Historien    Det trista med att berätta roliga historier är att det ofelbart påminner ens sällskap om en tråkig. Sid Caesar

Historien    Med samma eskalerande förbrukningstakt av jordens naturtillgångar som på 1900-talet, står en global miljökollaps för dörren. Ändå ältar ekonomer, politiker och journalister sitt mantra om fortsatt ekonomisk tillväxt – de måste vara spritt språngande galna. Paul E. Tiek miljöförstöring imperialister imperialist råvaror växthuseffekt dumhet profit journalist tredje makten mantrat kapitalist naturresurs naturresurser galanskap ragnarök jordens undergång apokalyps världskatastrof syndaflod armageddon

Historien    Dagens kommunister är drömmare. De inser inte att det klasslösa samhället som fungerande politiskt system är ouppnåligt – nära ett sekel av exempellöst människoförtryck bevisar det. Paul E. Tiek politik historia dumhet idioti diktatur proletariat vänstern vänsterpartiet lars ohly despot förtryck karl marx socialister

Historien     Genetiskt är människans artbeteende hierakiskt. Tron på ett klasslöst samhälle är därför enbart en chimär. Paul E. Tiek kommunism socialism leninism Lars Ohly fundamentalism diktatur förtryck slav

Historien    Gud kan inte ändra det förflutna. Därför avundas han historikern. Samuel Butler yrken arbete

Historien    Man kan mycket väl hålla sig med nostalgi så länge man inte lever i det förflutna. Lionel Bart

Historien    Nostalgi är att bli upphunnen av det förflutna. Ralph Boller

Historien    Kan någon minnas en tid när tiderna inte var hårda och det inte var ont om pengar? Ralph Waldo Emerson

Historien    Nostalgi är inget annat än dåligt minne för tråkiga händelser och gott minne för glada. Wolfgang Gruner

Historien    Sann nostalgi är längtan efter en tid som man inte har den ringaste aning om. Lore Lorentz

Historien    Nostalgin är inte längre vad den har varit. Simone Signoret

Historien    I Kain och Abel finns i stort sett hela världshistorien. Emanuel Wertheimer

Historien    Historien existerar inte. Det är bara historiker som existerar. Lucien Fevbre yrken arbete

Historien    Historien upprepar sig själv, och historikerna upprepar varandra. Philip Guedalla yrken arbete

Historien    De vittnen som historikern använder sig av är inte bättre än tidningarna. De är ofta politiker och de är med få undantag ointresserade av historia. De ser framåt – mot nästa val, eftersom de inte kan använda det förflutna till något. Paul Hammerich yrken arbete

Historien    Historikerna är krabborna bland akademikerna. De tar sig fram sidledes. Oliver Hassencamp yrken arbete

Historien    Framtida historiker kommer att upptäcka att det tjugonde århundradet framför allt var frågeformulärets århundrade. Aldous Huxley yrken arbete

Historien    Historiker är folk med ögon i nacken. Otto Ludwig yrken arbete

Historien    Det som sker i nutiden får man som regel veta först någon tid senare av historikerna. Ludwig Marcuse yrken arbete

Historien    Som historiker måste man äga förmågan att kunna förutsäga det förflutna. Jacques Maritain yrken arbete

Historien    Inte ens Gud kan det som historikerna kan: ändra historien. Henry de Montherlant yrken arbete

Historien    Om en historiker vill vara seriös måste han först och främst berätta om de ogämingar som den person han vill berätta om har begått. Werner Nachmann yrken arbete

Historien    Historikern är en reporter som aldrig var på plats när något hände. George Bernard Shaw yrken arbete

Historien    För historikern är nutiden som en camembert: låt den först ligga en tid, så att historiens inbjudande mognad infinner sig. Henri Troyat yrken arbete

Historien    Alla kan göra historia. Endast en stor man kan skriva den. Oscar Wilde yrken arbete

Historien    De gamla historikerna gav oss nöjsam fiktion i form av fakta. De moderna romanförfattarna presenterar tråkiga fakta förklädda till fiktion. Oscar Wilde yrken arbete

Historien    Historien lär oss att människor och nationer uppträder förnuftigt först när alla andra möjligheter är uttömda. Abba Eban

Historien    Inte ens Gud kan ändra på det förflutna. Agathon (447-401 f Kr.)

