Jämlikhet & broderskap    Alla människor är födda jämlika. En hel del har kommit över det. Lord Mancroft

Jämlikhet & broderskap    Alla djur är jämlika, men några är jämlikare än andra. George Orwell

Jämlikhet & broderskap    I Frankrike råder absolut jämlikhet. Både rika och fattiga har rätt att sova under broarna. Anatole France

Jämlikhet & broderskap    Om alla pengar och all egendom i hela världen en viss dag klockan tre på eftermiddagen skulle fördelas lika mellan alla jordens invånare, skulle man redan klockan halv fyra kunna konstatera betydande skillnader i deras egendomsförhållanden. Paul Getty

Jämlikhet & broderskap    Med jämställdhet menar kvinnorna lika rättigheter med mannen överallt där de själva inte har några privilegier. Mario Adorf

Jämlikhet & broderskap    Jag envisas med att tro att några män är mina jämlikar. Brigid Brophy

Jämlikhet & broderskap    En kvinna som anser sig vara intelligent kräver jämställdhet med mannen. En kvinna som är intelligent gör det inte. Colette

Jämlikhet & broderskap    Kvinnans fullständiga jämställdhet med mannen var ett kolossalt steg tillbaka. Anita Ekberg

Jämlikhet & broderskap    Kvinnans jämställdhet uppnås först när mediokra kvinnor intar höga poster. Françoise Giroud

Jämlikhet & broderskap    I all hemlighet vet alla kloka kvinnor att verklig jämställdhet med mannen skulle vara ett tillstånd där de förlorar mer än de vinner. Anna Moffo

Jämlikhet & broderskap    Kvinnorna måste bli bättre på tre områden om de vill uppnå full jämställdhet med männen; de måste sluta att vara rädda för möss, de måste delta i tyngdlyftningstävlingar och de måste lära sig att komponera musik. Silvio Prini

Jämlikhet & broderskap    Kvinnans krav på jämställdhet är inget krav utan ett erkännande. Marina Vlady

Jämlikhet & broderskap    Vi har inte ens något ord för manlig oskuld medan varenda en vet vad jungfru innebär. Rebekka Weimar

Jämlikhet & broderskap    När en haj slukar en sill är det också integration. Henri Tisot

Jämlikhet & broderskap    Vi som är frisinnade och framåtsträvande vet att de fattiga är våra jämlikar på alla sätt. Bara det att de inte är våra jämlikar. Lionel Trilling

Jämlikhet & broderskap    Vad som gör det här med jämlikhet så besvärligt är att vi vill att dess verkningar bara skall drabba dem som står över oss. Henri Becque

Jämlikhet & broderskap    Jag anser att jämlikhet har uppnåtts när vi kan välja kvinnliga regeringsmedlemmar som är lika odugliga som en del av de män som redan sitter där. Maureen Reagan

Jämlikhet & broderskap    Hunden ser upp till människan, katten ser ner på oss – endast grisen är vår jämlike. Okänt ursprung

Jämlikhet & broderskap    Att alla skall vara bröder är en dröm som de har som inte har några bröder. Charles Chincholles broder

Jämlikhet & broderskap    Jag är villig att medge att alla människor är mina bröder, men jag påstår samtidigt att jag har fått en massa dåliga släktingar. Josh Billings broder

innehåll aforism.nu