Klassamhället & samhällsklasser    Om de lägre klasserna inte ger oss ett gott exempel, vad i all världen har man då för nytta av dem? Oscar Wilde

Klassamhället & samhällsklasser    Faran ligger inte i att någon bestämd klass är illa lämpad att styra landet. Alla klasser är illa lämpade. Lord Acton

Klassamhället & samhällsklasser    Medelklass kallas den del av samhället som trampas på uppifrån och knuffas på nedifrån. Rogers Williams

Klassamhället & samhällsklasser    Kungen är en högt betald modell för frimärkena. Okänt ursprung kung kungahus

Klassamhället & samhällsklasser    Till och med den mest renläriga kommunist försvarar sin kung när han spelar schack. Brana Crncevic kungahus

Klassamhället & samhällsklasser    Det finns ingen kung som inte har haft en slav bland sina förfäder, och ingen slav som inte har haft en kung bland sina. Helen Keller kungahus

Klassamhället & samhällsklasser    Kungen är en statstjänsteman som i våra dagar har blivit ett slags bihang; utan syfte när han håller sig lugn, och när han blir för påträngande riskerar han att avsättas. Austin O'Malley kung kungahus

Klassamhället & samhällsklasser    Den ene har ett hjärta av sten, den andre av ädelsten. Wolfgang Eschker klasskamp

Klassamhället & samhällsklasser    Det behövs minst två parter för att föra en klasskamp. Michael Foot

Klassamhället & samhällsklasser    Det finns två klasser i samhället; de som får mer än de förtjänar och de som förtjänar mer än de får. Jackson Holbrook klasskamp

Klassamhället & samhällsklasser    Klasskampen står i dag mellan dem som behärskar orden och dem som inte gör det. Tom Høyem klasskamp

Klassamhället & samhällsklasser    Många har så mycket klassmedvetande att de skulle kunna sälja det på rea. Gabriel Laub klasskamp

Klassamhället & samhällsklasser    Inbördeskrig är bara ett annat ord för klasskamp. Rosa Luxemburg