Historien    Liksom de flesta av dem som studerar historia lärde han sig av historiens misstag hur man skall begå nya. Okänd om Napoleon III

Historien    Vi har ingenting lärt av historien. Det är därför den upprepar sig. Okänt ursprung

Historien    Man kan inte lära sig mycket av historien, men ändå en hel del mera än av samhällsvetenskapliga teorier. Hannah Arendt

Historien    Historien upprepar inte sig själv. Historikerna upprepar varandra. Arthur Balfour

Historien    Det är sant att historien inte upprepar sig, men den stammar. Jacques Berg

Historien    Världshistorien är en skola i vilken man bara lär sig det man redan kan. Georges Bidault

Historien    Historien är en berättelse, som regel falsk, om händelser, som regel betydelselösa, vilken berättas av härskare, som regel skurkar, och soldater, som regel dumhuvuden. Ambrose Bierce

Historien    Historien bevisar ingenting, men visar åtskilligt. Frithiof Brandt

Historien    Historien handlar till stor del om en bra entré för människor, och senare en sorti som inte alltid blir så bra. Heywood Brown

Historien    Det är diktaren som kommer den historiska sanningen närmast. Carl J. Burckhardt

Historien    Ansvaret för historien befriar en från ansvaret för människorna. Däri består dess bekvämlighet. Albert Camus

Historien    Historien är essensen av otaliga biografier. Thomas Carlyle

Historien    Människan tillbringar sin tid med att resonera om det förflutna, beklaga sig över nutiden och darra inför framtiden. Nicolas-Sébastien Chamfort

Historien    Historien upprepar sig inte, men den varierar ofta samma tema. Jacques Chastenet

Historien    Historien upprepar sig själv. Det är ett av felen med historien. Clarence Darrow

Historien    Historien är en ändlös upprepning av ett felaktigt sätt att leva. Lawrence Durrell

Historien    Historien är nonsens, mer eller mindre. Detta är traditionen. Henry Ford

Historien    När man tagit bort alla lögner blir historieböckerna ovanligt tråkiga. Anatole France

Historien    Historien är den bäste läraren och har de mest uppmärksamma eleverna. Indira Gandhi

Historien    Det är ett misstag av en nation att tro att den kan ta semester från historien. Charles de Gaulle

Historien    Historien är en tapet som människan klistrar på det förflutna. Pierre Gaxotte

Historien    Man måste kunna överblicka 6000 års historia för att förstå ögonblicket. Johann Wolfgang von Goethe

Historien    Det finns ingen naturrnödvändighet i historien, för i så fall kunde vi alla sätta oss med armarna i kors och vänta på att något naturnödvändigt skulle hända. Nahum Goldman

Historien    Inget folk och ingen stat har någonsin kunnat lära sig särskilt mycket av historien; därtill har varje epok skilt sig för mycket från de föregående. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Historien    Historien är en galnings självbiografi. Aleksandr Herzen

Historien    Historien är ett rykte. Walter Hilsbecher

Historien    Den historia som ofta ignoreras såsom varande mindre fin är dessvärre till stor del kriminalhistoria. Rolf Hochhuth

Historien    Världshistorien är inte en klubb som man kan begära utträde ur efter eget gottfinnande. Alec Douglas Home

Historien    Historien upprepar sig inte. Den består av händelser och varje händelse sker endast en gång. Niels Højlund

Historien    Historien har lärt oss att varken fiendskap mellan nationer eller fiendskap mellan enskilda människor kan vara för evigt. John F. Kennedy

Historien    Historien visar märkvärdiga nycker. Vad har det blivit av Bismarck? Bismarckslänk. Och vad skall det bli av Molotov? Kanske bara Molotovcocktail? Jean Leblond

Historien    Historiskt material bör vara lättantändligt. Stanislaw Jerzy Lec

Historien    Som hur många röster räknas historiens röst vid ett val? Stanislaw Jerzy Lec

Historien    Historien är det mönster som man i efterhand väver in i kaos. Carlo Levi

