Frihet & förtryck   Människan är fri som fågeln i buren. Hon kan röra sig – inom vissa gränser. J C. Lavater

Frihet & förtryck    Vägen till frihet är ingen krogrunda; man kryper inte fram till friheten på sina knän. Arnulf Øverland

Frihet & förtryck    De mänskliga rättigheterna är en del av det goda livet, ett slags lyx som de fattiga länderna kan uppnå en dag, men endast om deras ekonomi förbättras. Lord Gladuryn

Frihet & förtryck    Hellre fri i nöd än slav med sockerbröd. Ordspråk från Sverige

Frihet & förtryck    Frihet går före pengar. Ordspråk från Norge

Frihet & förtryck    Ingen man är fri om han inte är sin egen herre. Ordspråk från Grekland

Frihet & förtryck    Hellre fri i främmande land än slav hemma. Ordspråk från Tyskland

Frihet & förtryck    En böna i frihet är bättre än konfekt i fängelset. Ordspråk från England

Frihet & förtryck    En fri människa fruktar intet. Ordspråk från Ryssland

Frihet & förtryck    Frihet föder laglöshet, laglöshet leder till förtryck, och förtrycker för tillbaka till friheten. Honoré de Balzac

Frihet & förtryck    När friheten har influensa hostar folket. Miro Arapovic

Frihet & förtryck    Friheten att kritisera är en livsprincip, är den luft vi lever av. August Bebel

Frihet & förtryck    Det man kallar frihet är ett system av säkerhetsåtgärder mot godtyckets och våldets frammarsch. Det är samma sorts frihet som den av herdar och hundar övervakade fårahjorden har. Werner Bergengrün

Frihet & förtryck    Frihet är en lyx som inte var och en kan tillåta sig. Otto von Bismarck

Frihet & förtryck    Absolut frihet är detsamma som absolut meningslöshet, för människan är människa endast i kraft av en mängd beroendeförhållanden. H. C. Branner

Frihet & förtryck    Det farligaste för friheten är när befriarna fruktar den. Vlada Bulatovic-Vib

Frihet & förtryck    Friheten kommer, Sancho, den är en av de dyrbaraste gåvor som människan har mottagit från himlen. Miguel de Cervantes (Don Quijote till sin väpnare)

Frihet & förtryck    Jag får mer och mer det intrycket att man förväxlar frihet med fräckhet. Gino Cervi

Frihet & förtryck    Frihet är att kunna göra allt som inte skadar andra. Matthias Claudius

Frihet & förtryck    Ofta är det bara nerver som sätter gränser för friheten. Nicolaus Cybinski

Frihet & förtryck    Lika långt som din självbehärskning når, lika långt når din frihet. Marie von Ebner-Eschenbach

Frihet & förtryck    Den som tror på den mänskliga viljans frihet har aldrig älskat och aldrig hatat. Marie von Ebner-Eschenbach

Frihet & förtryck    Förr stod folk på barrikaderna för frihetens skull. Nu står de på barrikaderna för fritidens skull. Werner Finck

Frihet & förtryck    Ett fritt land känner man igen på att ingen är tvungen att lyssna när makthavarna talar. Carlo Franchi

Frihet & förtryck    Frihet är inte värd att ha om den inte omfattar friheten att fela. Mahatma Gandhi

Frihet & förtryck    Frihet är den makt vi har över oss själva. Hugo Grotius

Frihet & förtryck    När människorna kämpar för sin frihet får de sällan något annat än nya herrar. George Savile Halifax

Frihet & förtryck    Frihet är förnuftets kännetecken. Friedrich Hegel

Frihet & förtryck    Frihetens pris stiger när efterfrågan sjunker. Gustav Heinemann

Frihet & förtryck    Frihet är summan av mikroskopiska ofriheter. Peter Hille

Frihet & förtryck    Frihet är något gott om dess närvaro medför färre glädjeämnen än dess frånvaro medför smärtor. Jean Paul

Frihet & förtryck    Frihet är ett stormande hav; bara ängsliga människor föredrar tyranniets stillhet. Thomas Jefferson

Frihet & förtryck    Frihet är valet mellan att arbeta och att svälta. Samuel Johnson

Frihet & förtryck    Friheten är en tyrann som behärskas av sina nycker. Joseph Joubert

Frihet & förtryck    Friheten är en trappa med tusen steg. Hissen får inte användas! Hans Kasper

Frihet & förtryck    Det vore ärligare om de som överallt och alltid predikar den hämningslösa friheten tillade att friheten oftast berusar snabbare än den mättar. Hans Kasper

Frihet & förtryck    Frihet 1789: Liberté. Frihet 1989: Librium. Hanns-Hermann Kersten

Frihet & förtryck    Den äger frihet som förstår att rätt välja sina gränser. Martin Kessel

