Forskning & vetenskap    Den genomsnittliga doktorsavhandlingen är inget annat än en förflyttning av några skelettdelar från en grav till en annan. J Frank Dobie

Forskning & vetenskap    Upptäckter är resultatet av planmässigt famlande. Karl Friedrich Gauss

Forskning & vetenskap    Metafysik: Barn som inte kan läsa håller allvarsamt upp en bok och säger vad de vill att det ska stå i den. Det är metafysik. Otto Stössl

Forskning & vetenskap    Matematiken handlar enbart om begreppens förhållande till varandra utan hänsyn till deras förhållande till erfarenheten. Albert Einstein matematik

Forskning & vetenskap    Matematik är det alfabet med vars hjälp Gud har beskrivit universum. Galileo Galilei

Forskning & vetenskap    Matematik är siffrornas grammatik. Hans Lohberger

Forskning & vetenskap    Matematik är vetenskapen som drar de nödvändiga slutsatserna. Benjamin Peirce

Forskning & vetenskap    Matematik är den vetenskap där man inte vet vad man talar om, än mindre om det man säger är sant. Bertrand Russell sarkasm

Forskning & vetenskap    Matematik är förnuftets musik. J. J. Sylvester

Forskning & vetenskap    Matematik är en av logikens metoder. Ludwig Wittgenstein

Forskning & vetenskap    Matematikerna är en sorts fransmän. Om man säger något till dem översätter de det till sitt eget språk, och så blir det genast något helt annat. Johann Wolfgang von Goethe matematik

Forskning & vetenskap    En matematiker är en människa som inte bara genast förstår en tanke som man lägger fram för henne utan också förklarar vilka felaktiga tankar den bygger på. Helmar Nahr matematik

Forskning & vetenskap    Hypoteser är vaggsånger som läraren vyssjar sina elever till sömns med. Johann Wolfgang von Goethe hypotes

Forskning & vetenskap    Varför äro naturvetenskaperna illa anskrivna hos överklassen? Därför att de visa att samhället är emot den sunda naturen. Finns det osund natur också? Ja! Säg ett exempel! Det nuvarande samhällsskicket. August Strindberg

Forskning & vetenskap    Grundforskning är vad jag gör när jag inte vet vad jag gör. Wernher von Braun

Forskning & vetenskap    Om man skriver av en bok är det plagiat, om man skriver av två är det forskning, om man skriver av flera böcker är det forskning på ett högt plan. Qualifttti, Jysk Teknologisk Forlag

Forskning & vetenskap    Kollisionen mellan två doktrinen är inte en katastrof – den är en möjlighet. Alfred North Whitehead

Forskning & vetenskap    All vetenskaps början är förvåningen över att tingen är som de är. Aristoteles

Forskning & vetenskap    I vetenskapen tillfaller äran den som övertygar världen, inte den som först kom på idén. William Osler

Forskning & vetenskap    När en kropp nedsänks i en vätska ringer telefonen. Maurice Roche sant livets djävligheter

Forskning & vetenskap    Ingen vet var haren har sin gång, sa bonden, satte snaran i skorsten. Svenskt ordstäv

Forskning & vetenskap    Dialektik: Förnuftets kullerbytta. Elazar Benyoëtz begreppsanalys

Forskning & vetenskap    Dialektik är endast en form av hämnd. Friedrich Nietzsche begreppsanalys

Forskning & vetenskap    Mången dialektisk materialist har lagt dialektiken på hyllan och förblivit bara materialist. Zarko Petan begreppsanalys

innehåll aforism.nu