Krig & fred    Fred: I världspolitiken en period av fusk mellan två perioder av slagsmål. Ambrose Bierce

Krig & fred    "Fred", det är när ingen skjuter. "En rättvis fred", det är när vår sida får sin vilja fram. Bill Mauldin

Krig & fred    "Var undertecknades den Westfaliska freden?" – "Den Westfaliska freden undertecknades längst ned på sista sidan." Okänt ursprung

Krig & fred    Ägg! Kämpa inte mot stenar! Okänt ursprung

Krig & fred    Anfall är bästa försvar, sade fältmarskalken och förlorade kriget. Hans Haëm

Krig & fred    Angående icke-våld, det är ett brott att lära en man att inte försvara sig själv när han ständigt faller offer för brutala attacker. Malcolm X

Krig & fred    Att besegra sig själv är betydelsefullare än att besegra tusen man i krig. Okänt ursprung

Krig & fred    Begäret gör människan blind. Cicero

Krig & fred    Bland de som har arbetat för mänskligheten finns många som dödat sin mänsklighet. Elmer Diktonius

Krig & fred    Bråk om mitt och ditt har skilt många från sitt. Okänt ursprung

Krig & fred    Då och då bör man slå ihjäl en amiral för att sporra de övriga. Okänt ursprung

Krig & fred    De enda som har tur i ett atomkrig är de som dör vid första smällen. Okänt ursprung

Krig & fred    De vanligaste och minst påkostade krigsmonumenten är de i rullstol. Stig Johansson

Krig & fred    Den man som besegrar sig själv är överlägsen den som besegrar tusen man i ett fältslag. Buddha

Krig & fred    Den som först tar till våld visar att han inte har fler argument. Kinesiskt ordspråk

Krig & fred    Det är bättre att lida orätt än att göra orätt. Marcus Tullius Cicero

Krig & fred    Det är inte så stor ansträngning att göra en sak, men det kräver en hel del att besluta vad man ska göra. Okänt ursprung

Krig & fred    Det behöver inte alls vara fel att skjuta mygg med kanon. Själva smällen kan skrämma väldigt många mygg. Okänt ursprung

Krig & fred    Det dåliga medlet i den gode mannens hand är bättre än det goda medlet i den dålige mannens hand. Kinesiskt ordspråk

Krig & fred    Det enda sättet att vinna ett atomkrig är att se till att det aldrig börjar. Omar Bradley

Krig & fred    Det finns faktiskt roliga krig. Snöbollskrig och kuddkrig, till exempel. Okänt ursprung

Krig & fred    Det finns ingen väg till fred – fred är vägen. Mahatma Gandhi toché

Krig & fred    Det gemensamma för ett rättvist och ett orättvist krig är att båda är brottsliga handlingar. Okänt ursprung

Krig & fred    Det lär nu finnas 50.000 kärnvapen i världen. Siffran är omstridd, men den diskussionen intresserar mig nästan lika mycket som frågan om man kan ta livet av mig 50.000 gånger eller bara 40.000. Hermann Kant

Krig & fred    Det onda har vingar, men det goda tar sig fram i snigelfart. Voltaire

Krig & fred    Det räcker inte att tala om fred. Man måste tro på den. Och det räcker inte att tro på den. Man måste verka för den. Eleanor Roosevelt

Krig & fred    Det var inte segern jag ville, det var striden! Okänt ursprung

Krig & fred    En av livets gladaste upplevelser är att vara måltavla utan att bli träffad. Winston Churchill

Krig & fred    En dålig fred är värre än krig. Okänt ursprung

Krig & fred    En fredsälskande man är en motsägelse. Okänt ursprung

Krig & fred    En gång ska frihetens fana vaja över det militära helvetets störtade ruiner. Okänt ursprung

Krig & fred    En kamp utan motståndare är omöjlig att vinna. Okänt ursprung

Krig & fred    En lus är en lus och en bomb är en bomb, även om det råkar vara en rättvis sak man slåss för. Okänt ursprung

Krig & fred    En sak är starkare än all världens arméer: en idé vars stund har kommit. Victor Hugo

Krig & fred    Ett atomkrig löser inga problem, eftersom det finns risk för att det efterlämnar ett antal överlevande. Mikal Rode

Krig & fred    Fem minuter kan utgöra skillnaden mellan seger och nederlag. Horatio Nelson

