Egensinne & lyhördhet   Den svages viljestyrka heter egensinne. Marie von Ebner-Eschenbach

Egensinne & lyhördhet    Egensinne är det billigaste surrogatet för karaktär. Friedrich Hebbel

Egensinne & lyhördhet    Han bar fanan så högt att man inte kunde läsa vad som stod på den. Wieslaw Brudzinski fanatism

Egensinne & lyhördhet    Man skall inte lyfta fanan så högt att benen inte når till marken. Aksel Larsen fanatism

Egensinne & lyhördhet    Allt egensinne beror på att viljan har trängt undan kunskapen. Arthur Schopenhauer

innehåll aforism.nu