Godhet & avund    Det finns endast två slags goda människor: de döda och de ofödda. Kinesiskt ordspråk

Godhet & avund    En god gärning förblir sällan ostraffad. Gore Vidal

Godhet & avund    Var inte ledsen lille vän, en vacker dag är jag också avundsjuk på mig själv! Okänt ursprung

Godhet & avund    Avund och vrede förkortar livet, och bekymmer gör en gammal i förtid. Syraks bok

Godhet & avund    Avund är ett gift. Men i likhet med ett antal andra gifter kan den också ha en stimulerande effekt. Carl Hammarén

Godhet & avund    Avundas aldrig någon hans sken av lycka. Du känner inte hans hemliga sorger. Okänt ursprung

Godhet & avund    Avundet lever ofta längre än det vi avundas. Okänt ursprung

Godhet & avund    Avundet tar aldrig ledigt. Francis Bacon

Godhet & avund    Avundet är svårare att bota än hatet. François de la Rochefoucauld

Godhet & avund    Avundsjuka är ett slags beröm. Okänt ursprung

Godhet & avund    Avundsjuka är konsten att räkna andras glädjeämnen i stället för sina egna. Okänt ursprung

Godhet & avund    Beundran är inget annat än ett artigt sätt att konstatera att någon liknar oss själva. Okänt ursprung

Godhet & avund    Den som talar illa om någon i din närvaro ser gärna att du för talet vidare. Okänt ursprung

Godhet & avund    Det är bättre att vara avundad än beklagansvärd. Herodotos

Godhet & avund    Man avundas många men vill inte byta med någon. Okänt ursprung

Godhet & avund    Man skall inte bry sig om att människor talar illa om en. I bästa fall kan det vara avund. Okänt ursprung

Godhet & avund    Många skulle ha det bra om inte andra hade det bättre. Frithiof Brandt

Godhet & avund    Om avund vore en feber, så vore hela världen sjuk.

Godhet & avund    Avundsjukan vilar aldrig. Ordspråk från Norge

Godhet & avund    Av tio kvinnor är nio svartsjuka. Ordspråk från Kina

Godhet & avund    Svartsjukan är en lidelse, som ständigt söker lidandet. Ordspråk från Tyskand

Godhet & avund    Du skall inte tro att du är något. Jante jantelagen avundsjuka sosse sossar sap vänstern politik facket lo metall kommunism socialism dödssynd

Godhet & avund    Du skall inte tro att du är lika god som vi. Jante jantelagen avundsjuka sosse sossar sap vänstern politik facket lo metall kommunism socialism dödssynd

Godhet & avund    Du skall inte tro att du är klokare än vi. Jante jantelagen avundsjuka sosse sossar sap vänstern politik facket lo metall kommunism socialism dödssynd

Godhet & avund    Du skall inte inbilla dig att du är bättre än vi. Jante jantelagen avundsjuka sosse sossar sap vänstern politik facket lo metall kommunism socialism dödssynd

Godhet & avund    Du skall inte tro att du vet mera än vi. Jante jantelagen avundsjuka sosse sossar sap vänstern politik facket lo metall kommunism socialism dödssynd

Godhet & avund    Du skall inte tro att du är förmer än vi. Jante jantelagen avundsjuka sosse sossar sap vänstern politik facket lo metall kommunism socialism dödssynd

Godhet & avund    Du skall inte tro att du duger till något. Jante jantelagen avundsjuka sosse sossar sap vänstern politik facket lo metall kommunism socialism dödssynd

Godhet & avund    Du skall inte skratta åt oss. Jante jantelagen avundsjuka sosse sossar sap vänstern politik facket lo metall kommunism socialism dödssynd

Godhet & avund    Du skall inte tro att några bryr sig om dig. Jante jantelagen avundsjuka sosse sossar sap vänstern politik facket lo metall kommunism socialism dödssynd

Godhet & avund    Du skall inte tro att du kan lära oss något. Jante jantelagen avundsjuka sosse sossar sap vänstern politik facket lo metall kommunism socialism dödssynd

Godhet & avund    Ingen svartsjuka, ingen kärlek. Ordspråk från England

Godhet & avund    Avund fräter där han bor. Ordspråk från Sverige

Godhet & avund    En svartsjuk älskare blir en likgiltig äkta man. Ordspråk från Mexiko

Godhet & avund    Den svartsjuke blir sin egen bödel. Ordspråk från Island

Godhet & avund    När alla prisade påfågelns stjärt, ropade de andra fåglarna; se, sådana ben och vilken röst! Ordspråk från Japan missunnsamhet

Godhet & avund    Om jag kan komma till himmeln för en rupi, skall du missunna mig det? Ordspråk från Indien Punjab missunnsamhet

Godhet & avund    Missunnsamheten förtär sin herre, som rosten förtär järnet. Arabiskt ordspråk missunnsamhet

Godhet & avund    Missunnsamheten börjar i ögonen. Ordspråk från Sydafrika-Zulu missunnsamhet

Godhet & avund    Den missunnsamme är sin egen bödel. Ordspråk från Island missunnsamhet

