Erfarenhet    Gott omdöme kommer av erfarenhet, och erfarenheten – den kommer av dåligt omdöme. Okänt ursprung

Erfarenhet    Erfarenhet är förmågan att känna igen ett misstag nästa gång man begår det. Franklin P. Jones

Erfarenhet    Det är gott att gästa en erfaren man. Gammalisländskt ordspråk

Erfarenhet    Att förlora mot en värdig motståndare är inte ett nederlag, det är en erfarenhet som leder till visdom. Maziar Shokraee

Erfarenhet    Vi börjar som dårar och erfarenheten gör oss visa. Ordspråk från Afrika-Masai

Erfarenhet    Erfarenheten gör dig klok, sällan rik. Ordspråk från Danmark

Erfarenhet    Erfarenhet är en lott, köpt efter det att dragningen ägt rum. Okänt ursprung

Erfarenhet    Erfarenhet är något fantastiskt. Den hjälper dig att känna igen ett misstag när du begår det på nytt. Okänt ursprung

Erfarenhet    Erfarenhet är det som avslöjar för oss att vi har slutat med ungdomens misstag för att begå ålderdomens. Ambrose Bierce

Erfarenhet    Erfarenhet ökar vår klokhet, men förminskar inte våra dårskaper. Josh Billings

Erfarenhet    Det bästa beviset på att erfarenhet inte hjälper är det faktum att en avslutad kärlekshistoria inte hindrar en från att kasta sig in i en ny. Paul Bourget

Erfarenhet    Erfarenheten är den bästa läraren, men det är en dyr skola. Thomas Carlyle

Erfarenhet    För de flesta människor är erfarenhet bara som ett skepps akterlanterna som lyser upp den väg den har passerat. Samuel Taylor Coleridge

Erfarenhet    Erfarenhetens skola är dyr, men dumbommar vill inte gå i någon annan. Benjamin Franklin

Erfarenhet    Erfarenheten är nästan alltid en parodi på idén. Johann Wolfgang von Goethe

Erfarenhet    Erfarenheten är den enda sanna rikedomen därför att man inte kan förlora den utan bara skänka bort den – och för att man också behåller den när man ger den till någon annan. Hans Habe

Erfarenhet    Erfarenhet är intet annat än gott minne. Thomas Hobbes

Erfarenhet    Erfarenhet är inte vad man upplever. Det är vad man gör med det man upplever. Aldous Huxley

Erfarenhet    Erfarenhet är en förstådd iakttagelse. Immanuel Kant

Erfarenhet    Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa kommer att dö av törst i okunnighetens öken. Ling Po

Erfarenhet    Man kan lära mycket av sina misstag. Men det är billigare att lära av andras. Otto Ludwig

Erfarenhet    Bränt barn skyr elden till nästa dag. Mark Twain

Erfarenhet    Katten som har suttit ovanpå en het ugn sitter aldrig på en het ugn igen. Inte heller på en kall ugn. Mark Twain

Erfarenhet    Erfarenhet är en bristfällig vägledare för människan och blir sällan åtföljd. Det människan verkligen lär något av är inte erfarenheten utan iakttagelsen. Henry Louis Mencken

Erfarenhet    Erfarenhet är det namn som människorna ger sina dårskaper och bekymmer. Louis de Musset

Erfarenhet    Erfarenheten lär oss att människor aldrig lär något av sina erfarenheter. George Bernard Shaw

Erfarenhet    Erfarenhet: En kam livet ger dig när du tappat allt hår. Judith Stern

Erfarenhet    Erfarenheten ligger i fingrarna och huvudet. Hjärtat är oerfaret. Henry David Thoreau

Erfarenhet    Erfarenhet är den kam som livet har gett dig sedan du väl har tappat allt hår. Okänt ursprung

Erfarenhet    Vilken skada att erfarenheten kommer först vid den ålder då krafterna sinar! Eugéne Delacroix

Erfarenhet    Om jag måste välja mellan två onda ting tar jag alltid det jag inte tog förra gången. Mae West

Erfarenhet    Erfarenheten är en bra lärare som skickar svinaktigt dyra räkningar. Minna Arttrim

Erfarenhet    Erfarenhet är en bra medicin, men den kommer inte förrän sjukdomen är över. Tyskt ordspråk

Erfarenhet    Den kloke lär av andras misstag, dåren av sina egna. Engelskt ordspråk

Erfarenhet    Erfarenhet – en kam som livet ger dig när du har tappat håret. Judith Stern

Erfarenhet    Erfarenhet är att veta en massa saker som man inte bör göra. William S. Knudsen

Erfarenhet    Erfarenheten är den sämsta läraren. Den ger dig provskrivningen före lektionstimmen. Vernon Law

Erfarenhet    Erfarenhetens skola har höga avgifter, men för dårar finns det ingen annan. Benjamin Franklin

Erfarenhet    Erfarenheter är det namn alla ger åt sina misstag. Oscar Wilde

Erfarenhet    Jag har alltid lyssnat noga till min goda vän Kittys råd, eftersom hon har gjort det ena misstaget efter det andra. Hennes erfarenheter är oskattbara. Grace Paley

innehåll aforism.nu