Journalist & tidningar    En redaktör är en person, anställd på en tidning med uppgift att skilja agnarna från vetet och se till att agnarna blir tryckta. Elbert Hubbard

Journalist & tidningar    Om jag var far och hade en dotter som blev förförd, skulle jag ingalunda lämna henne i sticket; men en son som blev journalist, honom skulle jag anse förtappad. Søren Kierkegaard

Journalist & tidningar    En god nyhet är något som någon person inte vill ha fram i offentlighetens ljus. Allt annat är reklam. Rolf Geckler

Journalist & tidningar    Enbart nyheter skapar inte en tidning utan bara ett papper med tryck på. Det allra viktigaste är människan bakom nyheten. Christian Gulmann

Journalist & tidningar    Ni måste förstå att journalistens första plikt är att få tag i nyheterna och trycka dem. William Randolph Hearst

Journalist & tidningar    Nyheter är allt som får en kvinna att utbrista: "Vad i all sin dar!" Edgar W. Howe

Journalist & tidningar    Dåliga nyheter flyger alltid fortare än goda. Thomas Kyd

Journalist & tidningar    Ett tåg som spårar ur har större nyhetsvärde än ett som kommer i rätt tid. Gaston LaCour

Journalist & tidningar    Politiska nyheter: Vad regeringschefen och andra politiker har sagt eller gjort dagen innan, vanligen från en talarstol eller på en flygplats. Göran Palm

Journalist & tidningar    Nyheter är lika svåra att hålla fast som kvicksilver, och de förbleknar snabbare än morgonrodnaden. Stanley Walker

Journalist & tidningar    Nyheter är vad någon som inte är särskilt intresserad av något vill läsa. Och det är nyheter endast tills han har läst det. Sedan är det dött. Evelyn Waugh

Journalist & tidningar    Trots alla elektroniska framsteg vet jag inte något snabbare sätt att sprida en nyhet än att berätta den i en hotellbar. Charles Williams

Journalist & tidningar    Ledarartiklar är ingenting man läser, de är något man citerar. Hjalmar Havelund

Journalist & tidningar    Ledaren i en tidning är alltför ofta ett stycke sterilt för och emot, hopkokat i avsikt att ge detta massmedium ett alibi för alla de andra rubrikredaktörernas formuleringar. Eigil Knuth

Journalist & tidningar    En ledande artikel kan gott vara en vilseledande artikel, och tvärtom. Otto Ludwig

Journalist & tidningar    En ledarartikel ska vara en civiliserad konversation där man ger motparten alla chanser att ta hem poäng men ser till att man själv får sista ordet. Kingsley Martin

Journalist & tidningar    Den krönika, vars skribent man inte genast känner igen, är meningslös även om den är fylld med meningar. Michael Blædel krönikör

Journalist & tidningar    Utan läsarnas reaktioner tror jag att jag skulle sluta skriva krönikor. Det är ingen mening med att diskutera bara med sig själv. När man skriver räcker man ut en hand i rymden; här är jag, var är du? Det känns bra när någon fattar handen. Edel Hildebrandt krönikör

Journalist & tidningar    Det krönikören skriver kan liknas vid en enda lång, ja ändlös, monolog. Han är mannen som talar högt med sig själv, debatterar med sig själv – och alltid slutar med att ge sig själv rätt i allt. Jens Kistrup krönikör

Journalist & tidningar    En politiker skulle inte drömma om att kalla en krönikör för allt det som krönikörer kallar politikern. Max Lerner

Journalist & tidningar    Krönikören har en avlastningsfunktion på tidningen. Han är kapten i eget badkar och får skriva hur och vad han vill. Så skapas intrycket av att man får skriva hur och vad man vill. Ulrike Meinhof krönikör

Journalist & tidningar    Att ha en ständigt återkommande spalt i en tidning är ungefär detsamma som att ha regelbunden avföring på befallning. Malcolm Muggeridge krönikör krönika

Journalist & tidningar    En krönika i en dagstidning skall i likhet med fisk intas medan den är färsk. Sedan blir den inte bara svårsmält utan också obeskrivlig. James Reston krönikör

Journalist & tidningar    Det är inte att skriva en krönika som är det svåra. Allt man behöver göra, som min gamle kollega Red Smith brukade säga, är att öppna en åder och låta det blöda. Men har man en deadline sover man oroligt natten innan. James Reston krönikör

Journalist & tidningar    Enligt min mening skrivs de bästa krönikoma av människor med personlig stil och äkta engagemang, speciellt om de har humor, så att det tyranniska, som det innebär att uttrycka sin mening offentligt, kommer lite på avstånd. Klaus Rifbjerg krönikör krönika

Journalist & tidningar    Varför tror inte journalisternas fruar på det som står i tidningen? Okänt ursprung

