Estetik, tycke & smak    Tolkning är intellektets hämnd på konsten. Susan Sontag

Estetik, tycke & smak    Man har sagt mig att Wagners musik är bättre än den låter. Mark Twain

Estetik, tycke & smak    Vad är estetik? Läran om att berömma eller förklena konstverk. August Strindberg

Estetik, tycke & smak    Vilka konstverk skola berömmas? De som förhärliga överklassen. August Strindberg

Estetik, tycke & smak    De konstverk som inte förhärligar överklassen? De får inte finnas. August Strindberg

Estetik, tycke & smak    Jag vill att en film skall börja med en jordbävning och sedan öka i tempo hela tiden fram mot sin klimax. Samuel Goldwyn

Estetik, tycke & smak    Endast en auktionsutropare kan opartiskt och i lika hög grad beundra alla konstriktningar. Oscar Wilde

Estetik, tycke & smak    Låt oss få lite nya klichéer! Samuel Goldwyn

Estetik, tycke & smak    Jag har ingenting att säga, jag säger det, och det är poesi. John Cage

Estetik, tycke & smak    Allt det som inte duger, det flyter ovanpå. Erik Bøgh

Estetik, tycke & smak    Anständigheten kom, och sederna försvunno. Johan Henrik Kellgren

Estetik, tycke & smak    Av alla attityder är den moraliska den mest oanständiga. Oscar Wilde

Estetik, tycke & smak    Mindre är mera. Robert Browning

Estetik, tycke & smak    Att vara elegant är en sak, att vara chic är en annan. Pierre Cardin

Estetik, tycke & smak    Elegans är behärskat slöseri. Walther Rathenau

Estetik, tycke & smak    Elegans är de andras smak. Arthur Schnitzler

innehåll aforism.nu