Egoism & självupptagenhet    Det förgångna dömer vi efter rättvisan, det närvarande efter våra egna fördelar. René de Chateaubriand

Egoism & självupptagenhet    Det börjar bli tjatigt med Jonas Gardells och Mark Levengoods obändiga behov av att ständigt basunerar ut sin homosexualitet i media. Kom igen när ni har bytt livspartner med Eva Dahlgren och Efva Attling – det vore en nyhet! Paul E. Tiek mindevärde mindevärdeskomplex bög bögar flata flator lesbisk sex sexualitet svart humor ironi gay uppmärksamhetsbehov gardell levengood homofil homofob egocentriker självkritik

Egoism & självupptagenhet    Har du mer organ än skam i kroppen skall du inte överväga organdonation. Paul E. Tiek sarkasm sarkasmer ironi svart humor tochè etik hjärta lungor njure lever lunga njurar stamceller transplantation organtransplantation donationsregistret donation gåva livets gåva omoral moral egocentriker själviskhet självupptagenhet misantrop ego

Egoism & självupptagenhet    Vidskepliga som tror på ett liv efter detta bör inte fundera på organdonation — vi andra som inte heller tror på demoner och spöken borde däremot göra det. Paul E. Tiek sarkasm sarkasmer ironi svart humor tochè etik hjärta lungor njure lever lunga njurar stamceller transplantation organtransplantation donationsregistret häxa häxor vätte vättar donation gåva livets humanist humanism vidskepelse skrock gåva omoral moral egocentriker själviskhet självupptagenhet misantrop vidskepelse ego ockultism teism gudatro tro sekulariserad sekularisering vätte häxa skogsnymf fe huldra ortodox rättroende doktrinär formalistisk formalism dogm dogmatisk

Egoism & självupptagenhet    Offer på vänskapens altare tyckte hon var något mycket vackert, så länge ingen begärde att hon själv skulle ställa upp. Saki

Egoism & självupptagenhet    Vilket är det mest fascinerande ämnet i världen? Du själv. Den som säger något annat är antingen en lögnhals eller också mycket dum. Georgia Brown

Egoism & självupptagenhet    Det är anatomiskt vanskligt och alltid en smula löjligt att klappa sig själv uppskattande på axeln. Edward Heath

Egoism & självupptagenhet    Du skall älska dig själv lite mer än du älskar andra, annars blir du utnyttjad. Men du skall betrakta en annan människa som ett konstverk du inte har rätt att peta i för dina egna planers skull. Poul Henningsen

Egoism & självupptagenhet    Det finns i alla fall en kärlek som man alltid förblir trogen; egenkärleken. Gabriel Laub

Egoism & självupptagenhet    Han älskade sig själv med en lidelsefullt återgäldad kärlek. Vladimir Nabokov

Egoism & självupptagenhet    Om inte alla var så omåttligt upptagna av sin egen person skulle tillvaron vara så ointressant att ingen skulle stå ut med den. Arthur Schopenhauer

Egoism & självupptagenhet    Jag är inte hälften så självbelåten som alla andra skulle vara i mitt ställe. K. K. Steincke

Egoism & självupptagenhet    Självbelåtenhet är instrumentet för vår självbevarelsedrift. François de Voltaire

Egoism & självupptagenhet    Egenkärlek är begynnelsen på en livslång romans. Oscar Wilde

Egoism & självupptagenhet    Att vara självuppfylld innebär i regel att vara tom. Atos Wirtanen

Egoism & självupptagenhet    Egoist: En ofin människa som intresserar sig mer för sig själv än för mig. Ambrose Bierce

Egoism & självupptagenhet    Det finns ytliga och djupa egoister. De senare kallar man altruister. Egon Friedell

Egoism & självupptagenhet    Egoism är att skapa sin lycka på andras bekostnad. Jean-Baptiste Lacordaire

Egoism & självupptagenhet    Kärleken är egoismens höjdpunkt. Vi älskar inte våra partner utan deras förmåga att älska oss. Gabriel Laub självbedrägeri egoism egocentriker

