Kapitalism & profit    Kapitalism utan konkurser är som om kristendomen saknade ett helvete. Frank Borman

Kapitalism & profit    Inte skulle du kunna tänka dig att för byte av ett tändstift på din bil betala en fast procentsats av bilens värde – arbetsinsatsen är ju densamma oaktat bilens pris? Och absolut inte om motorn bara går på tre cylindrar efter bytet!
Du skulle väl heller knappast acceptera att ditt bilkapital försnillas genom att bilen under service utan din vetskap blivit försedd med en uppsättning slitna däck och att bensintanken har tömts?

I mäklarbranschen förekommer dessa tre avarter av uppskörtning av kunderna sedan länge: För det första och andra; fondmäklarna tar samma procentuella arvode vare sig de förmedlar affärer på femhundra kronor eller på tio miljoner och oavsett om de gör ett bra eller dåligt jobb. För det tredje så reduceras värdet på ditt kapital ytterligare genom vad som på mäklarspråk kallas dold premieavgift. Denna förtäckta ej redovisade "avgiftavgift" avslöjar obönhörligen girighetens sanna natur. Paul E. Tiek girighet bedrägeri mäklare courtage fondmäklare börsmäklare aktier fonder aktiefonder omoral moral etik finansvalp finansvalpar

Kapitalism & profit   Levnadsstandarden i landet är numera så hög att endast bonus-direktörerna når upp till den. Paul E. Tiek bonusar sarkasm ironi omoral toché

Kapitalism & profit   Den bästa oljan ligger högst upp, det bästa vinet i mitten och den bästa honungen längst ned. Thomas Fuller

Kapitalism & profit   Marknadens signaler ljuder högre än förnuftets röst. Bankrutt okänd girighet dumhet ekonomi börsen kedjebrev

Kapitalism & profit   Om Moses hade vikit av lite åt höger under tåget ut ur Egypten skulle israelerna och inte araberna ha oljan i dag. Wilfried Gredler

Kapitalism & profit   Vänskap i oljebranschen är en hal historia. Calouste Gulbenkian

Kapitalism & profit   Folk i oljebranschen är som katter. Man kan inte höra på dem om de slåss eller älskar. Calouste Gulbenkian

Kapitalism & profit   Profiten på olja har en benägenhet att rinna genom osynliga rörledningar ned i privata fickor. David Lloyd George

Kapitalism & profit   Oljan i sig är ännu inget sprängämne, inte heller islam i sig. Kombinationen av olja och islam är dock en explosiv blandning. Edward Parker

Kapitalism & profit   Höjden av närighet är att tappa humöret för att man blir frisk innan medicinen tar slut. Okänt ursprung snålhet gniden snål

Kapitalism & profit   Girigheten svälter ut de andra lasterna. Ordspråk från England

Kapitalism & profit   Girighet är alla lasters moder. Latinskt ordspråk

Kapitalism & profit   Den girige är alltid fattig. Ordspråk från Sverige

Kapitalism & profit   Döden har nyckeln till girigbukens skattkista. Ordspråk från Ghana

Kapitalism & profit   Fattigdomen saknar mycket, girigheten allt. Latinskt ordspråk girig gniden närig närighet

Kapitalism & profit   Girig bonde får mager häst. Ordspråk från Danmark

Kapitalism & profit   Girigheten växer med pengarna. Ordspråk från Island girig gniden närig närighet

Kapitalism & profit    Kapitalisterna förgår men kapitalismen består. Giovanni Agnelli

Kapitalism & profit    Kapitalism är när en trashank letar i papperskorgarna i tunnelbanan tills han hittar Wall Street Journal och ställer sig under en lykta och studerar börskurserna. Okänt ursprung

Kapitalism & profit    Vårt kapital som är i Väst, amorterade vare dina investeringar, tillkomme din profit, stige dina kurser på Wall Street, såsom ock i Europa. Giv oss i dag vår dagliga omsättning, förläng våra krediter så som vi ock göra dem oss skyldiga äro. Inled oss icke i konkurs utan fräls oss ifrån fackföreningarna, ty halva riket är ditt och makten och rikedomen i evighet. Mammon Okänt ursprung bön fader vår

Kapitalism & profit    Kapitalismens nedärvda last är den ojämlika fördelningen av tillgångarna, socialismens nedärvda dygd är den jämlika fördelningen av fattigdomen. Winston Churchill

Kapitalism & profit    Att spekulera på Wall Street är som att köpa kor i skenet av stearinljus. Daniel Drew

