Fattigdom & fattig    De fattiga har fler barn men de rika har fler släktingar. Okänt ursprung

Fattigdom & fattig    De fattiga vill ha mat till sina magar, de rika magar till sin mat. Engelskt ordstäv

Fattigdom & fattig    Det var ingen billig historia att hålla Mahatma Candhi i fattigdom. Sarojini Naidu

Fattigdom & fattig    Pengar är ett förträffligt medel för att hålla armodet borta. Alphonse Allais

Fattigdom & fattig    Det är snällt att ge en fattig man en fisk, .men det är ändå snällare att visa honom hur han själv skall fiska. Okänt ursprung

Fattigdom & fattig    Kalla inte dig själv fattig för att dina drömmar inte gått i uppfyllelse. Den verkligt fattige har aldrig haft en dröm. Okänt ursprung

Fattigdom & fattig    För människor från underklassen är det inte bara ett ekonomiskt problem att vara fattig. Det är ett metafysiskt tillstånd av rädsla och förödmjukelse, det är skräcken för "att bli utkastad på gatan med alla möblerna, så att grannarna kan se det". Att bli blottad. Därför håller underklassen alltid på formerna medan överklassen har privilegiet att spränga dem. Suzanne Brøgger

Fattigdom & fattig    Fattigdom är det värdefullaste arv en ung man kan få. Andrew Carnegie

Fattigdom & fattig    De fattiga önskar stek till sina magar, de rika magar till sin stek. Anthony Copley

Fattigdom & fattig    Fattigdom är smärtsam. Det vore väl om vi kände till orsaken till den. John Kenneth Galbraith

Fattigdom & fattig    Lagen förtrycker de fattiga och rika män skriver lagarna. Oliver Goldsmith

Fattigdom & fattig    Fattig är inte den som har lite utan den som aldrig kan få nog. Jean Guéhenno

Fattigdom & fattig    Armod och hopp är mor och dotter. Medan man underhåller sig med dottern glömmer man den andra. Jean Paul

Fattigdom & fattig    Segern över fattigdomen är lika svårvunnen som erövringen av yttre rymden. John F. Kennedy

Fattigdom & fattig    Du kan inte hjälpa de fattiga genom att utrota de rika. Abraham Lincoln

Fattigdom & fattig    De fattiga är snart de enda som inte flyttar sina pengar till utlandet. Otto Ludwig

Fattigdom & fattig    Erfarenheten visar att medborgare med låg lön är mer utsatta för förkylning än högavlönade. Bästa medlet mot snuva är därför löneförhöjning. Steve Mitchell

Fattigdom & fattig    Reaktionär patentmedicin: De fattiga skall ta ett piller och dö ut. F. X. Neuwirth

Fattigdom & fattig    Ett liv i fattigdom behöver inte vara ett fattigt liv. Arne Pedersen

Fattigdom & fattig    Bara en genial rik människa kan föreställa sig armodet. Charles Pierre Péguy

Fattigdom & fattig    "Fattigdom är ingen skam", sa den rike till tiggaren och jagade bort honom. Markus M. Ronner

Fattigdom & fattig    De fattiga har en stor fördel – de kan drömma. De rika bekymrar sig för hur de skall överleva. Isabel de Rosnay

Fattigdom & fattig    Vi bör bedja att de fattiga förlåter oss vårt medlidande. Franz V. Sales

Fattigdom & fattig    Den som har tandvärk anser att alla som har friska tänder är lyckliga. Den som lider av fattigdom begår samma misstag beträffande de rika. George Bernard Shaw

Fattigdom & fattig    Armod är ingen last – men det är bäst att dölja den. Brasilianskt ordspråk

Fattigdom & fattig    Få säger prosit när den fattige nyser. Danskt ordspråk

Fattigdom & fattig    Den fattiges alla dagar är onda dagar. Talmud

Fattigdom & fattig    De fattiga gör bot för de rikas synder. Italienskt ordspråk

Fattigdom & fattig    De fattiga vill ha mat till sina magar, de rika magar till sin mat. Engelskt ordspråk

Fattigdom & fattig    Den fattige ger sig till tåls tills det har kokat men inte tills det har svalnat. Finskt ordspråk

Fattigdom & fattig    En av de få fördelarna med att vara fattig är att man aldrig tillåter sig själv att se för långt in i framtiden. Tove Ditlevsen

Fattigdom & fattig    Fattigdomen kommer från Gud men inte smutsen. Hebreiskt ordspråk

Fattigdom & fattig    Problemet med att vara fattig är att det upptar hela ens tid. William de Kooning

Fattigdom & fattig    Tyngsta börda på vägen är en lätt penningpung. Svenskt ordspråk

Fattigdom & fattig    Fattigdomen fördrages med jämnmod, då den delas av alla. Ernst Wigrorss

innehåll aforism.nu