Framtid    Man skall aldrig lita på framtiden. Den är inte förtjänt av det. André Chamson

Framtid    Jag vill leva i nuet även i framtiden. Eva-Lena Båth toché

Framtid    Idén om framtiden är fruktbarare än framtiden själv. Henri Bergson

Framtid    Man är gammal när man har större glädje av det förflutna än av framtiden. John Knittel

Framtid    Vi skall använda det förflutna som en språngbräda, inte som en soffa. Harold Macmillan

Framtid    Dörren till det förflutna låter sig inte öppnas utan gnissel. Alberto Moravia

Framtid    Det förflutna är för många närmast som en lerklump som man ältat och ältat och därför till sist tror att man själv har skapat. Klaus Rifbjerg

Framtid    Framtiden är inte längre vad den har varit. Hermann Josef Abs

Framtid    Det bästa med framtiden är att det aldrig kommer två dagar på en gång. Dean Acheson

Framtid    Om framtiden blir som teknikerna spår, så kommer de flesta människor att få ta itu med ett problem som hittills bara aristokratin har känt av: Nämligen ett överskott av fritid. Och om man ser tillbaka på hur adeln betedde sig förr i världen kan framtiden inte inge annat än farhågor. W. H. Auden

Framtid    Framtiden: Det förflutnas oavbrutna kristallisationsprocess. Elazar Benyoëtz

Framtid    Framtiden infinner sig alltid när man tar avsked. Elazar Benyoëtz

Framtid    Ju längre man kan se bakåt desto längre in i framtiden kan man se. Winston Churchill

Framtid    Allrahelst minns jag framtiden. SalvadorDali

Framtid    Jag tänker aldrig på framtiden. Den kommer tids nog. Albert Einstein

Framtid    Framtiden oroar oss, det förflutna håller oss fast. Därför går vi miste om nutiden. Gustave Flaubert

Framtid    Man skall inte döpa framtiden innan den är född. Theodor Fontane

Framtid    Det är alltid en pinsam överraskning för en politiker att behöva fastslå att han redan har sin framtid bakom sig. Carlo Franchi

Framtid    Det märkligaste med framtiden är att den så småningom kommer att kallas för "den gamla goda tiden". Ernest Hemingway

Framtid    Det enda sättet att förutsäga framtiden är att ha makt att skapa framtiden. Eric Hoffer

Framtid    Framtiden ser man inte, däremot det förflutna. Det är märkligt, för vi har ju inte ögon i nacken. Eugène Ionesco

Framtid    Framtiden är vår skjorta, medan nuet är vår hud. Eugène Ionesco

Framtid    Av det förflutna kan var och en lära. I dag gäller det att lära av framtiden. Hermann Kahn

Framtid    Jag är mycket intresserad av framtiden för jag kommer att tillbringa resten av mitt liv i den. Charles F. Kettering

Framtid    En nation är dömd att gå under om den söker sin framtid i det förflutna. Walter L. Kiep

Framtid    Längtan efter framtiden innebär en önskan att undfly nuet. Jiddu Krishnamurti

Framtid    Att göra förutsägelser är svårt, särskilt om framtiden. Alice Roosevelt Longworth

Framtid    Det enda man med säkerhet vet om framtiden är att det blir allt mindre av den. Otto Ludwig

Framtid    Den som vill skåda in i framtiden måste avläsa det förflutna. André Malraux

Framtid    En framtid man talar för mycket om tillhör redan det förflutna. André Malraux

Framtid    Den som inte känner till det förflutna kommer inte att kunna behärska framtiden. Golo Mann

Framtid    Framtiden är ursäkten för alla dem som inte vill göra något i nuet. Harold Pinter

Framtid    Framtiden kommer i portionen. Det är det försonande med den. Alfred Polgar

Framtid    Det är svårt att sia, i synnerhet om framtiden. Markus M. Ronner

Framtid    Vad framtiden anbelangar så är din uppgift inte att förutse den utan att göra den möjlig. Antoine de Saint-Exupéry

Framtid    Ungdomen har hemlängtan till framtiden. Jean-Paul Sartre

Framtid    Gamla män är farliga. Framtiden är likgiltig för dem. George Bernard Shaw

Framtid    Ofta är frarntiden här redan innan vi hunnit bli vuxna. John Steinbeck

Framtid    Framtiden har väntat länge nog. Om inte vi tar hand om den kommer andra att göra det. Adlai Stevenson

Framtid    Framtiden är ett land vi inte har någon karta över. A. J. P. Taylor

Framtid    Framtiden är den nutid som inte levs. Hellmut Walters

Framtid    Framtiden är den kostbaraste lyxen i världen. Thornton Wilder

Framtid    När framtida generationer om tusen år gräver fram resterna av vår kultur, vad hittar de då? Jo, badkar och diskmaskinen. Frank Lloyd Wright

Framtid    Futurologi innebär att redan i dag grubbla över morgondagen. Ralph Boller framtidsforskning

Framtid    Att bedriva framtidsforskning är att känna en tids impuls. Hermann Kahn

Framtid    Den som inte ägnar en tanke åt vad samtiden bär i sitt sköte skall snart finna sorgen i sin närhet. Konfucius

Framtid    Den som uppfattar framtiden som motvind går åt fel håll. Martin Held toché politik politiker

Framtid    Det underligaste med framtiden är att man då kommer att kalla vår tid den gamla goda. Ernest Hemingway

Framtid    Det bästa med framtiden är att den kommer med en dag i sänder. Abraham Lincoln

Framtid    Framtidsforskning är konsten att klia sig innan det börjar klia. Peter Sellers framtid

innehåll aforism.nu