Idéer & visioner    Idéernas historia är de ensamma gnällspikarnas historia. E M Cioran

Idéer & visioner    Vi lever i en tid då de överflödiga idéerna överflödar och då de nödvändiga inte finns. Joseph Joubert

Idéer & visioner    Ideologer är människor som tror att mänskligheten är bättre än människorna. Dwight D. Eisenhower ideolog

Idéer & visioner    Ideologer är som meteorologer; enligt deras uppfattning är förutsägelsen riktig men vädret fel. Henri Tisot ideolog

Idéer & visioner    En ideolog är en man som tänker i förväg när andra tänker sig för. Peter Wehle

Idéer & visioner    För idéer finns det – i motsats till händelser – inga prejudikat. Hannah Arendt

Idéer & visioner    Många förkastar en god idé bara för att den inte är deras egen. Luis Buñuel

Idéer & visioner    Många goda idéer dör under transporten tilll skrivbordet. Max Frisch

Idéer & visioner    Mina bästa idéer får jag i regel när jag rakar mig på morgonen. Därav drar jag slutsatsen att de som har skägg inte får så många idéer. Dennis Gabor

Idéer & visioner    En idé är och kommer alltid att vara en skärm bakom vilken andra och viktigare ting försiggår. Idén är en förevändning. Idén är ett hjälpmedel. Witold Gombrowicz

Idéer & visioner    Idén är det absoluta och verkligheten endast ett förverkligande av idén. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Idéer & visioner    Frestelser som stelnat i sin form blir till fixa idéer. Martin Kessel

Idéer & visioner    Idén är verklighetens statsbegravning. Hans Kudszus

Idéer & visioner    Det är alltför enkelt, säger många när de möter en genial idé. Artur Lundkvist

Idéer & visioner    En idé har inte något ansvar för de människor som tror på den. Donald Marquis

Idéer & visioner    Vad annat bevisar idéernas historia än att det intellektuella skapandet förändras i takt med de materiella förutsättningarna. De ledande idéerna under en epok har alltid kommit från den ledande klassen. Karl Marx

Idéer & visioner    Om en idé uppstår i ett tomt huvud fyller den upp huvudet helt. Det finns inget annat där som kan konkurrera om utrymmet. Charles de Montesquieu

Idéer & visioner    Mänsklig dumhet är inte att sakna idéer, det är att ha enfaldiga idéer. Henry de Montherlant

Idéer & visioner    En idé är en märklig sak. Den fungerar inte med mindre än att du gör det. Herbert V. Prochnov

Idéer & visioner    Självklara kallar man sådana idéer som är lika förvirrade som vi själva. Marcel Proust

Idéer & visioner    Idéer kommer inte flygande som fjärilar, de är resultatet av hårt arbete. Rudolf Rolfs

Idéer & visioner    Idéer är fria ting. Men om en författare spärrar in dem i sitt arbetsrum blir de som fåglar i en bur. Joseph Yates

Idéer & visioner    Mycket enkla idéer är endast inom räckhåll för mycket komplicerade hjärnor. Remy de Gourmont

Idéer & visioner    Bara de kloka är i besittning av idéer, de flesta människor är besatta av idéer. Mary Elizabeth Coleridge

Idéer & visioner    Det är med idéer som med små barn. Man tycker bäst om sina egna. Moa Martinson

Idéer & visioner    När en ansedd men till åren kommen vetenskapsman påstår att någonting är möjligt har han nästan säkert rätt. När han säger att något är omöjligt är det mycket sannolikt att han har fel. Arthur C. Clarke

Idéer & visioner    En idé som inte är farlig är ovärdig att över huvud taget kallas idé. Oscar Wilde

Idéer & visioner    En idé är en tanke som har blivit stående. Henri Bergson

Idéer & visioner    Den stora fienden till progressiva idéer är inte etablissemanget utan den gränslösa trögheten hos dem som tar upp dem. Saul Bellow

Idéer & visioner    En av de värsta plågorna för den mänskliga naturen är den plåga en ny idé orsakar. Walter Bagehot

Idéer & visioner    En idé som inte är farlig är ovärdig att alls kallas idé. Oscar Wilde

Idéer & visioner    Visioner utan aktivitet är dagdrömmar, aktivitet utan visioner är tidsfördriv, visioner i aktivitet kan förändra världen. Joel Barker toché

Idéer & visioner    Det är enklare att slåss för sina principer än att leva upp till dem. Alfred Adler principer

Idéer & visioner    Det är fantasin som förlorar fältslagen. Joseph de Maistre

Idéer & visioner    Det finns inga gränser för vad folk kan hitta på när de saknar fantasi. Ove Hoff

Idéer & visioner    Den som har fantasi men inte kunskap har vingar men inga fötter. Joseph Joubert

Idéer & visioner    Förstånd utan inbillningskraft är platthet, inbillningskraft utan förstånd är svärmeri. Erik Gustaf Geijer fantasi

Idéer & visioner    Principer blir alltid ett ämne för våldsamma diskussioner när praktiken ligger nere. George Gissing

innehåll aforism.nu