskapen pöbel pöbeln

Demokrati & statsskick    Vad är majoritet? Majoritet är struntprat. Förståndet har alltid funnits hos de få. Friedrich von Schiller toché

Demokrati & statsskick    Majoriteten bekymrar sig aldrig om levnadsregler. Den vet inte ens vad en levnadsregel är. George Bernard Shaw majoritet röstboskap röstboskapen pöbel pöbeln

Demokrati & statsskick    Min dystra övertygelse är att människor endast kan enas om det som de egentligen inte är intresserade av. Bertrand Russell enighet överens

Demokrati & statsskick    Ett samhälles politiska författning är samtidigt ett uttryck för erkännande av dess ekonomiska författning. Pjotr A. Kropotkin

Demokrati & statsskick    En god författning är bättre än den bästa despot. Thomas Babington Macaulay

Demokrati & statsskick    Författningen är ett verktyg för att säkerställa att de härskande inte missbrukar sin makt. John Stuart Mill

Demokrati & statsskick    Förenta Nationerna är precis som älskande elefanter. Allt försiggår på ett mycket högt plan, en massa damm virvlas upp, men man får vänta i åratal på resultatet. Dag Hammarskjöld

Demokrati & statsskick    Demokrati är ett förfarande varvid folket har rätt välja den som skall få skulden. Laurence J. Peter

Demokrati & statsskick    Demokrati är avundsjuka i politisk tappning. Vilhelm Andersen

Demokrati & statsskick    Demokrati: Amatörernas regering. Maxwell Anderson

Demokrati & statsskick    Demokrati uppstår när man eftersträvar alla medborgares frihet och jämlikhet och tar hänsyn till deras antal men inte deras art. Aristoteles

Demokrati & statsskick    Demokrati innebär att styra genom diskussion men det fungerar bara om man kan få folk att sluta prata. Clement Attlee

Demokrati & statsskick    Jag tänker ofta på att demokratin inom industrin har lika mycket att göra med toalettens utseende som med standarden i styrelserummet. Peter Barker

Demokrati & statsskick    Det kan inte vara bra för vår demokrati när majoriteten måste sökas och finnas i halvmörker. Willy Brandt

Demokrati & statsskick    Demokratin får inte gå så långt att man inom familjen röstar om vem som är far. Willy Brandt

Demokrati & statsskick    Demokrati är ett ord som knorrar meningslöst i tomma magar. Ritchie Calder

Demokrati & statsskick    Demokrati är förtvivlan över att de som regerar över dig inte är några hjältar och tillfredsställelsen över att du måste finna dig i deras fel. Thomas Carlyle

Demokrati & statsskick    En demokrati är en stat där fritt meningsutbyte inte slutar med begravning. Winston Churchill

Demokrati & statsskick    Demokrati är den sämsta statsformen, bortsett från alla de andra. Winston Churchill

Demokrati & statsskick    Det är lika svårt att vara en liten smula demokratisk som att vara en liten smula gravid. Michael Davie

Demokrati & statsskick    Politiken i en fri demokrati är som ett tåg, vars tidtabell bestäms av passagerarna. Amintore Fanfani

Demokrati & statsskick    Demokrati grundas på övertygelsen att det finns ovanliga möjligheter hos vanliga människor. Harry Emerson Fosdick

Demokrati & statsskick    I en demokrati är folket underkastat sin egen vilja och det är ett hårt slaveri. Anatole France

Demokrati & statsskick    Demokratin är skurkarnas aristokrati. Lord Byron

Demokrati & statsskick    Demokrati är det gudomliga genornsnittet. Walt Whitman

Demokrati & statsskick    Den som inte kan skratta kan inte vara demokrat. Bernhard Vogel

Demokrati & statsskick    Det finns en gräns för användningen av demokratiska metoder. Man kan fråga tågpassagerarna vilken vagn de vill åka i. Men det är omöjligt att fråga dem om man får dra i nödbromsen när tåget i full fart hotas av en olycka. Lev Trotskij

Demokrati & statsskick    Demokratin förutsätter jämvikt mellan gemenskap och splittring, mellan samarbete och kamp. Demokratins centrala problem blir att bevara gemenskapen trots konflikterna. Herbert Tingsten

