Intuition    Intuitionen hos kvinnor är för det mesta inget annat än lättheten att genomskåda män. George Jean Nathan

Intuition    Intuition: den egendomliga instinkt som säger en kvinna att hon har rätt vare sig hon har det eller inte. Okänt ursprung

Intuition    Så snart en kvinna tänker någorlunda snabbt kallas det intuition. Barbro Alving

Intuition    Intuition är det som får dig att välja rätt väg sedan du övervägt den felaktiga och slagit fast att den var alltför riskabel. Okänt ursprung

Intuition    Intuition är det som gör att en kvinna klarar av att lägga ihop två och två så att hon kommer fram till precis det resultat som passar henne bäst. Okänt ursprung

Intuition    Med intuition menar man den förmåga som en del människor har att blixtsnabbt felbedöma en situation. Friedrich Dürrenmatt / Heinz Hilpert

Intuition    Intuition är förnuft som har haft bråttom. Holbrook Jackson

Intuition    Intuition är en oas i förnuftets öken. Det finns ingen väg dit som inte leder genom öknen. Hans Kudszus

Intuition    Kvinnans intuition är baserad på att mannen är så lätt att genomskåda. George Jean Nathan

Intuition    Intuition är drömmar man minns. Walther Rathenau

Intuition    Intuition är den egendomliga instinkt som säger en kvinna att hon har rätt vare sig det stämmer eller inte. Oscar Wilde

Intuition    Instinkten är själens näsa. Emile de Girardin instinkt

Intuition    Instinkt är en avsiktlig handling under vilken vi inte har någon klar uppfattning om avsikten. Nicolai Hartmann

Intuition    Instinkt är omedveten intelligens. Johan Sterling

innehåll aforism.nu