Godhet & avund    Hjärtat är människans dolda skatt. Hebreiskt ordspråk

Godhet & avund    Kalla händer, varmt hjärta. Ordspråk från Tyskland

Godhet & avund    Det som kommer från hjärtat, går till hjärtat. Ordspråk från England

Godhet & avund    Milt hjärta är lemmarnas elixir. Ordspråk av okänt ursprung

Godhet & avund    Det värsta hjärtfelet heter hjärtlöshet. Ordspråk från Tyskland toché

Godhet & avund    Hjärtat måste antingen härdas eller brista. Ordspråk från Frankrike

Godhet & avund    Vart hjärta har sin smärta. Ordspråk från England

Godhet & avund    Havens djup kan mätas, men vem känner väl människans hjärta? Malajiskt ordspråk

Godhet & avund    Även flugan har ett hjärta. Ordspråk från Ryssland

Godhet & avund    Man kan se in i ögat, men inte in i hjärtat. Ordspråk från Jiddisch

Godhet & avund    Den som fyller hjärtat, fyller också ögat. Ordspråk från Irland

Godhet & avund    Hjärtat accepterar, hjärnan förkastar. Ordspråk från Indien

Godhet & avund    Hjärtat är en marknadsplats. Ordspråk från Afrika-Luganda

Godhet & avund    Stort hjärta, klar horisont. Frisiskt ordspråk

Godhet & avund    Värme i hjärtat ger rök i huvudet. Ordspråk från Norge kärlek romantik

Godhet & avund    Varav hjärtat är fullt, därav talar munnen. Ordspråk från Bibeln

Godhet & avund    Hjärtat bär upp kroppen. Ordspråk från Spanien

Godhet & avund    Följ ditt hjärtas röst! Ordspråk från Talmud kärlek romantik

Godhet & avund    Hjärtat har inga fönster. Ordspråk från Ryssland

Godhet & avund    Humanism är antingen alternativet till religionen eller dess underordnade tjänare. Thomas Steams Eliot

Godhet & avund    Humanitet är samhällets tvättkärring som vrider tårar ur dess smutstvätt. Karl Kraus

Godhet & avund    Definition på humanitet: Att förakta fiskaren och livnära sig på den fisk han fångar. Hans Kudszus

Godhet & avund    Mina kolleger anser mig vara humanist, det vill säga en människa som betraktar världen med vänlig avsky. Wieslaw Brudzinski ironi

Godhet & avund    Hjärtat skall gro av drömmar,
annars är hjärtat armt. Bo Bergman

Godhet & avund    Hjärtats klokhet är produktiv godhet. Anita Daniel

Godhet & avund    Ett kallt huvud är viktigare än ett varmt hjärta. Abba Eban

Godhet & avund    Hjärtat förblir alltid ungt och kan alltid blöda. Victor Hugo

Godhet & avund    Ett flygplan som passerar ljudvallen gör mycket mer oväsen än ett brustet hjärta. Marilyn Monroe

Godhet & avund    Om du vill ha så måste du ge.
Vill du ha ett helt hjärta,
så ge ett helt liv. Friedrich Rüchert

Godhet & avund    För det levande hjärtat är var dag ny. George Sand

Godhet & avund    Hjärtat får aldrig rynkor. Marie de Sévigné

Godhet & avund    Människans hjärta är en kyrkogård för det begravda hoppet. Peter Sirius

Godhet & avund    Endast en gång blommar hjärtat riktigt, hjärtat har sin sommar endast en gång. Emil Zilliacus

Godhet & avund    Gästfrihet består av en liten smula värme, en liten smula undfägnad och mycket frid. Ralph Waldo Emerson

Godhet & avund    Ju mer man ger, desto mindre uppskattning får man. Klaus Bölling gåva gåvor

Godhet & avund    När en äkta man inte ger sin hustru gåvor blir hon ledsen. Om han ger henne för många gåvor blir hon misstänksam. Fritz Eckhardt gåva

Godhet & avund    Det är bättre att giva än att låna och det är inte dyrare. Philip Gibbs gåva gåvor

Godhet & avund    Små gåvor bevarar den vänskap som stora gåvor har lagt grunden till. Robert Lembke gåva

Godhet & avund    Ett vänligt ord kostar ingenting och är ändå den bästa av alla gåvor. Daphne du Maurier gåva

Godhet & avund    En gåva är precis så mycket värd som den kärlek med vilken den är utvald. Thyde Monnier gåvor

Godhet & avund    När en kvinna ger sig själv till en man kommer räkningen efteråt. Raymond Queneau gåva gåvor

Godhet & avund    Gratulation: Avundsjukans hövlighet. Ambrose Bierce

Godhet & avund    Godhet är när man tyst gör det som andra säger högt. Friedl Beutelrock

Godhet & avund    Jag tror inte på det goda i människan. Vi är bara goda så länge ingen trampar på vår självrespekt. Ulla Dahlerup

Godhet & avund    En liten smula godhet från människa till människa är bättre än all samlad kärlek till mänskligheten. Richard Dehmel