Demokrati & statsskick    Demokratin är en härskare som man oavbrutet måste anropa så att han inte faller i sömn. Richard Thoma

Demokrati & statsskick    Alla demokratins sjukdomar kan botas med mer demokrati. Alfred E. Smith

Demokrati & statsskick    Demokrati är som salt i vattnet: Det sprider sig snabbt överallt. Därför är det omöjligt att tillåta bara en liten smula demokrati. Ignazio Silone

Demokrati & statsskick    En allvarlig svaghet hos demokratin är att den i stor utsträckning måste rätta sig efter vad medborgarna tänker, innan det finns någon visshet om att de över huvud taget tänker. Hans Kasper

Demokrati & statsskick    Demokrati är den mest högtstående regeringsformen, ty den är baserad på respekt för människan som en förnuftig varelse. John F. Kennedy

Demokrati & statsskick    Eftervärlden kommer att döma oss efter vår förmåga att ge vår demokrati ännu en dimension i form av ekonomisk demokrati. Jens Risgaard Knudsen

Demokrati & statsskick    Demokrati betyder att vara var mans slav. Karl Kraus

Demokrati & statsskick    När en demokrati dör, dör den inte av brist på lagar utan av brist på demokrater. Dieter Lattmann

Demokrati & statsskick    Demokrati det enda samhällsskick som kan avskaffas på demokratisk väg. Gabriel Laub

Demokrati & statsskick    Allmän rösträtt sätter vanliga människor främst. Det är demokrati. Men räcker det? Palle Lauring

Demokrati & statsskick    Demokrati, när den fungerar som bäst, är historiens trädgårdsmästare. Anker Jørgensen

Demokrati & statsskick    En fanatisk tro på demokrati gör demokratiska institutioner omöjliga. Bertrand Russell

Demokrati & statsskick    Demokrati är meningslös för barn. Albert Schweitzer

Demokrati & statsskick    Det är ett livsvillkor för demokratin att inte överse med fel och brister som vill kväva den. Torgny Segerstedt

Demokrati & statsskick    Demokrati är en ovanligt svår styrelseform, eftersom regeringen skall styra ett folk som styr regeringen. Cole Setters

Demokrati & statsskick    Demokrati möjliggör val av ett flertal inkompetenta i stället för utnämning av ett fåtal korrupta. George Bernard Shaw

Demokrati & statsskick    Inget ord i vårt ordförråd har blivit så nedvärderat och missbrukat som demokrati. Lord Shawcross

Demokrati & statsskick    Demokratin är en ärbar och vacker kvinna. Men för att hon skall förbli trogen måste man uppvakta henne varje dag. Edouard Heriot

Demokrati & statsskick    Skepsis inför auktoriteter är demokratins salt. Poul Henningsen

Demokrati & statsskick    Hellre demokrati utan socialism än socialisrn utan demokrati. Hans Hedtoft

Demokrati & statsskick    Demokratin kan hotas lika mycket av harmoni och ordning som av disharmoni och oordning. Hildegard Hamm-Brücher

Demokrati & statsskick    Demokrati: Folkstyre som följer de av minoriteten fattade majoritetsbesluten. Rolf Haller

Demokrati & statsskick    Demokratins själ kan inte inplanteras utifrån. Den måste komma inifrån. Indira Gandhi

Demokrati & statsskick    En demokrati kan inte existera utan bestämda regler. Frihet betyder inte att man får köra på fel sida av gatan. Indira Gandhi

Demokrati & statsskick    Demokratin eftersträvar ett tillstånd där var och en får lov att ställa frågor till vem som helst. Ernst Jünger

Demokrati & statsskick    Demokrati förutsätter förnuft hos folket, ett förnuft som demokratin själv skapar. Karl Jaspers

Demokrati & statsskick    Demokratins princip är det fullständiga och genomförda misstroendet. Endast en buse eller en dåre lägger obegränsad makt i en mans hand och säger till honom: Jag litar på att du inte missbrukar den. Den som är det minsta ärlig och klok skulle säga: Naturligtvis missbrukar du den. Viggo Hørup

