Idealism    Människan är beredd att ge sitt liv för en idé. Förutsatt att idén inte står riktigt klar för henne. Paul Eldridge

Idealism    En åsikt är inte nödvändigtvis riktig bara för att någon är villig att dö för den. Oscar Wilde

Idealism    Idealister blir mycket förargade när verkligheten går dem emot. Jean-Louis Barrault

Idealism    Extrerna idealister är alltid fega; de flyr från verkligheten. Jacob Bosshart fanatism fanatiker dogmer dogmatiker drömmare

Idealism    När människor slutar att tänka blir de idealister. Norman Douglas

Idealism    Idealister är människor som uppträder som om ideal kunde bli verklighet. William Faulkner

Idealism    Idealisten är en person som hjälper andra till välstånd. Henry Ford

Idealism    En idealist är en människa som av det faktum att en ros doftar bättre än kål drar slutsatsen att en soppa på rosor också smakar bättre. Ernest Hemingway

Idealism    Idealist: En människa som tror att man skall tro. Gabriel Laub

Idealism    Idealist: En människa som avstår från sina ideal utan ersättning. Gabriel Laub

Idealism    Idealister tränar efter själens materialisering. Stanislaw Jerzy Lec

Idealism    Han var idealist men fick snart nog. Otto Ludwig

Idealism    Om idealisterna hade pengar nog för att realisera sina idéer skulle de nog inte göra det. Otto Ludwig

Idealism    Idealister kallar man dem som blir tillintetgjorda av en kraft de inte kan genomskåda. Ludwig Marcuse

Idealism    När man inte har framgång här i livet behöver man för den skull inte genast betrakta sig själv som en idealist. Henry Miller

Idealism    Idealisten går rakt genom murar och får skärsår av luften. Alfred Polgar

Idealism    En idealist är en människa vars kärlek till pengar förblir obesvarad. Thaddäus Troll

Idealism    Satirikern är en kränkt idealist. Kurt Tucholsky

Idealism    Jag är idealist. Jag älskar utan hänsyn till person. Gerhard Uhlenbruck

Idealism    Idealismen blir större ju mindre den påverkar ens egna intressen. John Galsworthy

Idealism    Idealism är förmågan att se människorna som de skulle kunna vara om de inte vore som de är. Curt Goetz

Idealism    Den materiella förbättringen av människans lott är ett ideal. Därför är materialismen idealism. Ludwig Marcuse

Idealism    Idealism är bara en publikfriande benämning på romantiken i politik och moral. George Bernard Shaw

Idealism    Idealismen är en ständigt vingklippa fågel, vars vingar alltid växer ut igen. Carlo Volpi

Idealism    Idealen är vårt bättre jag. Amos Bronson Alcott ideal

Idealism    Ett ideal är en fyr, inte en hamn. Axel von Ambesser

Idealism    Ett ideal är ofta inget annat än en strålande vision av sanningen. Joseph Conrad

Idealism    Ondskan trivs aldrig bättre än när det står ett ideal framför den. Karl Kraus

Idealism    Idealet är inget annat än sanningen sedd på långt håll. Alphonse de Lamartine ideal

Idealism    Ideal är ingenting för idealister. Stanislaw Jerzy Lec

Idealism    Ideal är tankar och gärningar som har fått mogna. De flesta människor stannar kvar i puberteten. Hans Lohberger

Idealism    När man väljer Jesus som sitt ideal kan man lätt bli moraliskt överansträngd. Mikal Rode

Idealism    Ett ideal är bara en fyr, som hjälper oss vid navigeringen. U. Thant

Idealism    Idealismen ökar i direkt proportion till avståndet från problemet. John Galsworthy

Idealism    Idealism är en praktfull toga som politikerna sveper runt sin maktlystnad. Aldous Huxley

Idealism    Man väljer icke sitt ideal. Det är idealet som väljer dig. Vilhelm Ekelund

Idealism    Man måste ha flera förebilder för att inte bli en parodi på en enda. Erich Kästner

Idealism    En idealist är en person som hjälper sin nästa att tjäna pengar. Henry Ford

Idealism    Det fordras inte mycket begåvning för att se det som ligger rakt undet ens näsa, men rätt mycket av samma vara för att veta vart man skall rikta näsan. W H. Auden

Idealism    När vi är trötta blir vi anfallna av idéer som vi kämpade ner för länge sedan. Friedrich Nietzsche

Idealism    Om en människa har något att säga, är svårigheten inte att få henne att säga det utan att hindra henne från att säga det alltför ofta. George Bernard Shaw

innehåll aforism.nu