Journalist & tidningar    Journalister säger alltid sådant som de vet är osant i hopp om att det skall bli sant om de säger det länge nog. Arnold Bennett

Journalist & tidningar    Journalister är människor som av bekvämlighet har tagit ett jobb som ligger under deras intelligens. Ib Boye

Journalist & tidningar    Ni förstår, unge man, att som journalist gäller det att både vara vän med samhällets toppar och kamrat med uteliggarna. Henrik Cavling

Journalist & tidningar    Jag har aldrig kunnat tåla journalister. Och i mina böcker har jag alltid låtit dem lida en fasansfull död. Agatha Christie

Journalist & tidningar    En joumalist är en människa som alltid har något viktigt för sig och som därför aldrig åstadkommer något viktigt. Heimito von Doderer

Journalist & tidningar    Man kan inte övertala joumalister till vad som helst. Men man kan köpa dem. Anders Ehnmark

Journalist & tidningar    Journalister skall bara rapportera det som händer, oavsett om de själva uppfattar det de skriver om som riktigt eller oriktigt, gott eller dåligt. Det moraliska ställningstagandet skall folk klara av själva. Katharina Graham

Journalist & tidningar    Journalisterna är tidens barnmorskor och dödgrävare. Karl Gutzkow

Journalist & tidningar    En journalists plikt är inte att bli älskad. Men det är hans plikt att bli läst. Cecil King

Journalist & tidningar    Många av dem som i dag kallar sig joumalister påminner om den asätande fågel som pickar mat ur krokodilernas tänder och de strör ut de mest stinkande bitarna i tidningarnas och tidskrifternas spalter. Heinz Kühl

Journalist & tidningar    Journalisten är en professionell farisé och har som yrkesman aldrig rätten på sin sida. Men i yrkets lyckligaste stunder är han med om att lyfta fram rätten, yttrandefriheten, i en bestämd situation: genom att göra hål i isen, hålla vaken öppen och dialogen i gång. Ejvind Larsen

Journalist & tidningar    Den kritiska journalisten tycks vara en utdöende ras i de elektroniska medierna. Moderna journalister är antingen anonyma mikrofonhållare eller en sorts entertainer som gör shower. Egon Lausen

Journalist & tidningar    Journalister dunkar en i ryggen – alltid på jakt efter det ställe där kniven lättast tränger in. Robert Lembke

Journalist & tidningar    Sanningen om journalister liksom om alla andra yrkesgrupper är att endast ett fåtal är något värda. De flesta upprepar bara vad andra har sagt. Doris Lessing

Journalist & tidningar    Det finns tre sorters journalister; reportern som skriver om det han ser, den uttolkande reportern som skriver om det han ser och analyserar det, och experten som skriver om och analyserar det han inte har sett. A. J. Liebling

Journalist & tidningar    Den journalist som tror sig själv om för mycket och sin tidning om för lite blir aldrig en bra journalist. Niels Nørlund

Journalist & tidningar    En journalist är någon som inte begriper någonting men skriver begripligt om vad som helst. Frejlif Olsen

Journalist & tidningar    Det är en utbredd missuppfattning att journalister aldrig läser tidningar. Jag har aldrig träffat en journalist som inte noga och många gånger läst – sina egna artiklar. Frejlif Olsen

Journalist & tidningar    Emellanåt grips en pennans man av missmod. Dag ut och dag in, spalt upp och spalt ner skriver man, det är inte alltid trycksvärtan värt och inte alltid så vässat som det skulle behöva vara i ett land där motståndare kläms mellan madrasser i stället för sköldar – madrasser som man kan göra gropar i eller dra fjädrar ur, men inte krossa. Børge Outze

Journalist & tidningar    Så småningom vill man hellre titulera sig bödel eller kistbärare än erkänna att man är journalist. Knud Poulsen

Journalist & tidningar    Himlen är säkert det sista ställe en journalist skulle önska sig som arbetsplats. Man kan inte oavbrutet berätta om harmoni. Anthony Randall

Journalist & tidningar    Journalistens yrke är ett mellanting mellan att föda och att pynta. Därför återfinns journalisten i yrkesregistret mellan jordemor och julgranspynt. Henrik Rechendorff

Journalist & tidningar    Många journalister tycks anse att deras uppgift är att förklara för andra det de inte själva förstår. Markus M. Ronner

Journalist & tidningar    Efter att ha talat med journalister söker jag mig gärna till kor. De ser inte så misstänksamt på mig och ställer inga spetsfundiga frågor. Ian Smith

Journalist & tidningar    Journalister är ytliga, otillförlitliga och opålitliga. På det stora hela taget liknar de sina medmänniskor. Carl Erik Soya

Journalist & tidningar    Få makthavare går i dag fria från misstanken att de emellanåt betraktar journalisten som vår tids hovnarr. Hans Wilhelm Steinfeld

