Kommittéer & konferenser    En kommitté är en grupp odugliga, utsedda av de ovilliga att göra det omöjliga. Okänt ursprung

Kommittéer & konferenser    För att en kommitté skall få något gjort bör den aldrig bestå av mer än tre, varav två alltid bör vara frånvarande. Okänt ursprung

Kommittéer & konferenser    Konferenser är våra dagars rangerbangårdar för olösta problem. Richard Burton konferens

Kommittéer & konferenser    Det ligger alltid politiskt sprängstoff i nedrustningskonferenser. Och det blir inte bättre av att alla de stora kanonerna möter upp. Otto Ludwig

Kommittéer & konferenser    Kongresser löser inga problem, men de gör dem trevligare. Henrik Tikkanen

Kommittéer & konferenser    En konferens är ett möte där många går in och föga kommer ut. Werner Finck

Kommittéer & konferenser    En konferens är en sammankomst där man beslutar när nästa sammankomst skall äga rum. Henry Ginsberg

Kommittéer & konferenser    Politiska konferenser är ofta som en karusell. Den ene åker efter den andre utan att nå honom. Malcolm Muggeridge konferens

Kommittéer & konferenser    Nedrustningskonferenser är brandstiftarnas eldsläckningsövningar. John Osborne toché konferens politik

Kommittéer & konferenser    Amerika har aldrig förlorat ett krig eller vunnit en konferens. Will Rogers

Kommittéer & konferenser    Konferenser är historiens bromsspår. Henri Troyat konferens

Kommittéer & konferenser    En dag då Satan kom på idén att inget skulle få hända tillsatte han den första kommittén. Den växte som alla fanstyg, och innan någon hann blinka blev den till en riksdag. Vilhelm Bergsøe

Kommittéer & konferenser    Om Moses hade arbetat med kommittéer skulle israelerna aldrig ha kommit över Röda havet. William Booth

Kommittéer & konferenser    En kamel är en häst som är dragen genom en kommitté. Winston Churchill

Kommittéer & konferenser    Varför är de tio budorden så enkla, korta och klara och formulerade så att alla förstår dem? Jo, därför att de avfattades utan någon kommitté. Charles de Gaulle

Kommittéer & konferenser    En kommitté är ofta en skara ovilliga, utvalda av en skara olämpliga i syfte att besluta något onödigt. Richard Harkness

Kommittéer & konferenser    En kommittés omdöme ligger vanligen något under omdömet hos dess minst intelligente medlem. Ned Johnson

Kommittéer & konferenser    En kommitté är en återvändsgränd där man låser in idéerna för att kunna förkväva dem i lugn och ro. John A. Lincoln

Kommittéer & konferenser    Parlamentariska kommittér är mattpiskare som slår precis så hårt att det inte dammar. Enrique Morales

Kommittéer & konferenser    En kommitté är en grupp män som var och en för sig inte kan göra någonting utan sammankallar ett möte och beslutar kollektivt att inget kan göras. Alfred E. Smith

Kommittéer & konferenser    En kommitté bör bestå av tre personer, av vilka två är frånvarande. Herbert Beerbohm Tree

Kommittéer & konferenser    Konferenser är absolut nödvändiga om du inte vill ha någonting gjort. John Kenneth Galbraith

Kommittéer & konferenser    En konferens är ett möte mellan viktiga människor som var och en för sig inte kan göra någonting, men som tillsammans kan bestämma att ingenting skall göras. Fred Allen

Kommittéer & konferenser    För att få något uträttat bör en kommitté bestå av högst tre personer, varav två bör vara frånvarande. Robert Copeland

Kommittéer & konferenser    En kommitté är en återvändsgränd i vilken idéer luras, in och sedan sakta stryps. Sir Barnett Cocks

Kommittéer & konferenser    Kommittéarbete är som en fåtölj, lätt att ta sig ner i men svårt att komma ur. Kenneth J. Shively

Kommittéer & konferenser    Den tid som ägnas åt varje punkt på dagordningen är omvänt proportionell mot den summa pengar som står på spel. Cyril Northcote Parkinson

Kommittéer & konferenser    Sammanträden är oumbärliga när du inte vill få någonting gjort. John Kenneth Galbraith

innehåll aforism.nu