Författare    De som skriver klart har läsare; de som skriver dunkelt har kommentatorer. Albert Camus

Författare    Ambition är den misslyckades sista tillflykt. Oscar Wilde

Författare    Fotnoten är tråkig information som placeras vid sidan av för att man lätt skall kunna negligera den. Okänt ursprung

Författare    Att skriva innebär att existera på ett mycket märkvärdigt arbete, som man aldrig kan kräva skall erkännas av samhället som ett yrke, som något nyttigt och nödvändigt. Ingeborg Bachmann

Författare    Vad mig själv angår, så avundas jag aldrig en författare som inte någon gång blivit förtalad, eftersom han måste ha varit synnerligen obetydlig. Herman Bang

Författare    Väcker en författare kritikernas, mediernas och läsarnas speciella intresse, så störtar de sig alla över vederbörande som fågelsvärmar över ett litet träd som just spruckit ut med gröna blad, och när svärmen efter en tid lyfter igen är trädet naket. Kalätet. Intet kvar. Thomas Bernhard

Författare    Många böckers succé förklaras av sambandet mellan författarens medelmåttighet och läsarnas medelmåttighet. Nicolas-Sébastien Chamfort

Författare    Att skriva en bok var ett äventyr. Till att börja med var det en leksak och ett nöje, sedan blev det en älskarinna, så en härskare och till sist en tyrann. Winston Churchill

Författare    En stor författare skapar sin egen värld, och hans läsare är stolta över att leva i den. En mindre författare kan locka in dem för ett ögonblick, men han får snart se dem vandra iväg. Cyril Connolly

Författare    En författare som talar om sina egna böcker är nästan alltid lika dåraktig som en mor som talar om sina egna barn. Benjamin Disraeli

Författare    I verkligheten önskar sig författaren ingen succé. Han vet att han har ett kort liv, att den dagen kommer då han passerar glömskans mur, och han vill efterlämna en ristning på muren – Kilroy was here – som någon om hundra eller tusen år får syn på. William Faulkner

Författare    En författare är mänsklighetens tagg i samvetet. Ludwig Feuerbach

Författare    En författare är någon som tillbringar en stor del av sitt liv i ensamt fängelse framför sina skrivarredskap. Barbara Frischmuth

Författare    Inga tårar hos författaren, inga tårar hos läsaren. Robert Frost

Författare    Efter hand som författare blir mer talrika är det naturligt att läsarna blir mer indolenta. Oliver Goldsmith

Författare    Författaren är en person vars intelligens inte är stor nog för att han skall sluta skriva. Günter Grass

Författare    När man skriver når man en punkt där handlingen övervinner tyngdlagen och lyfter från jorden som ett flygplan från startbanan. Graham Greene

Författare    Platsen mellan alla stolar är den enda som är värdig en författare. Hans Habe

Författare    Om det är någon nytta med att veta det, så försöker jag alltid skriva efter isbergets princip. Det finns sju åttondelar under ytan, och bara en åttondel som kan ses. Allt det du känner kan du ta bort, det stärker bara isberget. Det är den delen som inte kan ses. Om en författare utelämnar något därför att han inte känner det, blir det ett hål i historien. Ernest Hemingway

Författare    En seriös författare skall inte förväxlas med en högtidlig författare. En seriös författare kan vara en hök eller en ormvråk eller en papegoja, men en högtidlig författare är alltid en förbannad uggla. Ernest Hemingway

Författare    Också som författare kan man bara föra hästarna till vattentråget. De måste själva dricka. Stefan Heym

Författare    Det finns inget mer fruktansvärt för en författare än att bli negligerad. I jämförelse därmed är kritik, hat och opposition namn på lycka. Samuel Johnson

Författare    Författares ömsesidiga hövlighet är en av de mest skrattretande scenerna i livets fars. Samuel Johnson

Författare    Att vara författare vill säga att kasta det ena orrnskinnet efter det andra. Ernst Jünger

Författare    En obotlig skrivklåda drabbar många och växer sig kronisk i deras sjuka hjärtan. Decimus Junius Juvenalis

Författare    Definition på en författare: Han är mänsklighetens syndabock, han tillåter människorna att ägna sig åt en synd utan skuld, nästan oskyldigt. Franz Kafka

Författare    Det som skrivs är blott erfarenhetens bottensats. Franz Kafka

Författare    Man uppsöker felen i en författares leverne, då man ej finner dem i hans skrifter. Johan Henric Kellgren

Författare    Karl Marx led av lever- och gallsjukdomar, huvudvärk, ögoninflammation, myoser, dåliga nerver, sömnlöshet, kronisk överansträngning, bölder och tuberkulos. Hans samlade verk fyller 80 band. Erik Knudsen

