Fanatism & fundamentalism    Denne man är farlig – han tror på det han säger. Joseph Goebbels

Fanatism & fundamentalism    Fanatism är de medelmåttigas hänförelse. Okänt ursprung

Fanatism & fundamentalism    Fundamentalism gör fred på jorden till en utopi. Paul E. Tiek rasism nationalism religion kapitalism socialism kommunism stalinism toché profit humanist humanism vidskepelse skrock ockultism teism gudatro tro sekulariserad sekularisering vätte häxa skogsnymf fe huldra ortodox rättroende doktrinär formalistisk formalism dogm dogmatisk

Fanatism & fundamentalism    Försoningens blomma kan inte vattnas med blod. Paul E. Tiek fred sunni shiiter alawiter teokrati nationalism krig ofred försoning fred balkan israel palestina sri lanka ache mellanöstern syrien libyen judar araber

Fanatism & fundamentalism    Att diskutera med fanatiker är som att ha dragkamp mot ett lag som har slagit repets ände runt ett stort träd. Hans Kasper

Fanatism & fundamentalism    Fascism: Civilisternas militarism. Anton Kuhn

Fanatism & fundamentalism    Fascismens uppgift i dag är att avleda uppmärksamheten från reaktionärer med verkligt inflytande. Henrik Tikkanen

Fanatism & fundamentalism    Fanatism är att fördubbla sina ansträngningar när målet är glömt. George Santayana

Fanatism & fundamentalism    När man betraktar århundradets stora fanatiker kan man slå fast att ingen av dem hade en stark kvinna vid sin sida, det gäller alltifrån Hitler och Stalin till Fidel Castro och min landsman Che Guevara. Esther Vilar

Fanatism & fundamentalism    Av all fanatism är den värst som ljuger, hatar, förföljer – och himlar sig – religionsfanatismen i vad form som helst. Johan Olof Wallin

Fanatism & fundamentalism    En fanatiker är en människa som inte kan ändra åsikt och inte vill byta ämne. Winston Churchill

Fanatism & fundamentalism    En fanatiker är någon som litar till sina kanoner vare sig de är laddade eller ej. Franklin P. Jones

Fanatism & fundamentalism    Representanter för mitten är människor som aldrig går från den ena ytterligheten till den andra. Gerhard Bronner extremism

Fanatism & fundamentalism    Nyttan med extremister består vanligtvis i att de visar var mitten finns. Mikal Rode extremism

Fanatism & fundamentalism    Fanatism består i att fördubbla ansträngningarna när man har glömt målet. George Santayana politik minister politiker socialist kommunist fundamentalism

Fanatism & fundamentalism    I ett samhälle som i det stora hela är fientligt mot judarna – och den situationen har existerat i alla länder där judar har levt ända fram till det tjugonde århundradet – är det möjligt att assimileras enbart genom
att assimilera antisemitismen. Hannah Arendt

Fanatism & fundamentalism    Antisemitism är olyckligtvis inte bara en känsla som alla icke-judar emellanåt känner, utan också – och det är det som betyder något – en känsla som de flesta inte skäms över. W. H. Auden

Fanatism & fundamentalism    Antisemitism är dumbommarnas socialism. August Bebel

Fanatism & fundamentalism    Antisemitism är en komplicerad rörelse som inte bara innehåller råhet, konkurrenshets och religiös intolerans – utan också inbillat självförsvar. Theodor Herzl

Fanatism & fundamentalism    Den siste antisemiten kommer att dö först med den siste juden. Victor Adler

Fanatism & fundamentalism    Om kristna vore kristna skulle det inte finnas någon antisemitism. Jesus var jude. Det finns ingenting som den vanliga kristna människan avskyr mer än att bli påmind om detta historiska faktum. John Haynes Holmes

Fanatism & fundamentalism    Antisemitism är pygmésjälarnas lågsinta avundsjuka och ondska. Mark Twain

Fanatism & fundamentalism    Antisemitismen är den yttersta konsekvensen av judendomen. Friedrich Nietzsche

Fanatism & fundamentalism    Antisemiterna förlåter inte judarna att de har "själ" och pengar. Antisemit – ett annat namn på "fiasko". Friedrich Nietzsche

Fanatism & fundamentalism    Antisemitism är ett patologiskt tillstånd, en besynnerlig form av sexuell perversion. Av alla skamliga fenomen är det den mest vämjeliga och avskyvärda. Lev Tolstoj

Fanatism & fundamentalism    Med dogmatiker menar vi vanligen en människa som envist vägrar att dela våra egna fördomar. Arnold Ljungdal

innehåll aforism.nu