Härskare & diktator    Ingenting är omöjligt för den som inte behöver göra det själv. Okänt ursprung

Härskare & diktator    Analfabeter måste diktera. Stanislaw Jerzy Lec

Härskare & diktator    Husets herre är den bäste tjänaren. Ordspråk från Slovakien

Härskare & diktator    Den som tidigt vill vara herre, förblir länge dräng. Ordspråk från Danmark

Härskare & diktator    Ingen kan tjäna två herrar. Ordspråk från Bibeln

Härskare & diktator    Den som tjänar två herrar, måste ljuga för den ene. Ordspråk från Italien

Härskare & diktator    Tjänaren är icke förmer än hans herre. Ordspråk från Bibeln

Härskare & diktator    Stränga herrar regerar inte längre. Ordspråk från Tyskand

Härskare & diktator    Nya herrar, nya seder. Gammalnordiskt ordspråk

Härskare & diktator    Herren känns igen på stövlarna. Ordspråk från Polen

Härskare & diktator    Även herrarna har sin herre: Gud. Ordspråk från Finland

Härskare & diktator    Den, som inte vill tjäna en herre, tjänar många. Ordspråk från Italien

Härskare & diktator    När herrarna luggas, får bonden, släppa till håret. Ordspråk från Ryssland

Härskare & diktator    De leker alla herrar, men har ingen som kan passa svinen. Ordspråk från Ukraina

Härskare & diktator    Härsklystnad är den enskildes frihetskärlek; frihetskärlek är allas härsklystnad. Ludwig Börne härskare

Härskare & diktator    Varenda gödselhög blir världens centrum när den rätta tuppen gal på den. Wolf Biermann

Härskare & diktator    Om man vill veta hur en stat och dess regering mår och vilken framtid som väntar dem, så skall man bara ta reda på hur många hederliga och oskyldiga människor som sitter fängslade i landet och hur många mördare och förbrytare som går fria. Ivo Andric diktatur demokrati politiker nomenklatura

Härskare & diktator    De kungliga måste inbilla sig att hela landet alltid luktar nymålat. Okänt ursprung

Härskare & diktator    Diktatorer ser alltid bra ut, intill sista minuten. Tomáš Masaryk

Härskare & diktator    Vilken tur för härskare att människor inte tänker. Adolf Hitler röstboskap dumhet demokrati politik

Härskare & diktator    En vän vid makten är en förlorad vän. Henry Brooks Adams

Härskare & diktator    En hög samhällsställning är som parfymen: den som bär den, märker den minst. Kristina

Härskare & diktator    Du är shejk, jag är shejk – vem skall göra upp eld? Arabiskt ordspråk prestige

Härskare & diktator    På den högsta tronen i världen sitter man ändå bara på sin egen ända. Michel de Montaigne

Härskare & diktator    Storfinansens hjältar är som pärlor på en tråd – när en faller av följer de andra efter. Henrik Ibsen magnater

Härskare & diktator    Ett förnuft utan passioner vore nästan som en kung utan undersåtar. Denis Diderot

Härskare & diktator    Despotism är ofta naturens strävan att bota sig själv från en riktigt svår sjukdom. Robert Lord Lytton despot diktator politik tyrann

Härskare & diktator    Varje despot behöver en trolös undersåte för att förbli normal. George Bernard Shaw despotism poltik tyrann

Härskare & diktator    Under en förtryckarregim förvandlar sig humorn till list. Otto F. Beer

Härskare & diktator    Man kan alltid bedöma en stat efter vilka människor som sitter i dess fängelser. Ilona Bodden

Härskare & diktator    En diktatur är en stat där var och en vågar göra det han ska. Ralph Boller

Härskare & diktator    Diktatorer rider fram och tillbaka på tigrar som de inte vågar kliva av. Och tigrar blir hungriga. Winston Churchill

Härskare & diktator    Med val i diktatur menas den procedur där man röstar öppet och räknar hemligt. Bob Hope


Härskare & diktator    Diktaturen fråntar människorna alla rättigheter, mer kan den inte göra. Demokratin ger människorna alla rättigheter, mer kan den inte göra. Gabriel Laub

Härskare & diktator    Stackars de diktatorer som tror att de inte är diktatorer. Stanislaw Jerzy Lec

Härskare & diktator    Inte heller diktaturens mekanism är ett perpetuum mobile. Stanislaw Jerzy Lec

Härskare & diktator    En diktatur är en stat i vilken det är förenat med livsfara att hålla sig med en papegoja. Jack Lemmon

Härskare & diktator    Självfallet kan även en diktator ha folket bakom sig. Särskilt när han vänder det ryggen. Otto Ludwig

Härskare & diktator    Mycket kan man säga om diktaturerna. Men bara i demokratierna. Otto Ludwig

Härskare & diktator    Det är lättare att styra ett folk av analfabeter. Diktatorerna kommer säkert att lägga ut texten för dem. Otto Ludwig

Härskare & diktator    Till och med en diktator är utestängd från att själv läsa korrektur på sitt eftermäle. Otto Ludwig

Härskare & diktator    Diktaturen är den mest fulländade formen av avundsjuka. Det finns ingen diktator som inte är avundsjuk på en annan diktator. Curzio Malaparte

Härskare & diktator    Diktaturer är enkelriktade gator. I demokratier finns också mötande trafik. Alberto Moravia

Härskare & diktator    En diktatur är en stat där alla fruktar en och en fruktar alla. Alberto Moravia

Härskare & diktator    En totalitär stat är en stat där människorna endast sällan säger det de menar och ännu mer sällan menar det de säger. Malcolm Muggeridge

Härskare & diktator    Det är en villfarelse att tro att man kan vara fri invärtes under ett diktatoriskt system. George Orwell

Härskare & diktator    En riktig diktator ger inte order om tortyr, bara om att vidtaga de nödvändiga åtgärderna. Mikal Rode

Härskare & diktator    Den siste diktator som bemästrade sitt modersmål var Julius Caesar. Joseph Roth

Härskare & diktator    Skillnaden mellan demokrati och diktatur är att i en demokrati får idioterna rösta – i en diktatur regerar de. Bertrand Russell kommunism nazism fascism politik

Härskare & diktator    Diktatorer har som bekant aldrig fel – så länge de sitter vid makten. Ignazio Silone

Härskare & diktator    Diktaturens bästa vapen är hemlighållande. Demokratins bästa vapen är öppenhet. Edward Teller

Härskare & diktator    En diktator är en kusk som hela tiden måste se upp så att hästarna inte skenar. En kung kan tillåta sig att sitta i vagnens baksäte. Frank Thiess

Härskare & diktator    En diktatur är ett land där man kan stjäla resultatet av nästa val i regeringens kassaskåp. Henri Tisot

innehåll aforism.nu