Demokrati & statsskick    Demokrati är åsikter och meningar, inte förmögenhet eller ställning. Viggo Hørup

Demokrati & statsskick    Demokrati är en fråga om karaktär. Ricarda Huch

Demokrati & statsskick    Vad är det för skillnad mellan demokrati och allt annat? Allt annat är lättare. Dieter Hildebrandt

Demokrati & statsskick    Demokrati bygger på illusionen att alla människor är aristokrater. Ernst Hohenemser

Demokrati & statsskick    Demokrati: Styre genom gemensam okunnighet. Elbert Hubbard

Demokrati & statsskick    Demokrati är först och främst en känslosak. Arthur Miller

Demokrati & statsskick    Demokrati utan utbildning är ett hyckleri utan begränsning. Iskander Mirza

Demokrati & statsskick    En demokrat är en person som lider av fördomen att han vill lyssna till sin motståndare. Kaj Munk

Demokrati & statsskick   Demokrati är att låta andra tala till punkt. Pietro Nenni

Demokrati & statsskick    Demokratiska organisationer är karantänsinrättningar för tyranniska lustar. Friedrisch Nietzsche

Demokrati & statsskick    Demokrati är en tillfredställande regeringsform, full av omväxling och förvirring, som fördelar ett slags jämlikhet till både jämlika och ojämlika. Platon

Demokrati & statsskick    Uttrycket "demokratisk socialist" har lika mycket mening som "gravid jungfrulighet". Russell Prowse

Demokrati & statsskick    Demokrati är teorin om att vanliga människor kan göra ovanliga saker. James Reston

Demokrati & statsskick    Den sämsta arbetshypotes man kan ha i en demokrati är att alltsammans är de andras fel. Mikal Rode

Demokrati & statsskick    En del uttalar sig som om det vore lätt att styra ett demokratiskt samhälle. Dessa blir gudskelov sällan valda att göra det. Mikal Rode

Demokrati & statsskick    En av nackdelarna med demokrati är att man måste stå ut med den man har valt, vare sig man vill eller inte. Will Rogers

Demokrati & statsskick    Demokratins största ögonblick: När en regering måste böja sig för ett folks goda vilja. Rudolf Rolfs

Demokrati & statsskick    Demokrati, det är konsten att sätta sig i folkets ställe och högtidligt i dess namn klippa dess ull till gagn för några goda herdar. Romain Rogand

Demokrati & statsskick    Det stoltaste krigsfartyg kan sänkas av en torped, men ingen torped kan få bukt med en timmerflotte sammansatt av demokratiskt kamratskap. Franklin D. Roosevelt

Demokrati & statsskick    Den upproriska ungdomen är den moderna demokratins vindtunnel. Halldór Laxness

Demokrati & statsskick    Demokrat: Folkstyre genom folket för folket. Abraham Lincoln

Demokrati & statsskick    På många ställen befinner sig demokratin i livsfara och ligger redan på sin yttersta höger. Otto Ludwig

Demokrati & statsskick    Naturligtvis har demokratin sina olägenheter. Till exempel väljama. Otto Ludwig

Demokrati & statsskick    Demokrati är i grunden ett erkännande av att vi socialt sett alla har ansvar för varandra. Heinrich Mann

Demokrati & statsskick    Lekmannens emancipation, det är demokrati. Thomas Mann

Demokrati & statsskick    Demokrati bygger på tre principer: Samvetet, yttrandefriheten och förståndet och att inte ställa krav på de två förstnämnda. Mark Twain

Demokrati & statsskick    Demokrati är diskussion. Thomas Masaryk

Demokrati & statsskick    Demokrati är teorin om att vanliga människor vet vad de vill och förtjänar att ha det både bra och besvärligt. Henry Louis Mencken

Demokrati & statsskick    I en demokrati finns inga politiska kvickheter. Folk gör sig inte lustiga över sig själva. George Mikes

Demokrati & statsskick    Låt oss erkänna detta: Demonstrationer, som polisen tillåter, borde förbjudas av arrangörerna. Rolf Hochhuth demonstration upplopp anarki

innehåll aforism.nu