Filosofi & tänkare    Jag tror att dåliga filosofer kan ha ett visst inflytande, goda filosofer aldrig. Bertrand Russell

Filosofi & tänkare    Allt måste tas på allvar, ingenting tragiskt. Adolphe Thiers

Filosofi & tänkare    Jag är buddhist och gaisare och min fråga är: Varför finns GAIS? Frågan är ju logisk eftersom båda bygger på lidande......   Claes Malmberg i Alltinget P4  2012-05-31 humor sport ironi sarkasm religion tro

Filosofi & tänkare    Koncentration är den ostört inåtvända förvillelsen. Hans Arndt

Filosofi & tänkare    Klarhet är filosofernas ärlighet. Luc de Vauvenargues

Filosofi & tänkare    En ideologi som bygger på personliga erfarenheter är ren idioti. Hans Habe

Filosofi & tänkare    Ideologi: Ett sätt att förlänga puberteten. Oliver Hassencamp

Filosofi & tänkare    Den som vill fylla en teater använder sig av dramaturgi. För att tömma den räcker det med ideologi. Oliver Hassencamp

Filosofi & tänkare    Det som skiljer människorna åt är ofta samma ideologi. George F. Kennan

Filosofi & tänkare    Ideologier skäller på varandra men de bits inte. Robert Musil ideologi

Filosofi & tänkare    Ideologi: Filosofi sammansatt av monteringsfärdiga delar. Horst Dieter Schlosser

Filosofi & tänkare    Ideologier är beväpnade idéer. Ignazio Sitone ideologi

Filosofi & tänkare    Ideologin är det som förser illdådet med den eftersträvade bortförklaringen och missdådaren med den nödvändiga uthålligheten och orubbligheten. En samhällsdoktrin som hjälper honom att inför sig själv och andra två sina händer och i stället för fördömande skörda heder och ära. Aleksandr Solsjenitsyn ideologi

Filosofi & tänkare    Ideologin förhåller sig till livet som en beskrivning av biff förhåller sig till själva biffen. Tennessee Williams

Filosofi & tänkare    Den gyllene medelvägen är den förmedlande länken, förbindelseleden som slutar i blindo. Helmut Arntzen

Filosofi & tänkare    Vad är filosofi? Ett sökande efter sanningen. August Strindberg

Filosofi & tänkare    Hur kan filosofien vara överklassens vän? Jo, överklassen betalar filosoferna för att de endast skola upptäcka behagliga sanningar. August Strindberg

Filosofi & tänkare    Om några obehagliga sanningar upptäckas av filosofen? Så kallas de för lögner, och filosofen betalas icke. August Strindberg

Filosofi & tänkare    Ett yttrande kallas djupt när det inte är spirituellt. Jules Renard

Filosofi & tänkare    Min definition av en filosof är en man i en ballong medan familj och vänner håller fast i de rep som förbinder honom med jorden och försöker dra ner honom. Louisa M. Alcott

Filosofi & tänkare    Det filosofiska vinet har en motsatt verkan emot druvans: den som dricker litet blir drucken; nykter den som tömmer hela pokalen. Carl Jonas Love Almqvist

Filosofi & tänkare    Att fiska är den enda filosofi man blir mätt av. Peter Bamm

Filosofi & tänkare    Filosofi är att i ett mörkt rum försöka fånga en svart katt som inte finns där. Teologi är att i ett mörkt rum försöka fånga en svart katt som inte finns där medan man ropar: "Jag har den." Pablo Cruz ironi sarkasm fundamentalism gud satan ateism

Filosofi & tänkare    Filosofin är ett Eiffeltorn på kvicksand. George Meunier

Filosofi & tänkare    Filosofi kallar man en snillrik översättning av det oförklarliga till det obegripliga. Hans Clarin ironi sarkasm

Filosofi & tänkare    Det är lätt att sätta ihop en filosofi. Den behöver ju inte fungera. Charles E Kettering

Filosofi & tänkare    Filosofins frukter, inte filosofin själv. När vi frågar vad klockan är vill vi inte veta hur urverket är konstruerat. Georg Christoph Lichtenberg

Filosofi & tänkare    Jag har en enkel filosofi. Fyll det som är tomt. Töm det som är fullt. Och klia dig där det kliar. Alice Roosevelt Longworth

Filosofi & tänkare    Filosoferna är anatomer mer än läkare; de dissekerar men de hotar inte. Antoine de Rivarol

Filosofi & tänkare    Våra viktigaste tankar är de som motsäger våra känslor. Paul Valéry

Filosofi & tänkare    Fundera tar längsta tiden, sa skräddarn när han sydde byxor. Svenskt ordstäv

Filosofi & tänkare    Att tänka är att samtala med sig själv. Spanskt ordspråk

Filosofi & tänkare    Den som aldrig tänker färdigt får aldrig någonting gjort. Italienskt ordspråk

Filosofi & tänkare    De viktiga saker som har sagts till människor har alltid varit enkla saker. Charles de Gaulle

innehåll aforism.nu