Historien    Historiens trappa ekar av träskor som går uppför och stövlar som går nedför. Jack London

Historien    Eftermälet är historiens dessert. Harold Macmillan

Historien    Historien är ett scenario av usel kvalitet. Noman Mailer

Historien    Historia blir mer och mer en ren dokumentationsapparat där det bara finns registrering, men ingen hågkomst. Gabriel Marcel

Historien    En epoks altarduk är ofta nästa epoks dörrmatta. Till och med det bläck som historien skrivs med är ingenting annat än fördomar och personliga värderingar i flytande form. Mark Twain

Historien    Historien gör ingenting. Den äger inte omåttliga rikedomar, den utkämpar inga slag. Det är människor, verkliga, levande människor, som gör alltsammans. Karl Marx

Historien    Historien har lärt oss att det inte finns några absoluta sanningar. En god portion tolerans är nödvändig, och en uppdelning av världen i svart och vitt är den största faran för människan såväl som för mänskligheten. Bent Melchior

Historien    Lyckligt är det folk vars historia är tråkig att läsa. Charles de Montesquiou

Historien    Om historia kunde läras på ett sådant sätt att det kunde bidra till att skapa harmoni bland människor i stället för oenighet och hat, skulle den tjäna både den här nationen och andra bättre. Desmond Moran

Historien    Historien flyter inte fram i en stor flod utan i många små bäckar. Alberto Moravia

Historien    Det är inte helt enkelt att skilja de historiska respektive de hysteriska timmarna i ett folks liv från varandra. Malcolm Muggeridge

Historien    Historia är den lögn man kommit överens om. Napoleon

Historien    När allt kommer omkring är det nog sannolikt att historien upprepar sig. Men det gör den bara för de historielösa och de sedeslösa. Ingetdera bör vi bli. Erling Olsen

Historien    Historisk sanning liknar den vara som det enligt Storm P. krävs det största måttet av ärlighet för att sälja i metervara: resår. Den kan tänjas ut allt efter behag, men har, om den inte genom missbruk helt tappat formen, naturligtvis ett bestämt mått. Det är bara så förbannat svårt att finna detta mått. Børge Outze

Historien    Historia kan man inte se, lika lite som man kan höra gräset växa. Boris Pasternak

Historien    De mest avgörande händelserna i historien har alltid varit sådana händelser som man höll för omöjliga. Johann Heinrich Pestalozzi

Historien    Historien har sitt speciella sätt att skämta. En av kommunismens prestationer är att den har hindrat kapitalismen från att bli åderförkalkad. Pietro Quaroni politik kommunism socialism kapaitalism sovjet

Historien    Världshistorien är om inte annat intressant därför att det är den vi har bestämt oss för att vara eniga om då vi slutade upp att ta Bibeln bokstavligt. Ebbe Kløvedal Reich

Historien    Historien är som en stek. Om man inte kan smälta den ordentligt blir den liggande i magen. Elmer Rice

Historien    Historia sedd genom ett nyckelhål ger historier. Jean Rigaux

Historien    Ingenting ändrar sig så ofta som det förgångna. Varje generation skapar sin egen historiska bild. Jean-Paul Sartre

Historien    Historien är ingen vilda västernfilm som var och en med vapen i hand kan skjuta sig igenom. Walter Scheel

Historien    Historia kan vara en riskfylld sysselsättning. Arthur Schlesinger Jr.

Historien    Historien är forna tiders politik och politik nutidens historia. John Seeley

Historien    Liksom geografi utan historia förefaller att vara ett kadaver utan rörelse, så vandrar historien utan geografi omkring som en landstrykare utan bestämd hemvist. John Smith

Historien    Inget förgyller det förflutna så mycket som ett dåligt minne. John Steinbeck

Historien    Historia är i det långa loppet det fömuftigas sannolikhet. Gustav Stresemann

Historien    Den så kallade gamla goda tiden är en produkt av dåligt minne och livlig fantasi. Hans Tillmann

Historien    Historia är ingenting annat än en samling myter och onyttiga bagateller som man har förgyllt med en massa onyttiga figurer och egendomliga namn. Lev Tolstoj

