Hopp & tro    Hoppet är ett av dessa läkemedel som inte botar men tillåter oss att lida längre. Marcel Achard

Hopp & tro    Den som misströstar om människans villkor är feg, men den som hyser hopp om dem är en dåre. Albert Camus

Hopp & tro    På hoppets ängar betar mången narr. Ordspråk från Ryssland

Hopp & tro    Om inte är allt möjligt. Nicklas Johansson

Hopp & tro    Stora förhoppningar är halva lyckan. Ordspråk från Uzbekistan

Hopp & tro    Den vinner mycket, som förlorar ett fåfängt hopp. Ordspråk från Italien echr plus toché

Hopp & tro    Det man hoppas på är bättre än det man finner. Ordspråk från Etiopien

Hopp & tro    Det finns hopp för de levande, men inte för de döda. Ordspråk från Grekland

Hopp & tro    Den som lever på hoppet, får dö av svält. Ordspråk från Sverige

Hopp & tro    Hoppet är den fattiges bröd. Ordspråk från Italien

Hopp & tro    Om det inte vore för hoppet, skulle hjärtat brista. Ordspråk från England

Hopp & tro    Hoppet är en dagdröm. Ordspråk från Grekland

Hopp & tro    Så länge det finns liv, finns det hopp. Ordspråk från Sverige

Hopp & tro    Hoppet är ett slags läkemedel som visserligen inte botar, men som i gengäld tillåter att man lider länge. Marcel Achard

Hopp & tro    Hopp: Sammansmältningen av önskan och förväntan. Ambrose Bierce

Hopp & tro    Att hoppas är detsamma som att dementera framtiden. Emile M. Cioran

Hopp & tro    Hopp är ingenting annat än tro. Jean Cocteau

Hopp & tro    Så länge människan har hopp är ingenting skrämmande. Tove Ditlevsen

Hopp & tro    Den som lever på hoppet blir i alla fall inte fet. Tilla Durieux

Hopp & tro    Hoppet är den olyckliges andra själ. Johann Wolfgang von Goethe

Hopp & tro    Hoppet är i allmänhet en dålig ledare, men ett bra sällskap på vägen. George Savile Halifax

Hopp & tro    Hopp, planer och illusioner är livets föryngringselement. Martin Kessel

Hopp & tro    Hoppet är en omvänd Don Quijote som kallar tungt beväpnade fiender för väderkvarnar. Gabriel Laub

Hopp & tro    Hoppet är den sjukliga tron på att det omöjliga kommer att ske. Henry Louis Mencken

Hopp & tro    Hoppet är den svages viljekraft. Henry de Montherlant

Hopp & tro    Hoppet är regnbågen över livets brusande flod. Friedrich Nietzsche

Hopp & tro    Hopp är ingenting annat än de vaknas dröm. Matthew Prior

Hopp & tro    Hoppet är förväxlingen mellan önskan om en händelse och dess sannolikhet. Arthur Schopenhauer

Hopp & tro    Hoppet är en mycket mager diet. Thomas Shadwell

Hopp & tro    Hoppet är ofta en jakthund utan spår. William Shakespeare

Hopp & tro    Den som lever på hoppet kommer att dö fastande. Benjamin Franklin

Hopp & tro    De som har mycket att hoppas på och ingenting att förlora är alltid farliga. Edmund Burke

Hopp & tro    Hoppet är i regel en dålig vägvisare, men ett mycket bra ressällskap. George Savile

Hopp & tro    Hoppet måste i vår tid produceras. Det finns inte mer att få färdigt. Harry Martinson

Hopp & tro    Optimist är den som tror att framtiden är oviss. Okänt ursprung

Hopp & tro    Om alligator säger att vadstället är djupt, tro honom. Jamaicanskt ordspråk tillit

Hopp & tro    Hos de flesta människor har den bristande tron på en sak sin grund i en blind tro på en annan. Georg Christoph Lichtenberg

Hopp & tro    Man föredrar att tro på det man helst håller för sant. Francis Bacon

innehåll aforism.nu