Hemligheter & sekretess    Skada i lönndom är bättre än öppet hån. Danskt ordspråk

Hemligheter & sekretess    Det bästa sättet att behålla en hemlighet är ibland att hålla hemligt att det är en hemlighet. Sir Henry Taylor

Hemligheter & sekretess    Jag vet att det är en hemlighet, för det viskas om det överallt. William Congreve

Hemligheter & sekretess   Hur kan vi begära att någon annan skall kunna bevara vår hemlighet när vi inte själva kunde det. François de La Rochefoucauld

Hemligheter & sekretess    Det är bättre att själv bevara sin hemlighet än låta någon annan göra det. Arabiskt ordspråk

Hemligheter & sekretess    En människa kan vara mycket hemlighetsfull och ändå inte ha några hemligheter. Elbert Hubbard

Hemligheter & sekretess    Sitt heligaste och sitt smutsigaste vill människan behålla för sig själv. Elmer Diktonius

Hemligheter & sekretess   Behåller jag min hemlighet, så är den min fånge. Släpper jag ut den, är det jag som är dess fånge. Arabiskt ordspråk

Hemligheter & sekretess    De tystlåtnaste människorna är i regel de som har den högsta tanken om sig själva. William Hazlitt

Hemligheter & sekretess    Man lär sig bäst tystlåtenhet bland dem som saknar den, och pratsamhet bland de tystlåtna. Jean Paul

Hemligheter & sekretess    Alltför ofta är den tyste starke mannen tyst därför att han inte vet vad han skall säga, och anses stark därför att.han har hållit sig tyst. Winston Churchill

Hemligheter & sekretess    Hemlighåll dina principer, dina pengar och din färdväg. Egyptiskt ordspråk

Hemligheter & sekretess    Den fåkunnige vet tillräckligt om han vet att hålla tyst. Italienskt ordspråk

Hemligheter & sekretess    Tystnaden är den dummes kvickhet och en av den vises dygder. Bernard de Bonnard

Hemligheter & sekretess    Det finns skrikhalsar och bullerbasar, som blott tystnaden kan överrösta. Ola Hansson

Hemligheter & sekretess    Var tyst eller säg det bättre än tystnaden. Spanskt ordspråk

Hemligheter & sekretess    Även tystnaden talar. Västafrikanskt ordspråk

Hemligheter & sekretess    Diskretion är konsten att avslöja hemligheter på ett sådant sätt att tystnadens segel inte skörar. Okänt ursprung

innehåll aforism.nu