Konservatism    En konservativ är en man som är för feg för att slåss och för fet för att springa. Elbert Hubbard

Konservatism    Problemet med det konservativa partiet är att det inte har vridit klockan tillbaka en enda sekund. Evelyn Waugh

Konservatism    Verkligheten är alltid mer konservativ än ideologierna. Raymond Aron politik

Konservatism    När en nations unga män är konservativa ringer redan dess begravningsklockor. Henry Ward Beecher politik

Konservatism    Konservativ: Statsman förälskad i det existerande onda i motsats till den liberale, som vill ersätta det med nytt. Ambrose Bierce politik

Konservatism    Konservatism är inte dålig om man med det ordet menar att det skall bevaras som har bestått sitt prov. Willy Brandt politik

Konservatism    Progressiv konservatism är ungefär samma sak som att köra bil med bromsen i botten. George Brown politik

Konservatism    Konservativa människor tar inte alltid fel, men de tar alltid fel i rätta ögonblicket. Violet Bonham Carter politik

Konservatism    All konservatism bygger på tanken att om man låter saker och ting vara, förblir de sådana de är. Men det gör de inte. Om man låter något ligga överlåter man det åt en flod av förändring. Gilbert Keith Chesterton politik

Konservatism    Konservatismen vill inte veta av föreskrifter, ger vika för principer, avvisar framåtskridande. Efter att ha kastat bort all respekt för det förflutna erbjuder den ingen ersättning för nuet och gör inga förberedelser för framtiden. Benjamin Disraeli politik

Konservatism    En konservativ regering är organiserat hyckleri. Benjamin Disraeli politik

Konservatism    Alla konservativa är konservativa på grund av personliga defekter. De är veka av naturen, de är födda halta och blinda till följd av sina föräldrars lyx och de kan liksom invalider endast agera defensivt. Ralph Waldo Emerson politik

Konservatism    Jag vågade aldrig vara radikal när jag var ung av rädsla för att det skulle göra mig konservativ när jag blev gammal. Robert Frost politik

Konservatism    Det ligger risker i hänsynslösa förändringar, men större risker i blind konservatism. Henry George politik

Konservatism    Jag kan i alla fall förklara bristen på toalettpapper. Den beror på det konservativa partiets byxångest. Denis Healey politik

Konservatism    Konservatismen är ett invecklat fenomen. Det finns konservativa som av ren konservatism anser sig vara kommunister. Gabriel Laub politik

Konservatism    De konservativa är historiens paustecken. Norman Mailer politik

Konservatism    Konservatism är stafettlopp på stället. Alberto Moravia politik

Konservatism    De konservativa vill bekämpa våldet genom "snabbare rättegångar mot våldsmännen". Äntligen en smula upprättelse för domare Lynch. Mikal Rode politik

Konservatism    De konservativa är människor som anser sitt historiska förflutna vara deras ideologiska framtid. Rudolf Rolfs politik

Konservatism    Konservatism är tillbedjan av döda revolutionärer. Clinton Rossiter politik

Konservatism    En konservativ är en människa som beundrar de radikala hundra år efter deras död. Leo Rosten politik

Konservatism    En konservativ är en bilskollärare som framför allt lär ut hur man skall parkera. Edith Sitwell politik

Konservatism    En konservativ är en människa som tror att ingenting bör göras för första gången. Alfred E. Wiggins politik

Konservatism    En konservativ är en människa som sitter och tänker. Mest sitter. Woodrow Wilson politik

Konservatism    En konservativ är en statsman som är förtjust i rådande missförhållanden till skillnad från liberalen som vill ersätta dem med andra. Ambrose Bierce

innehåll aforism.nu