Historien    Historien skulle vara någonting enastående, om den bara var sann. Lev Tolstoj

Historien    Om man ställer historien på huvudet faller guldmynten ut ur fickorna. Henri Troyat

Historien    Historien är vetenskapen om det som inte inträffar två gånger. Paul Valéry

Historien    När man talar om historiens hjul måste man vara beredd på upprepningar. Hellmut Walters

Historien    Historiens hjul tycks ha börjat snurra baklänges. Hideka Yukawa

Historien    Vad är historia? Berättelsen om det förflutna, försåvitt det framställes en för överklassen förmånlig dager. August Strindberg

Historien    Om dagern som historien framställer blir oförmånlig? Då kallas den skandal. August Strindberg

Historien    Vad är skandal? Allt som opponerar mot överklassen. August Strindberg

Historien    Historiska fenomen inträffar alltid två gånger – den första gången som tragedi, den andra som fars. Karl Marx

Historien    De som ligger på historiens räls måste räkna med att få benen avhuggna. Rude Pravo

Historien    Historien är den version av det förflutna som folk har enats om. Napoleon I

Historien    Historia är slutsumman av alla de ting som kunde ha undvikits. Konrad Adenauer

Historien    En historikers främsta merit är att inte ha någon uppfinningsförmåga. Stendhal historiker

Historien    Historien upprepar sig, och varje gång kostar det mer. Halldór Laxness

Historien    Gud kan inte ändra det förflutna, men historikerna kan. Samuel Butler historiker

Historien    Olyckligt det land som behöver hjältar. Bertolt Brecht hjälte hjältar

Historien    Många som skyndat före sin tid tvingas invänta den på obekväma tillflyktsorter. Stanislaw JLee samtiden samtid nutid

Historien    Att tänka tvärs emot det förhärskande är heroiskt. Att göra det i tal är ren galenskap. Eugéne Ionesco samtiden samtid nutid

Historien    Jag har svårt att vänja mig vid den nya tiden. Jag minns när luften var ren och när sex var något smutsigt. George Burns samtiden samtid nutid

Historien    Det finns bara två stora strömmar i mänsklighetens historia; lågheten som skapar de konservativa och avunden som skapar revolutionärerna. Edmond och Jules de Goncourt

Historien    Det finns tider då man bör regera liberalt, och tider då man bör regera diktatoriskt; allt växlar, här finns ingen evighet. Otto von Bismarck

Historien    Historien skrivs aldrig av andra än vinnarna. Robert Brasillach

Historien    Historien finns inte. Det finns bara historiker. Lucien Fevbre

Historien    Under namnet historia ger man barnen Europas förbrytaralbum. Oscar Wilde

Historien    En historieskrivare är en journalist som har stigit upp för sent. Paul Hammerich

Historien    Ingenting ändrar sig så ofta som det förflutna. Varje generation skapar sin egen bild av historien. Jean-Paul Sartre

Historien     Historikern är en profet som blickar bakåt. Friedrich von Schlegel

Historien    Historien är en mardröm ur vilken jag försöker vakna. James Joyce

Historien    Hundarna skäller, men karavanen drar vidare. Arabiskt ordspråk

Historien    Mänsklighetens historia är inte mycket, annat än berättelser om felslagna planer och grusade förhoppningar. Samuel Johnson

Historien    Vad erfarenheten och historien lär oss är att folk och regeringar aldrig lärt något av historien. Friedrich Hegel krig elände fötryck nationalism

Historien    Historien lär oss att vi inget har lärt av historien. Friedrich Hegel krig elände fötryck nationalism

Historien     Vi befinner oss i surrogatens tid; i stället för språk har vi jargong; i stället för principer slogans; och i stället för verkliga idéer smarta tricks. Eric Bentley humbug

Historien    Biografier är, liksom storviltjakt, en godkänd form av sport och de är precis så ojusta som endast sport kan vara. Philip Gudellalla

Historien    De döda skvallrar inte men många får levnadstecknare som gör det. Laurence J. Peter

Historien    Alla stora män har i dag sina lärjungar och det är alltid Judas som skriver biografin. Oscar Wilde

innehåll aforism.nu