Frihet & förtryck    Frihet är bara ett annat ord för att det inte återstår något att förlora. Kris Kristofferson

Frihet & förtryck    Slaven är fri så länge han är nöjd och den frie mannen är slav så länge han begär. Gabriel Laub

Frihet & förtryck    Frihet blir för allt fler den fria rätten att diktera vilket system som oliktänkande skall tystas med. Palle Lauring diktatur diktator despot politik förtryck kommunism socialism politiker

Frihet & förtryck    Frihet kan inte simuleras. Stanislaw Jerzy Lec

Frihet & förtryck    Friheten är pervers, den har ett förhållande med sina motståndare. Stanislaw Jerzy Lec

Frihet & förtryck    Man kan inte spela "Frihetssången" på övermaktens instrument. Stanislaw Jerzy Lec

Frihet & förtryck    Mången bumerang vänder aldrig tillbaka. Den väljer friheten. Stanislaw Jerzy Lec

Frihet & förtryck    Frihetens pris sätts alltid av grannarna. Stanislaw Jerzy Lec

Frihet & förtryck    Frihet innebär alltid frihet för oliktänkande. Rosa Luxemburg

Frihet & förtryck    Låt oss minnas att när vi inskränker vår nästas frihet inskränker vi också vår egen frihet. Konsekvensernas lag kommer vi aldrig förbi. Ralph E. Lyne

Frihet & förtryck    Man borde också ge människor friheten att lyda. Ludwig Marcuse

Frihet & förtryck    Bara den nation är fri som inte berövar andra friheten. Karl Marx

Frihet & förtryck    Om en nation sätter någonting högre än friheten kommer den att mista sin frihet – och det ironiska är att om det är komfort eller pengar som den sätter högre så kommer den att mista det också. William Somerset Maugham

Frihet & förtryck    När det i en stat inte märks något skrammel av konflikter, kan man vara säker på att där inte finns någon frihet. Charles de Montesquieu

Frihet & förtryck    O, frihet, hur många friheter tas inte i ditt namn! Ogden Nash

Frihet & förtryck    Om frihet över huvud taget betyder något, så är det framför allt människors rätt att säga sådant som de själva inte vill höra. George Orwell

Frihet & förtryck    Folkets längtan efter frihet kan i det långa loppet inte slås ner. Den kommer att leva och segra till sist. Olof Palme

Frihet & förtryck    Frihet önskar de starka. Jämlikhet önskar de svaga. Broderskap är det inte många som bryr sig om. Marie-Louise Paludan

Frihet & förtryck    Vi bör göra klart för oss att alltför många människor är fångstmän av andra människors frihet. Påven Paulus VI

Frihet & förtryck    De medborgerliga friheterna är som liktornar: man märker av dem först när det trampas på dem. Paul Reynaud

Frihet & förtryck    Människans frihet består inte i att hon kan göra vad hon vill. Däremot i att hon inte är tvungen att göra det hon inte vill. Jean-Jacques Rousseau

Frihet & förtryck    De fria fåglarna plöjer sig väg genom lufthavet. Många av dem når inte sitt fjärran mål. Det må så vara. De dör fria. De liknar på intet vis dem som sträcker på halsarna och kacklar vid mattråget och beklagar sig över "galningama". Så småningom kommer dessa kornätare att bli slaktade och uppätna. Så går det för de tama djuren. De löper aldrig någon risk och de mister alla chanser. Torgny Segerstedt

Frihet & förtryck    Frihet betyder ansvar. Därför är den fruktad av de flesta människor. George Bernard Shaw

Frihet & förtryck    Det som gör folk till slavar är deras intensiva önskan att vara fria. George Bernard Shaw

Frihet & förtryck    Den stora friheten är sammansatt av många små friheter. Ignazio Silone

Frihet & förtryck    Av all frihet är friheten att veta besked, att tala och kritisera den viktigaste. Wickham Steed

Frihet & förtryck    Det är inte själva friheten utan det sätt som friheten utövas på som i slutänden avgör om friheten själv skall överleva. Dorothy Thompson

Frihet & förtryck    Så snart vi är fria söker vi på nytt nya auktoriteter, för frihet är det vanskligaste av allt. Esther Vilar

Frihet & förtryck    Frihet är tvång som vi inte uppfattar som tvång. Karl Heinrich Waggerl

Frihet & förtryck    När någon kommer rusande och talar om frihet, fråga honom då först om han menar din eller hans. Horst Walther

Frihet & förtryck    Ju mer frihet människor får desto mindre tid har de för friheten. Evelyn Waugh

Frihet & förtryck    Frihet är något gott som växer om det brukas och krymper om det icke brukas. Carl Friedrich von Weizsäcker

Frihet & förtryck    Frihet är det enda ting som man inte kan äga om man inte är villig att ge den till andra. William Allen White

