Hälsa och sjukdom    En av våra mest utbredda sjukdomar är diagnosen. Karl Kraus

Hälsa och sjukdom    Ett hälsosamt fördärv är bättre än en fördärvad hälsa. Robert Lembke

Hälsa och sjukdom    Neuroser tycks vara ett mänskligt privilegium. Signund Freud

Hälsa och sjukdom    Det är inte antalet nervösa sjukdomar och patienter som har stigit utan antalet läkare som är i stånd att studera sjukdomarna. Anton Tjechov

Hälsa och sjukdom    Abort: det ultimata barnutnyttjandet. Okänt ursprung

Hälsa och sjukdom    Abort: en död, en sårad. Okänt ursprung

Hälsa och sjukdom    Om män kunde bli gravida skulle aborten vara ett sakrament. Florynce Kennedy

Hälsa och sjukdom    Sjukdom kan märkas, inte hälsa. Ordspråk från USA

Hälsa och sjukdom    Ett gram sjukdom känns mer än hundra kilo hälsa. Ordspråk från Ryssland

Hälsa och sjukdom    Det är bättre att vara sjuk än att passa sjuka. Ordspråk från Turkiet

Hälsa och sjukdom    Av sjukdomens bitterhet lär människan den goda hälsans sötma. Ordspråk från Spanien

Hälsa och sjukdom    Alla har någonstans en parasit. Ordspråk från Japan

Hälsa och sjukdom    Hellre slita skor än lakan. Ordspråk från England

Hälsa och sjukdom    Alla som väser har inte astma. Ordspråk från USA

Hälsa och sjukdom    Hälsa är bättre än välstånd. Ordspråk från England

Hälsa och sjukdom    Sjukdomen kommer till häst och går bort till fots. Ordspråk från Holland

Hälsa och sjukdom    Det är lätt att ha god hälsa, så länge man inte är sjuk. Ordspråk från Ryssland

Hälsa och sjukdom    Patientens plånbok uppskjuter tillfrisknandet. Ordspråk från Tyskland

Hälsa och sjukdom    Kroppen kan botas, men inte själen. Ordspråk från Kina

Hälsa och sjukdom    Att ta medicin är inte roligt, men att ha roligt det är medicin! Tack till Anita Åslund

Hälsa och sjukdom    Medicinen botar den, som är bestämd till att leva. Ordspråk från Kina

Hälsa och sjukdom    Den fattige botas av arbete, den rike av läkaren. Ordspråk från Polen

Hälsa och sjukdom    Det finns mediciner som är värre än sjukdomar. Latinskt ordspråk

Hälsa och sjukdom    Det den ene lever av, dör den andre av. Ordspråk från Frankrike

Hälsa och sjukdom    Ett gott skratt och djup sömn är den bästa kuren. Ordspråk från Irland

Hälsa och sjukdom    Apoteket är ett dyrt kök. Ordspråk från Sverige

Hälsa och sjukdom    Finns det inget hopp om bättring, kan man spara medicinen. Ordspråk från Tyskland

Hälsa och sjukdom    Suckar är ingen medicin. Ordspråk från Italien

Hälsa och sjukdom    Läkemedel hjälper alltid; om inte den sjuke så apotekaren. Ordspråk från Ryssland toché ironi sarkasm

Hälsa och sjukdom    Bra medicin smakar alltid beskt. Ordspråk från Japan

Hälsa och sjukdom    Det som botar smeden, dödar skräddaren. Ordspråk från Danmark

Hälsa och sjukdom    Apotekaren skulle inte sockra sina piller, om de inte var beska. Ordspråk från England

Hälsa och sjukdom    Det smör och whisky inte kan bota är obotligt. Ordspråk från Irland alkohol sprit

Hälsa och sjukdom    Det finns medicin mot galenskap men inte mot dumhet. Ordspråk från Afrika-Swahili toché

Hälsa och sjukdom    Den levande känner inte sin själ, den döde inte sin kropp. Ordspråk från Kina

Hälsa och sjukdom    En sund själ i en sund kropp. Latinskt ordspråk

Hälsa och sjukdom    I en liten kropp bor ofta en stor själ. Ordspråk från England

Hälsa och sjukdom    Det som är kroppen kärt, är ont för själen. Ordspråk från Ryssland

Hälsa och sjukdom    Surkål är bra mot förkylning. Ordspråk från Tyskland

Hälsa och sjukdom    En majförkylning är en månadsförkylning. Ordspråk från England

Hälsa och sjukdom    Göd förkylningen och svält ut febern. Ordspråk från England

Hälsa och sjukdom    När Tsaren har snuva nyser hela Ryssland. Ordspråk från Ryssland

Hälsa och sjukdom    Torr hosta är dödens trumpet. Ordspråk från Sverige

Hälsa och sjukdom    En mindre operation är en som någon annan genomgått. Russell Pettis Askue

Hälsa och sjukdom    Jag har fått räkningen på min operation. Nu förstår jag varför läkarna var maskerade. James H. Boren humor

Hälsa och sjukdom    En god kirurg opererar med handen, inte med hjärtat. Alexandre Dumas

Hälsa och sjukdom    Kirurgen är kriget, medicinen är diplomatin som försöker undvika kriget. Knud Faber

Hälsa och sjukdom    En kirurg är en läkare som kan operera och vet när han skall låta bli. Johan Holst

Hälsa och sjukdom    Pennan är mäktigare än svärdet. Hellre recept än kirurgi. Marvin Kitman

Hälsa och sjukdom    Språket är inget problem för medicinska specialister. Kirurger och narkosläkare talar ändå inte med sina patienter. Christopher Mortimer

Hälsa och sjukdom    Inbrottstjuvar och kirurger tar på sig handskar för att inte lämna några spår. Jacques Tati

Hälsa och sjukdom    Injektion är ett försök till bestickning. Ralph Boller

Hälsa och sjukdom    Friska människor är egentligen sjuka utan att de vet om det. Jules Romains

Hälsa och sjukdom    Hälsa är summan av alla de sjukdomar man inte har. Gerhard Uhlenbruck

innehåll aforism.nu