Egendom & ekonomi    Tjuvar respekterar enskild egendom. De vill bara att den skall bli deras så att de kan respektera den ännu mer. G K Chesterton tjuv stöld

Egendom & ekonomi    Det är naturligtvis en betydande skillnad mellan vad man lagt beslag på och vad man verkligen rår om. Pearl S. Buck

Egendom & ekonomi    En materialist är en kalvinist utan gud. Eduard Bernstein materalism

Egendom & ekonomi    Att vara materialist är att erkänna den objektiva sanningen, som blir tillgänglig för oss genom sinnesorganen. Vladimir Iljitj Lenin materalism

Egendom & ekonomi    Materialism är en världsåskådning som har slagit igenom både i kapitalismen och i kommunismen. Michael Schiff

Egendom & ekonomi    Det är naturligtvis en betydande skillnad mellan vad man lagt beslag på och Kärlek till nästan är begär efter ny egendom. Friedrich Nietzsche

Egendom & ekonomi    Ett hem utan böcker är som ett hus utan fönster. Okänt ursprung

Egendom & ekonomi    Hus är byggda för att bo i, inte för att titta på. Francis Bacon

Egendom & ekonomi    En karl som äger sitt eget hus är nästan alltid på väg ut från järnhandeln. Frank McKinney Hubbard

Egendom & ekonomi    Huset är en maskin att bo i. En länstol är en maskin att sitta i. Le Corbusier hus

Egendom & ekonomi    Folk äger ju inte sina hus. De är livslånga lyxfångelser som folk skaffar sig i det nuvarande systemet. Henrik Stangerup

Egendom & ekonomi    Ditt hem är en plats där du kan klia dig var som helst. Henry Ainsley

Egendom & ekonomi    Om man bor för länge någonstans samlar man på sig för mycket. Man övertar för många plikter och göromål, umgås med för många familjer, och när man flyttar drabbas man av separationens smärta. Buddha hem

Egendom & ekonomi    "Hem Ljuva Hem" måste bestämt ha skrivits av en ungkarl. Samuel Butler

Egendom & ekonomi    För de måttligt fattiga är hemmet den enda plats där frihet råder. Gilbert Keith Chesterton hem

Egendom & ekonomi    Vi skapar vårt hem och därefter skapar hemmet oss. Winston Churchill

Egendom & ekonomi    Mitt hem är min borg. Edward Coke

Egendom & ekonomi    Mycket skulle kunna göras bättre i moderna bostäder. Man kan t ex höra grannens TV-program men man kan ännu inte se det. Karl Farkas hem

Egendom & ekonomi    Ett hem! Det är det fästet,
vi rest med murar trygga
– vår egen värld den enda
vi mitt i världen bygga. Verner von Heidenstam

Egendom & ekonomi    Hemmet är hjärtats boning. Elbert Hubbard hem

Egendom & ekonomi    Små rum och bostäder leder sinnet in på den rätta vägen, stora får det att komma på villovägar. Leonardo da Vinci hem

Egendom & ekonomi    Man är inte hemma där man har sin bostad utan där man blir förstådd. Christian Morgenstern hem

Egendom & ekonomi    Bättre att bo i en vrå på taket än att ha hela huset gemensamt med en grälsjuk kvinna. Ordspråksboken 21:9 hem

Egendom & ekonomi    Hemmet är flickans fängelse och hustruns tukthus. George Bernard Shaw hem

Egendom & ekonomi    I sitt hem är även den fattige en furste. Talmud

Egendom & ekonomi    Hemmet är en härlig plats, de stunder man är där. E. B. White hem

Egendom & ekonomi    Jorden tillhör inte människan, det är människan som tillhör jorden. Indianhövding miljövård miljöförstöring rovdrift

Egendom & ekonomi    Många människor som tror att de har funnit ett hem upptäcker att de bara har öppnat ett värdshus åt sina vänner. Norman Douglas

Egendom & ekonomi    Utifrån kan en mans hem se ut som hans borg. Inifrån sett är det oftare hans barnkammare. Clare Boothe Luce

Egendom & ekonomi    Om jag anställer ett hembiträde som får tjugotusen om året så går bruttonationalprodukten upp. Om jag gifter mig med hembiträdet så går den ner igen. Nello Celio

Egendom & ekonomi    Egendom: En av samhällets grundlagar. Heligare än religionen. Gustave Flaubert

Egendom & ekonomi    Egendom är ingen förvärvad rättighet, egendom är genomförd makt. Pengar är bara bräckjärnet. Hans Lohberger

Egendom & ekonomi    Egendom är stöld. Pierre-Joseph Proudhon

Egendom & ekonomi    Egendom är en utvidgning av personligheten. Oswald Spengler

innehåll aforism.nu