Egoism & självupptagenhet    Egoism: Smärtstillande medel mot dumhet. Frank Leahy

Egoism & självupptagenhet    Om man avgiftsbelade egoismen skulle man helt kunna avstå från inkomstskatt. Otto Ludwig politik politiker makthavare

Egoism & självupptagenhet    Egoismen vet inte av några gränser. Ändå skall man akta sig för att komma in på dess mark. Otto Ludwig

Egoism & självupptagenhet    Egoism – det är ömma armbågar. Norman Mailer

Egoism & självupptagenhet    Fasligt vad världen är egoistisk. Alla tänker bara på sig. Det 'air bara jag som tänker på mig. Robert Storm Petersen

Egoism & självupptagenhet    Man kanske skulle tillåta sig att vara precis så egoistisk att ingen sörjer en när man dör. Mikal Rode

Egoism & självupptagenhet    Egoisten tolererar ingen egoism. Joseph Roux

Egoism & självupptagenhet    Egoism är ensamhet. Friedrich von Schiller

Egoism & självupptagenhet    Den mest sublima formen av egoism heter moderskärlek. Heinrich Wolfgang Seidel

Egoism & självupptagenhet    Egoism är att leva som man vill leva, det vill säga att kräva av andra att de lever så som man vill. Oscar Wilde

Egoism & självupptagenhet    Egenkärleken har många förtjänster: Du har ett föremål som är värdigt din dyrkan. Ni kan träffas oupphörligt. Och du slipper rivaler. Raymond Hawk Dorfman

Egoism & självupptagenhet    Varje olycka som inte drabbar mig är en ny välsignelse. Izaak Walton

Egoism & självupptagenhet    Jag är rättmätigt upprörd, du är arg, han ställer till ett förfärligt liv för ingenting. Okänt ursprung egocentricitet

Egoism & självupptagenhet    Man kanske inte skulle tänka så mycket på sig själv. Fast det är ju ett intressant föremål för funderingar. Norman Douglas egocentricitet

Egoism & självupptagenhet    Bästa antalet vid en middag är två. Jag själv och en djävla bra kypare. Nubar Gulbenkin egocentricitet

Egoism & självupptagenhet    Självupptagen person; en person med dålig smak, mer intresserad av sig själv än av mig. Ambrose Bierce egocentricitet

Egoism & självupptagenhet    Sist jag såg honom gick han bland de nyförlovade på ströget och höll sig själv i handen. Fred Allen

Egoism & självupptagenhet    Den som förälskar sig i sig själv får inga rivaler. Engelskt ordspråk

Egoism & självupptagenhet    Han är så uppfylld av sig själv att han är alldeles tom. Engelskt ordspråk

Egoism & självupptagenhet    Man kan såra egenkärleken, men inte döda den. Henry de Montherlant

Egoism & självupptagenhet    Det sägs att egoisten inte kan älska, men han kan inte heller ta emot kärlek. Astolphe de Custine

Egoism & självupptagenhet    Det förgångna dömer vi efter rättvisan, det närvarande efter våra egna fördelar. François René de Chateaubriand

Egoism & självupptagenhet    Att behaga sig själv är högmod, att behaga andra fåfänga. Paul Valéry

Egoism & självupptagenhet    Människor har stora pretentioner och små projekt. Luc de Clapiers de Vauvenargues fåfänga

Egoism & självupptagenhet    Om en man har stora tankar om sig själv, kan man vara säker på att det är de enda stora tankar han har haft i hela sitt liv. Alphonse Esquiros fåfänga

Egoism & självupptagenhet    Att aldrig tala om sig själv är en mycket raffinerad form av hyckleri. Friedrich Nietzsche

Egoism & självupptagenhet    Auditorier består inte av människor som lyssnar, utan av människor som väntar på sin tur att tala. Alphonse Karr

Egoism & självupptagenhet    Inget behov på jorden blir så väl tillfredsställt som självhävdelsebehovet. Hans Söhnker

innehåll aforism.nu