Godhet & avund    Offentlig välgörenhet är godhet medelst högtalare. Tilla Durieux

Godhet & avund    Också godheten har sina prekära sidor. Så blir den till dumhet. Jean Giono

Godhet & avund    För att fortsätta att vara en god människa ombildar man inte sällan sin teori efter sin praktik. Ellen Margrete Nielsen

Godhet & avund    Hur blir man god? Genom att ha det gott. Olle Holmberg

Godhet & avund    Avund är den sannaste formen av smicker. Engelskt ordspråk

Godhet & avund    Avundsamma ögon blir aldrig mätta. Ryskt ordspråk avund

Godhet & avund    Grannens kor mjölkar alltid bäst. Svenskt ordspråk avund

Godhet & avund    Avunden skjuter på andra och sårar sig själv. Thomas Fuller

Godhet & avund    Den, som ger åt den fattige lånar åt Gud. Svenskt ordspråk givmildhet

Godhet & avund    Den som gör gott gör det mot sig själv. Den som gör ont gör det mot sig själv. Koranen

Godhet & avund    Många anser sig ha ett gott hjärta men har bara svaga nerver. Marie von Ebner-Eschenbach

Godhet & avund    Varför bör man alla människor berömma sitt hjärta och ingen sitt vett? Jo, därför att ett gott hjärta, i dess vanliga bemärkelse, är en alltför liten egenskap att förtjäna någon avund. Johan Henrik Kellgren

Godhet & avund    Ingenting gör ett ansikte så ogenomträngligt som, en mask av godhet. André Gide

Godhet & avund    Den som skänker bort något stort möter ingen tacksamhet, ty mottagaren har redan genom gåvan fått tillräckligt att bära på. Friedrich Nietzsche gåvor

Godhet & avund    Den som ger bröd åt andras hundar blir skälld av sin egen. Italienskt ordspråk gåvor

Godhet & avund     Mottag gåvan med en suck; de flesta ger mot betalning. Irländskt ordspråk gåvor

Godhet & avund    En humanist älskar alla människor utom dem han möter. Wieslaw Brudzinski

Godhet & avund     Dra dig ej till minnes tjänster du gjort andra men väl välgärningar som bevisats dig själv. Kinesiskt ordspråk

Godhet & avund    Det finns tjänster som är så stora att man inte kan betala dem annat än med otacksamhet. Alexandre Dumas d. y.

Godhet & avund     Om du är naturligt vänlig drar du till dig en massa människor som du inte tycker om. William Faulkner

Godhet & avund    Avund är invändig smuts som absolut måste ut. A. Bakichanov

Godhet & avund     Av allt som händer är det bara den yttersta nåden som går fri från avund. Giovanni Boccaccio

Godhet & avund    Den moraliska indignationen har i nittionio fall av hundra ingen annan orsak än avund. Vilhelm Ekelund

Godhet & avund     De flesta vet inte att de lider av avund. Eller också vet de det men skäms för det. Thomas Stearns Eliot

Godhet & avund    Avund har jag aldrig känt, bortsett från att jag har avundats människor som har lyckats vara lyckligt gifta. Paul Getty

Godhet & avund     Det är inte pengarna utan avunden som regerar världen. Curt Goetz

Godhet & avund    Liksom järn äts upp av rost förtärs den avundsjuka av sin svidande passion. Antisthenes

Godhet & avund     Det är bättre att framkalla avund än medlidande. Jacques Prévert

Godhet & avund    Avunden är den uppriktigaste formen för erkännande. Markus M. Ronner

Godhet & avund     En människa är slut i den stund då avunden inte gitter sysselsätta sig med henne. George Savile

Godhet & avund    Människornas avund visar hur olyckliga de känner sig, deras ständiga uppmärksamhet på andras göranden och låtanden visar hur tråkigt de har. Arthur Schopenhauer

Godhet & avund     Vi bör glädja oss åt det vi har utan att göra jämförelser. Man blir inte lycklig så länge man plågas av att andra är lyckligare. Lucius Seneca

Godhet & avund    Avundsjukan är svedan i fåfängans sår. Ola Hansson

Godhet & avund     Varför använda ett främmande ord som kollegialitet när man har det utmärkta ordet avundsjuka. Jens Peter Jensen

Godhet & avund    Vår avund varar alltid längre än lyckan hos dem som vi avundas. François de La Rochefoucauld

Godhet & avund     Avund är en ärlig last. Medlidande är en oärlig dygd. Ruth Greiber

Godhet & avund    Avund är oförsonligare än hat. François de La Rochefoucauld

Godhet & avund     Vår nationaldygd är i dag pratet om pengar, och ledmotivet är avund. Vi har blivit en nation där varje enskild medborgare går med näsan i grannens plånbok. Palle Lauring

Godhet & avund    Avunden är den skugga som framgången kastar. Robert Lembke

Godhet & avund     Våra medmänniskors avund är vår lyckas måttstock. Magnus von Platen

Godhet & avund    De barmhärtigas och boxarnas motto; att ge är saligare än att ta. Harold Pinter generositet

innehåll aforism.nu