Klassamhället & samhällsklasser    Vad är samhället? En samlevnadsform som utvecklat sig under inverkan av överklassens syfte att hålla underklassen under sig. August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Vad är överklass? De tärande, de styrande. August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Vad är underklass? De närande, de styrda. August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Vilka medel begagnar överklassen för att hålla underklassen under sig? Religion, politik, lagar, vetenskaper, konster och moral. August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Vad är religion? Ett på lägre utvecklingsstadier uppkommet behov, som av överklassen begagnats för att hålla underklassen under sig. August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Vilka medel begagnar religionen för att hålla undeklassen kuvad? Genom skrämsel och tröst. August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Varmed skrämmer religionen? Osalighet eller eviga straff för dem som icke lyda överklassen. August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Varmed tröstar religionen? Med hopp om salighet i ett kommande liv för dem som i detta arbeta och lida för överklassen. August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Vad veta vi om Gud? Ingenting! August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Finns det något tillkommande liv? Det vet man icke och det rör oss icke. Vi måste därför leva för detta! August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Vem var Kristus? En ovanlig människa, som ville upplysa och rädda underklassen, på sitt sätt. August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Hur kunna vi veta att Kristus icke var Gud? Därav att han var människa. August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Vad är den inneboende religiösa känslan? Vanan att från barndomen överlämna sig åt sådana känslor. August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Vad är samvete? Känslan av att man icke lytt en föreskrift. August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Vem ger föreskrifterna? Överklassen! August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Kan människan leva utan religion? Ja, för överklassen, som har existensmedlen, är det lätt, men för underklassen, som lever i ständig ångest för sin existens, är det svårare. August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Är det icke bättre att skaffa underklassen existensmedel än religion. Jo, det är mycket bättre. August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Vad är politik? Statskonst, eller överklassens konst att hålla underklassen under sig. Med politik menas även ett bedrägligt förfarande. August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Vad är utrikes politik? Samarbetet mellan de olika nationaliteternas överklasser. August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Vad är inrikes politik? Överklassens bevakning av sina intressen emot underklassen. August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Vad är suverän? Överklassens fullmäktige, som bevakar dess intressen. August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Varför älskar överklassen ärftliga suveräner? För att intressena skola störas så litet som möjligt, och underklassen genom ärftlighet få föreställningarne om suveränens gudomliga ursprung inpräglade. August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    På vilken makt stöder sig suveränen? På kapitalet, vidskepelsen, och den råa styrkan. August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Vilka medel har underklassen att bevaka sina intressen gentemot överklassen? Rösträtt, där den finns. August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Har underklassen inga andra medel än rösträtt? Revolution. August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    När är revolution laglig? När den lyckas. August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Hur kan revolution bli laglig? Revolutionärerna stifta en lag, som förklarar revolutionen laglig. August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Är revolution att tillråda? Det beror på dess utsikter att lyckas. August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Vad är lagar? Överklassens uppfinning att på så kallad laglig väg hålla underklassen under sig. August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Har överklassen skrivit lagarne? Jaa! August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Mot vems intresse har överklassen stiftat lagarne. Mot underklassen, naturligtvis! August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Vad är det första överklassen fordrar av underklassen gentemot lagarne? Aktning för lagarne. August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Är man skyldig visa aktning för lagarne? Ja, när de bli aktning värda. August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Är icke riksdagen lagstiftande församling? Jo ibland, men riksdagen är icke underklassen. August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Skall då icke riksdagen vara ett uttryck för både överklassens och underklassens önskningar? Nej, bara för underklassens. August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Varför är överheten en hämnare? Därför att han hämnas! August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Vad hämnas överklassen? Underklassens berättigade angrepp pä överklassen. August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Vad är straff som ådömes av lag? Överklassens hämnd på underklassens angrepp på lagarne som äro stiftade av överklassen. August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Vad är ekonomi? En vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukten av underklassens arbete. August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Vad kallas frukten av underklassens arbete? Kapital. August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Kan kapital existera utan arbete? Nej! August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Hur kan kapitalet behärska arbetet? När kapitalisten innehåller arbetarens besparingar, som just äro kapitalet, så hindrar han honom från att behärska kapitalet. August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Vilka medel äger arbetaren att motverka kapitalets förtryck? Högst få, tillsvidare, så länge lagliga strejker undertryckas med olaglig vapenmakt. August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Men det finns väl några medel mot kapitalets förtryck? Ja, strejk; men därtill fordras kapital. August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Hur skall arbetaren få kapital till strejk? Genom konsumtionsföreningar, som minska hans utgifter, och genom arbetarbanker, som försträcka lån vid strejktillfällen. August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Varför stiger priset, när det är brist på en vara? Därför att köpmannen begagnar andras nöd för att preja. August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Vad kallas det när priset på en vara stiger, i överklassens ekonomi? Det kallas lagen för tillgång och efterfrågan. August Strindberg

Klassamhället & samhällsklasser    Etablissemanget är den händernas gemenskap, där man alltid tvättar varandras händer utan att de blir rena. Colin Wilson

Klassamhället & samhällsklasser    Vad människor sätter värde på här i världen är inte rättigheter, utan privilegier. H. L. Mencken

Klassamhället & samhällsklasser    Ju längre titel, desto oviktigare jobb. George McGovern

Klassamhället & samhällsklasser    Vi hänger de små tjuvarna och tar av oss hatten för de stora. Tyskt ordspråk

Klassamhället & samhällsklasser    Anarkister är objektivt sett de reaktionäras bästa hjälp. Kanske önskar de i alla fall vara det. Gustav Heinemann

Klassamhället & samhällsklasser    En äkta anarkist springer bara ikapp med sig själv. Kaare Scheuer Pedersen

Klassamhället & samhällsklasser    Spela inte schack med anarkister. De förbereder i hemlighet redan ett attentat mot kungen. Zarko Petan

Klassamhället & samhällsklasser    Varje tid har sina anarkister. Och de bästa tiderna har de flesta. George Tyndall

Klassamhället & samhällsklasser    En aristokrat är en demokrat med fulla fickor. Josh Billings

Klassamhället & samhällsklasser    Avstånd: Det enda som de rika unnar de fattiga — och håller till dem. Ambrose Bierce

Klassamhället & samhällsklasser    Avstånd är källan till längtan, strömmarnas mål och ofta orsaken till förtvivlan. Anita Daniel

Klassamhället & samhällsklasser    Att hålla avståndet är kulturens hemlighet. George Bernard Shaw

Klassamhället & samhällsklasser    Borgarklassens förtjusning i rövare beror på en missuppfattning: att rövaren inte skulle vara någon borgare. Denna missuppfattning beror på en annan missuppfattning: att en borgare inte skulle vara någon rövare. Bertolt Brecht

innehåll aforism.nu