Frihet & förtryck    Frihet är avhängig förekomsten av fängelser. Heinrich Wiesner

Frihet & förtryck    Frihetens historia är motsägelsernas historia. Woodrow Wilson

Frihet & förtryck    Det är inte lätt att emancipera kvinnan, ty önskan att behaga mannen bor i många kvinnor. Simone de Beauvoir emancipation

Frihet & förtryck    Emancipation: En slavs förvandling från att vara undertrycka av andra till att vara undertryckt av sig själv. Ambrose Bierce

Frihet & förtryck    Emancipation är konsten att få bukt med mannen, men bara från naveln och uppåt. Evelyn Blythe

Frihet & förtryck    Givetvis finns det många olika sätt att betrakta kvinnornas frigörelse. Jag för min del anser inte en fabrik vara civilisationens hjärta, inte heller kvinnornas inträde där som en nödvändig betingelse för frigörelse. Suzanne Brøgger emancipation

Frihet & förtryck    Hon rökte, hon drack, hon sprang som en karl. När hon övertagit hans trångsynthet tänkte hon inte längre på emancipation. Nicolaus Cybinski

Frihet & förtryck    Emancipation: Eva försökte bevisa att Adam inte alls hade ätit av kunskapens träd. Wolfgang Eschker

Frihet & förtryck    Även frigjorda kvinnor önskar ofta att skillnaden mellan könen var något större. Wolfgang Eschker emancipation

Frihet & förtryck    Försök förstå att kvinnosaken inte handlar om bysthållare och disk. François Giroud emancipation

Frihet & förtryck    Om du tror att du är frigjord så smaka någon gång på ditt mensblod. Om tanken på det får dig att må illa, då har du långt kvar, min vän. Germaine Greer emancipation

Frihet & förtryck    Att börja svenska kvinnorörelsens historia med Fredrika Bremer är som att börja franska revolutionen med 1789. Klara Johansson emancipation

Frihet & förtryck    Militanta rödstrumpor går fram som militären: De ställer upp tunga vapen framför mål som ingen vill storma. Gabriel Laub emancipation

Frihet & förtryck    Jag irriterar mig på feminister som jämt basunerar ut att kvinnor är klokare än män. Visst stämmer det, men man skall hålla tyst om det för annars förstör man affärerna. Anita Loos emancipation

Frihet & förtryck    Emancipationen skulle vara mer trovärdig om den inte så ofta representerades av kvinnor som kommit till korta i kärleken. Sophia Loren ironi emancipation

Frihet & förtryck    Vad har kommit ut av Kvinnornas Befrielsefront? Kvinnor med hängbröst slänger sin bh och bildar grupper där man stolt berättar för varann hur man kastat ut den äkta mannen ur sängen. Norman Mailer emancipation

Frihet & förtryck    Feministernas största irritationsmoment är männens skägg. Det kan de definitivt inte kopiera. Henry Miller emancipation

Frihet & förtryck    Den bästa formen av emancipation anser jag vara att alls inte bekymra sig om könet utan bara tänka på om någon är god eller ond, klok eller dum, oberoende av kromosomerna. Lilli Palmer

Frihet & förtryck    De mest högljudda suffragetterna undrar i dag varför deras män bedrar dem – med riktiga kvinnor. Liselotte Pulver emancipation

Frihet & förtryck    Män älskar Kvinnornas Befrielsefront därför att den befriar dem från deras ansvar. Viviane Ventura emancipation

Frihet & förtryck    Det sista hindret för kvinnornas frigörelse utgörs av det revben som Eva blev skapt av. Hellmut Walters emancipation

Frihet & förtryck    De lyckliga slavarna är frihetens bittraste fiender. Marie von Ebner-Eschenbach

Frihet & förtryck    Människan är dömd till att vara fri. Jean-Paul Sartre

Frihet & förtryck    Alla människor älskar friheten och tycks sträva efter att krossa den. Voltaire

Frihet & förtryck    De medborgerliga friheterna är som liktomar; man lägger märke till dem först när någon trampar på dem. Paul Reynard

Frihet & förtryck    Frihet; en av fantasins dyrbaraste ägodelar. Ambrose Bierce

Frihet & förtryck    Älsken det fria, även det djärva, i forskning, i dikt, i tänkesätt, ty frihet är det ädlas vagga, den rädda, den slaviska anden förtjänar sina bojor. Esaias Tegnér

Frihet & förtryck    Det är endast när man bara har ett mål i livet som man är verkligt fri. Erich Maria Remarque

Frihet & förtryck    Man bör inte vänta tills frihetskampen blir kallad landsförräderi. Erich Kästner uppror

Frihet & förtryck    Varje generation revolterar mot sina fäder och blir vän med farfäderna. Lewis Mumford uppror

innehåll aforism.nu