Författare    Att tycka om en författare och sedan träffa honom kan vara som att tycka om gåslever och träffa gåsen. Arthur Koestler

Författare    I umgänget med språket är det författarens uppgift att göra en sköka till en jungfru. Karl Kraus

Författare    Jag trivs med att skriva när jag känner mig ondskefull, det är som en rejäl nysning. D. H. Lawrence

Författare    Ingen falnande skönhet som ser sig i spegeln lider mer intensivt än en författare som trött närmar sig ålderdomen. Stephen Leacock

Författare    Den författare som inte går på djupet flyter alltid ovanpå. Stanislaw Jerzy Lec

Författare    Råd till författare: Vid en viss tidpunkt kan det vara nödvändigt att sluta skriva. Ibland innan man har börjat. Stanislaw Jerzy Lec

Författare    En dålig bok berättar ingenting om människan – bara om författaren. Doris Lessing

Författare    Bordellen är den idealiska arbetsplatsen för en författare. Ett knull på kvällen och en välsignad frid och ro nästa förmiddag. Gabriel Garcia Márquez

Författare    I varje författare bor något av bluffmakare. William Somerset Maugham

Författare    En författare är i grunden en människa som förlorat sin skugga. Överlever han sig själv och blir en gammal kvarn som mal ord, så är han, rättare sagt, en skugga som förlorat sin människa. François Mauriac

Författare    Bara den bör bli författare som antingen har sin bärgning säkrad eller är masochist. Angelika Mechtel

Författare    En stor författare är den som skriver oförglömliga meningar. Henry de Montherlant

Författare    Det finns inga oanständiga ämnen. Bara oanständiga författare. George Jean Nathan

Författare    Författarens uppgift är inte att säga det som vi alla kan säga, utan att säga det som vi inte kan säga. Anaïs Nin

Författare    Ett land har erkänt sina författare först när de återfinns i skolböckerna. Cari Nyholm

Författare    När författare och kritiker talar om det sublima. ser de inte hur nära det ligger det löjeväckande. Thomas Paine

Författare    Författare bör aldrig ta till orda i egen sak. Göran Palm

Författare    Det som börjar som skrivklåda kan sluta som skrivkramp. Jacob Paludan

Författare    Författaren är det moderna samhällets Faust, den ende överlevande individualisten i en masskulturens tidsålder. För sina ortodoxa samtida förefaller han vara en halvgalen person. Boris Pasternak

Författare    Somliga bedömer författares namn, inte deras verk, och de berömmer eller kritiserar inte det de har skrivit utan männen själva. Alexander Pope

Författare    En författares frihet ligger i att skriva något som ingen väntar sig. Jean-Paul Sartre

Författare    Att skriva är, beroende på hur man gör det, en skamlöshet, en utsvävning, ett dagsverke, ett hantverk, en konst eller en dygd. August Wilhelm Schlegel

Författare    Författaren är i dag sin egen vara. Det är renodlad vit slavhandel. Jørgen Sonne

Författare    Varje författare borde under en period i sitt liv bo utanför sitt fosterland. Bara där lär han riktigt känna det. Carl Erik Soya

Författare    Det är märkvärdigt men sant. När en författare tappar orken blir meningarna inte kortare utan längre. John Steinbeck

Författare    Förut kikade författarna in genom fönstret till salongen. Nu kikar de in genom nyckelhålet till sängkammaren. John Steinbeck

Författare    Diktkonsten är den avskyvärdaste av alla laster! August Strindberg

Författare    Författaren och kyparen får båda 10 procent, trots att den ene framställer en vara och den andra bara ställer fram den på bordet. Thaddäus Troll

Författare    Ingen författare före mitten av 1800-talet skrev om arbetarklassen som något annat än en grotesk eller idyllisk dekoration. När den väl fick rösträtt började vissa författare att ställa sig in hos den. Evelyn Waugh

Författare    Goda författare, som bara skriver när andan faller över dem, är hela människosläktets sanna advokater och lärare. Karl Julius Weber

Författare    Jag har ibland drömt att när Domens dag randas, och de stora erövrarna, advokaterna och statsmannen kommer för att mottaga sina belöningar – sina kronor, sina lagerkransar, sina namn outplånligt huggna i oförgänglig marmor – då kommer den Allsmäktige att vända sig till Sankte Per och säga, inte utan en viss avund när han ser oss komma med våra böcker under armen: "Se, de behöver ingen belöning. Vi har intet att giva dem. De har älskat att läsa." Virginia Woolf

Författare    Festskrift: Artiklar som författarna inte lyckats få publicerade på annat håll. Okänt ursprung

Författare    Festskrifter är ändå bara en massgrav, under vars färdigställande gratulanterna stönar och förbannar. Roben Minder