Journalist & tidningar    Det är inte hotet om fängelse, vanära eller förföljelse som påverkar journalisten i USA. Det är rädslan för att inte bli läst. I. F. Stone

Journalist & tidningar    Journalisten är de ambitiösas allierade och stjärnornas lykttändare. Gay Talese

Journalist & tidningar    Om journalistens trovärdighet var börsnoterad skulle bara dåliga affärsmän köpa aktier. Thomas Uhrskov

Journalist & tidningar    Journalister åberopar en moralisk rätt för att avslöja andra människor, vilkas moraliska rätt de betvivlar. Arnold Wesker

Journalist & tidningar    En journalist är någon som låter sig bli besatt av ett fantasifoster och lockar iväg sanningen till fantasin. Arnold Wesker

Journalist & tidningar    Ett hundliv, men det enda liv värt att leva. Walter Winchell

Journalist & tidningar    Rock-joumalister är folk som inte kan skriva som intervjuar folk som inte kan tala för människor som inte kan läsa. Frank Zappa

Journalist & tidningar    Att publicera sig är mannens motsvarighet till barnafödande. Richard Acland journalistik

Journalist & tidningar    Den journalistik som inte förargar är överflödig. Victor Andreasen

Journalist & tidningar    Journalistik är hastverkslitteratur. Matthew Arnold

Journalist & tidningar    Makten i det bly som blir till kulor är ringa i jämförelse med makten i det bly som blir till skrift. Georg Brandes journalistik

Journalist & tidningar    Journalistik går i stort sett ut på att säga "lord Jones är död" till folk som inte kände lord Jones när han levde. Gilbert Keith Chesterton

Journalist & tidningar    Journalistik är som en köttätande blomma – den blir aldrig mätt. Morten Stig Christensen

Journalist & tidningar    Journalistik är allt det som i morgon är mindre intressant än i dag. André Gide

Journalist & tidningar    Journalistik är i verkligheten historia på flykt. Thomas Griffith

Journalist & tidningar    Det finns väl knappt någon annan bransch som så effektivt skådar sig själv i naveln som joumalistiken. Claus Lynge journalistik

Journalist & tidningar    Konsten att skriva en tidningsnotis är att smeka en banalitet tills den spinner som ett epigram. Donald Marquis journalistik

Journalist & tidningar    Det är lätt att göra en mygga till en elefant och motsatsen är inte svårare. Men att ge läsaren ett intryck av sakers rätta dimensioner är en konst och kallas journalistik. Henrik Rechendorff

Journalist & tidningar    Ett stänk av galenskap är absolut nödvändigt för att kunna bedriva seriös joumalistik. Virtus Schade

Journalist & tidningar    Journalistik: Nyhetsförmedling baserad på tre grundregler. Dessvärre kan ingen minnas dem. Kim Schumacher

Journalist & tidningar    Journalistik har alltid något att göra med att försöka bli manegens finaste skolryttare eller klokaste clown. Demokratin har sina begränsningar. Erik Seidenfaden

Journalist & tidningar    Jag har halva mitt liv försökt komma ifrån journalistiken, men jag sitter fast i den – en usel bransch och en vana värre än heroin, en märklig och tarvlig värld full av missanpassade människor, fyllbultar och fiaskon. Hunter S. Thompson journalistik

Journalist & tidningar    De enda kvalifikationer som krävs för framgång inom joumalistiken är en rättas slughet, ett trovärdigt uppförande och en smula litterär talang. Nicholas Tomalin journalistik

Journalist & tidningar    Generellt sett söker sig i dag de bästa människorna till journalistiken, de näst bästa till affärslivet, skräpet till politiken och avskrädes till juridiken. Auberon Waugh journalistik

Journalist & tidningar    Skillnaden mellan journalistik och litteratur är att joumalistiken är oläslig och litteraturen oläst. Oscar Wilde

Journalist & tidningar    En intervju är ett samtal där den ene ställer frågor som många redan har ställt och den andre ger svar som många redan fått. Dean Acheson

Journalist & tidningar    En intervjuare bör känna till en politikers citat bättre än politikern själv. Günter Gaus intervju

Journalist & tidningar    Ingen har någonsin gått segrande ur en intervju. Garson Kanin

Journalist & tidningar    Om man bättrar på den intervjuades uttalanden och ger hans svar en viss poäng får man komplimanger för sitt utmärkta minne. Om man däremot skriver precis som han sagt kommer dementin. Ole Vinding intervju

Journalist & tidningar    Intervjun är ett intimt samtal mellan en journalist och en politiker där joumalisten försöker dra fördel av politikerns pratsjuka och politikern av journalistens godtrogenhet. Emery Kelen

Journalist & tidningar   Journalister skriver därför att de inte har något att säga, och har inget att säga därför att de skriver. Karl Kraus

Journalist & tidningar    För journalisten är en människa en notis inslagen i hud. Fred Allen

innehåll aforism.nu