Förakt & avsky    Oförrätter glöms ofta, men aldrig förakt. Vår stolthet minns det för alltid. Lord Chesterfield

Förakt & avsky    Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande. René de Chateaubriand

Förakt & avsky    1943: Auschwitz — "Arbeit macht frei".
                              2008: Guantanamo — "Camp Justice"    Paul E. Tiek tochè politik historia dumhet cynism lögn tortyr CIA FBI SS Hitler nazism jude idioti diktatur demokrati förtryck svart humor toché imperalism terrorist rättslös 11 september

Förakt & avsky    Många anser att de har blivit liberala bara för att de har ändrat inriktning på sin intolerans. Wieslaw Brudzinski

Förakt & avsky    Jag har sett stor intolerans som stöd för tolerans. Samuel Taylor Coleridge

Förakt & avsky    Förklätt självförakt är farligt – det utmynnar alltid i intolerans. Kaia Jacobsen

Förakt & avsky    Inget mänskligt karaktärsdrag förtjänar och får mindre tolerans i det dagliga livet än intoleransen. Giacomo Leopardi intolerans

Förakt & avsky    Intolerans: Att låta avvikande åsikter löpa gatlopp. Ruth Mayer

Förakt & avsky    Jag hatar intoleranta människor. Laurence J. Peter intolerans toché

Förakt & avsky    Hånet slutar där förståelsen börjar. Marie von Ebner-Eschenbach förakt håna

Förakt & avsky    Hån är ofta andlig fattigdom. Jean de La Bruyère förakt håna

Förakt & avsky    Hån är dunsterna från små hjärtan. Alfred Tennyson förakt håna

Förakt & avsky    Jag tror att en av orsakerna till att människor så envist klamrar sig fast vid sitt hat, är att de inser att så snart hatet är borta kommer de att bli tvungna att ta itu med smärtan. James Baldwin

Förakt & avsky    Hat: En befogad känsla inför någon annans överlägsenhet. Ambrose Bierce

Förakt & avsky    Hatet är hjärtats vrede. Lord Byron hat

Förakt & avsky    Om det verkligen finns så mycket hat i världen, hur skall man då förklara befolkningsexplosionen. Truman Capote

Förakt & avsky    Människor hatar dem som får dem att inse sin egen underlägsenhet. Lord Chesterfield hat

Förakt & avsky    Det pris man betalar för att hata andra mänskliga varelser är att man älskar sig själv mindre. Eldridge Cleaver hat

Förakt & avsky    Hat är en fruktansvärd last, avund en steril. Marie von Ebner-Eschenbach

Förakt & avsky    Att hata människor är som att bränna ner sitt eget hus för att bli av med en råtta. Harry Emerson Fosdick mus möss råttor skadedjur ohyra hat

Förakt & avsky    Den som fruktar dig när du är närvarande, hatar dig när du är frånvarande. Thomas Fuller hat

Förakt & avsky    Impotent hat är den mest fruktansvär av alla känslor; man skall inte hata någon som man inte kan tillintetgöra. Johann Wolfgang von Goethe

Förakt & avsky    Hatet är ett aktivt missnöje, avundsjukan ett passivt, därför bör man inte bli förvånad när avundsjukan så snabbt övergår i hat. Johann Wolfgang von Goethe

Förakt & avsky    Det man hatar, det kan man inte förstå. Heinz Hilpert hat

Förakt & avsky    Hat är alltid självhat. Man hatar sin vanmakt. Walter Hilsbecher hat

Förakt & avsky    Lidelsefullt hat kan ge mål och mening åt ett tomt liv. Eric Hoffer

Förakt & avsky    Hat har ingen plats hos människor som tänker universellt. Youssuf Karsh

Förakt & avsky    Hat är kärleken som misslyckats. Søren Kierkegaard

Förakt & avsky    Hat är respekt för de hatades makt. Hans Kudszus

Förakt & avsky    Det är lättare för oss att älska dem som hatar oss än dem som älskar oss mer än vi önskar. François de La Rochefoucauld hat

Förakt & avsky    Hat är kärlek som blivit utmattad. Hans Lohberger

Förakt & avsky    Vilket barn som helst kan älska som en dåre, men att hata, min vän, är en konst. Ogden Nash hat

Förakt & avsky    Det finns också svartsjuka i hat: vi vill ha vår fiende för oss själva. Friedrich Nietzsche

Förakt & avsky    Man hatar inte så länge man avskyr. Friedrich Nietzsche hat

Förakt & avsky    Hat innebär att mörda oavbrutet. José Ortega y Gasset

Förakt & avsky    Hat är alltid en kollision mellan vår själ och en annans kropp. Cesare Pavese

Förakt & avsky    Man kan spara tid genom att endast hata förbrytaren i det ögonblick då gämingen begås. Mikal Rode hat

Förakt & avsky    Hat, den bekvämaste formen för uppror. Rudolf Rolfs

Förakt & avsky    När hatet blir feghet går det förklätt omkring i samhället och kallar sig rättfärdighet. Arthur Schnitzler hat

Förakt & avsky    De mäktigas hat mot de svaga är avskyn, de svagas hat mot de mäktiga är avunden. Arthur Schnitzler

Förakt & avsky    Hat är den feges hämnd för att han blivit skrämd. George Bernard Shaw

Förakt & avsky    Dem som vi kan älska kan vi också hata; de andra är vi likgiltiga inför. Henry David Thoreau hat

Förakt & avsky    Vi utnyttjar alla varandra och kallar det kärlek, och när vi inte kan utnyttja varandra kallar vi det hat. Tennessee Williams

Förakt & avsky    Det är en av den mänskliga naturens principer att man hatar den man tillfogat skada. Tacitus

Förakt & avsky    Hat är bara brist på fantasi. Graham Greene

Förakt & avsky    Att hata är att straffa sig själv. Hosea Ballou

Förakt & avsky    Det finns människor som det är ärorikt att bli hatad av. Denis Diderot

Förakt & avsky    Ingenting förenar som hat – varken kärlek, vänskap eller beundran. Anton Tjechov

Förakt & avsky    De som vi gjort gott hatar oss nästa lika mycket som de vi har gjort ont. Drottning Kristina

Förakt & avsky    Vad vi behöver är hat. Härur föds våra idéer. Jean Genet

Förakt & avsky    Arrogans är den andliga skallighetens peruk. Fliegende Blätter

Förakt & avsky    När makt gör en man arrogant, påminner poesin honom om hans begränsningar. John F. Kennedy

Förakt & avsky    Arrogans är en karikatyr av stoltheten. Ernst von Feuchtersleben

Förakt & avsky    Den klokes arrogans är ännu större än den rikes. Charles Pierre Péguy

Förakt & avsky    Ett av de bästa medlen mot arrogans är sjösjuka. En människa som hänger över relingen glömmer sina olater. Heinz Rühmann

innehåll aforism.nu