Författare    Bland essäisterna finns det dels frisimmare, dels de som måste hålla en författare i handen. Jacob Paludan

Författare    En essäist är en lycklig människa, som har kommit på hur man kan undvika att bh avbruten under ett samtal. Charles Poore

Författare    Att skriva är att göra pengar på sina sämsta ögonblick. J P Donleavy

Författare    När jag har blivit rik, har fått en egen cykel och har råd att dricka öl till frukost – då tänker jag sluta skriva poesi och rätt och slätt vara motbjudande. Dylan Thomas

Författare    Jag älskar att vara författare. Det jag inte står ut med är pappersjobbet. Peter de Vries

Författare    Författare är lätta att umgås med. För dem som tycker om barn. Michael Joseph

Författare    Ingen, utom en fårskalle, skrev någonsin annat än för pengar. Samuel Johnson

Författare    Underhåll är de skrivande klassernas förbannelse. Norman Mailer

Författare    Ingenstans har någon regim någonsin tyckt om sina stora författare, bara de små. Alexander Solsjenitsyn

Författare    Författaren bör hålla munnen stängd när hans verk börjar tala. Friedrich Nietzsche

Författare    Författaren i sitt verk måste vara som Gud i universum, allestädes närvarande och ingenstans synlig. Gustave Flaubert

Författare    En författare är en som kan göra en gåta av ett svar. Karl Kraus

Författare    Papperskorgen är författarens bästa vän. Isaac Bashevis Singer

Författare    Råd till unga författare som vill komma vidare utan irriterande dröjsmål; skriv inte om Människan, skriv om en människa. E. B. White

Författare    En god berättares första egenskaper; förakt för sanningen och en djup respekt för det sannolika. Fritiof Nilsson Piraten

Författare    En diktares första uppgift är att bli lik sig själv, att bli mänska. Hans första plikt – eller snarare hans bästa medel att komma fram till detta – är att erkänna sin obotliga ensamhet och meningslösheten i sin vandring på jorden. Gunnar Ekelöf

Författare    Det retligaste Gud skapte var en auktors fiber. Han lever, lik spindeln, i varje tråd av sin väv. Johan Henrik Kellgren

Författare    Romanförfattarens uppgift är inte att hugfästa stora händelser utan att göra små händelser intressanta. Arthur Schopenhauer

Författare   Poesins väg går genom sprängningen av vackerheter. Gunnar Björling poesi

Författare   När en mängd förläggare hade refuserat mig beslöt jag mig för att skriva för eftervärlden. Georg Ade

Författare   Den verkliga hjälten i mången modern roman är förläggaren. Everett D. Craig

Författare   De förläggare som låter sina författare svälta medan de lever förvärvar därmed rätten att utnyttja dem till det yttersta efter deras död. Nicolaus Cybinski

Författare   De listiga förläggarna vet att en enorm aptit på förolämpningar av berömdheter finns att tillfredsställa. Den moderna författaren av biografier kommer ut från redaktionssammanträdet som en sadist och en klokare människa. Florence Kipper Frank

Författare   En förläggare bör kunna förena en politikers, en affärsmans, en kritikens och en psykiaters goda egenskaper. Hans Habe

Författare   Ingen författare är ett geni inför sin förläggare. Heinrich Heine

Författare   Det finns bara en sak som plågar förläggarna. Det går inte att klara sig utan författare. Peter Hille

Författare   I dag är en förläggare en man som har en stark känsla för vad publiken önskar läsa och köper det av dem som kan skriva det. Han har således samma förhållande till litteraturen som en hotellkock har till fisk. Men han är inte fiskare – om han inte, vilket förefaller troligt, är sportfiskare. Stephen Leacock

Författare   Det är otroligt så många författare, förlagsredaktörer och förläggare som kan få sitt levebröd av ett enda geni. André Maurois

Författare   Av två meningar skall man välja den kortaste, av två ord det enklaste, av två bilder den klaraste och av två förläggare den som telegraferar i stället för att skriva brev. John Steinbeck

Författare   Förläggare är en speciell sort. Bland dem finner man representanter för alla dödssynderna. Michael Turner

Författare    I poesin besannar det sig alltid att ju brokigare fågel, desto sämre sångare. Vilhelm Ekelund poesi

Författare    Att verkligen kunna handskas med orden fordrar en nästan apotekarmässig avvägingsförmåga. Det är ju också så att poesin ligger mellan dem, inte i dem. Gunnar Ekelöf poesi

Författare    Ty väl är poesien i sitt innersta väsende en populär konst, men dock icke i den mening, att vaktmästare och recensenten måste förstå sig på den. Esaias Tegnér poesi

innehåll aforism.nu