Kapitalism & profit    Fruktan för kapitalismen har tvingat socialismen att utvidga friheten, och fruktan för socialismen har tvingat kapitalismen att utöka jämlikheten. Will & Ariel Durant toché

Kapitalism & profit    I det kapitalistiska samhället utnyttjar den ena människan den andra. I det socialistiska samhället är det precis tvärtom. Uffe Ellemann-Jensen

Kapitalism & profit    Det finns inget ont i själva kapitalismen. Det onda ligger i hur den används. Mahatma Gandhi

Kapitalism & profit    Kapitalismen befinner sig i ett tillstånd som egentligen borde få ett kommunistiskt hjärta att klappa fortare, om inte kamraterna upprepade kapitalismens fel och synder. Robert Havemann

Kapitalism & profit    Kapital är det som blir kvar när de elementära behoven har tillfredsställts. Aldous Huxley

Kapitalism & profit    Kapitalismen är det sämsta av alla samhällssystern – för dem som inte har upplevt något annat. Gabriel Laub

Kapitalism & profit    Kapitalet har en hares hjärta, en kapplöpningshästs ben och en elefants minne. Giuseppe Pella

Kapitalism & profit    I länder där man klipper klorna på kapitalismen blir det i regel några hårda naglar kvar. Mikal Rode

Kapitalism & profit    Det finns inte mycket hopp om att folk vilkas bönbok består av kurslistor och kontoutdrag skall kunna efterkomma vår tids moraliska bud. Ludwig Rosenberg

Kapitalism & profit    Det är farligt för kapitalismen när arbetarklassen också blir hälsomedveten. Erik Skinhøj

Kapitalism & profit    Kapitalismens svaghet är att den inte har någon doktrin om människans värdighet. Marxismens svaghet är att den inte har någon doktrin om människans begränsningar. Mervyn Stockwood toché

Kapitalism & profit    Girigheten svälter ofta ut de andra lasterna. Engelskt ordspråk

Kapitalism & profit    Harakiri har blivit en kapitalistisk fritidssysselsättning. Hans Habe

Kapitalism & profit    Girighet är den enda lust som i de efterlevandes ögon framstår som en dygd. Martin Held

Kapitalism & profit    Girighet är den fälla som gillras för de besuttna. Annette Kolb

Kapitalism & profit    Girigbukar är otrevliga att vara samtida med, men trevliga att ha som förfäder. Victor de Kowa

Kapitalism & profit    I det välmående samhället finns det ingen skillnad på lyx och nödvändighet. J. K. Galbraith

Kapitalism & profit    När varans pris stiger är det kunden som lider först och när priset faller är det kunden som skördar sist. Charles Caleb Coilton

Kapitalism & profit    Ekonomin är lika förvirrande som en skelögd bordtennisspelare. Börsen fortsätter att gå ned men vinsten går upp. Okänt ursprung

Kapitalism & profit    Investera aldrig dina pengar i någonting som äter eller behöver repareras. Billy Rose

Kapitalism & profit    Ett finansgeni är en man som tjänar sina pengar snabbare än hans familj kan göra av med dem. Okänt ursprung

Kapitalism & profit   Kapitalet skulle dö om, man inte varje morgon smörjde hjulen med människoolja. Jules Vallés

Kapitalism & profit    Jag har sett kapitalismens lakejer och de lever inte dåligt. Nikita Chrusjtjov

Kapitalism & profit    Konkurs är ett juridiskt förfarande som går ut på att man stoppar alla sina pengar i byxfickorna och sedan ger bort kavajen. Okänt ursprung

Kapitalism & profit    Jag har aldrig varit fattig, bara ruinerad. Att vara fattig är en temperamentssak. Att vara ruinerad är bara en tillfällig situation. Mike Todd konkurs

Kapitalism & profit   Alla vet vad en mellanhand är: Han lurar den ena parten och plundrar den andra. Benjamin Disraeli medlare politik diplomati

Kapitalism & profit    Börsen: Den allmänna mening ens termometer. Gustave Flaubert

Kapitalism & profit    På Börsen blir 2 x 2 aldrig 4, utan 5 minus 1. Man måste ha både nerver och pengar för att kunna klara minus 1. André Kostolany

Kapitalism & profit    Börsen är ett hysteriskt fruntimmer som är kär i pengar. Sigismund von Radecki

Kapitalism & profit    Börsen är ett Monte Carlo utan musik. Georg von Siemens

innehåll aforism.nu