Krig & fred    Fred är detsamma för landet som sundhet är för kroppen. Selma Lagerlöf

Krig & fred    Fredsrörelsen är radikal, den talar för ett brytande med den uråldrigaste konvention och tradition vi har: våld och vapen. Okänt ursprung

Krig & fred    Frukta mer en här av hundra får under ledning av ett lejon än en här av hundra lejon under befäl av ett får. Okänt ursprung

Krig & fred    I dag godkänner vi en dubbelmoral, enligt vilken våra barn lärs både kristna och allmänt humanistiska motiveringar för att älska sin nästa – och bästa sättet att avliva denna nästa. Okänt ursprung

Krig & fred    I denna tid kan det vara en plikt att våga framstå som en aning galen genom att trots allt våga tro på det otroliga – fred på jorden. Okänt ursprung

Krig & fred    I kärlekens krig segrar den som ger sig. Italienskt ordspråk

Krig & fred    I konventionell krigföring dör man bara som vanligt. Okänt ursprung

Krig & fred    I krig finns inga segrare utan alla är förlorare, vilken sida som än tillskriver sig segern. Neville Chamberlain

Krig & fred    I krigstid är sanningen så dyrbar att den måste förses med livvakt av lögner. Winston Churchill

Krig & fred    I striden mot en ponerad yttre fiende, försummar vi den verkliga fienden inuti. Mahatma Gandhi

Krig & fred    I två ämnen är amatörer bättre än professionella: strategi och prostitution. Okänt ursprung

Krig & fred    Ingen älskar en soldat förrens fienden står för dörren. Okänt ursprung

Krig & fred    Ingen vann det senaste kriget och ingen kommer heller att vinna nästa. Eleanor Roosevelt

Krig & fred    Ingenting är så likt oskulden som hänsynslösheten. Oscar Wilde

Krig & fred    Inter arma silent legres – i krig tystnar lagen. Latinskt ordspråk

Krig & fred    Jag begriper inte kriget i Jugoslavien, kan ingen ge en krigsförklaring? Okänt ursprung

Krig & fred    Jag håller varken på ryssarna eller amerikanarna, jag håller på barnen. Okänt ursprung

Krig & fred    Jag skulle vilja uppfinna ett ämne eller en maskin som skapar en sådan massförstörelse att kriget därigenom blir omöjligt för evigt. Alfred Nobel

Krig & fred    Kämpa för den bortersta byn, om du vill behålla den närmaste. Georgiskt ordspråk

Krig & fred    Kärlek är också ett krig. Okänt ursprung

Krig & fred    Kärleken är blind. Vänskapen blundar bara. Svenskt ordspråk

Krig & fred    Krig är bara en feg flykt undan fredens problem. Thomas Mann

Krig & fred    Krig är en lek, som kostat mången huvuden. Okänt ursprung

Krig & fred    Krig är ett spel som furstar inte skulle leka om deras undersåtar vore kloka. William Cowper

Krig & fred    Krig börjar med "vet hut" och slutar med salut. Okänt ursprung

Krig & fred    Krig kan börja på grund av ett noggrant planerat misstag. Henrik Tikkanen

Krig & fred    Krig löser inga problem och alltså fortsätter de. Okänt ursprung

Krig & fred    Kriget är ljuvt för den som aldrig smakat det. Okänt ursprung

Krig & fred    Kriget har en lång svans. Okänt ursprung

Krig & fred    Kriget mellan könen kommer aldrig att vinnas av någondera parten. Det förekommer alldeles för mycket fraternisering med fienden. Jack Paar toché könsroller jämlikhet Fi emanicipation ironi

Krig & fred    Krigets första offer är sanningen. Okänt ursprung

Krig & fred    Krigsfången torterades så länge att han till slut erkände att man torterar krigsfångar i hans land. Gabriel Laub

Krig & fred    Krigslycka är tusentals dödade och lemlästade. Okänt ursprung

Krig & fred    Krigsvetenskap leder till sann och oförfalskad diktatur. Det är en ynklig demokrati som är beroende av militär hjälp för att kunna existera. Militär styrka hindrar sinnets fria växt. Den kväver människans själ. Mahatma Gandhi

Krig & fred    Lejonet och lammet ska ligga tillsammans, men lammet kommer inte att få mycket sömn. Woody Allen

Krig & fred    Man bekostar en här i tusen dagar för att använda den en morgon. Okänt ursprung

Krig & fred    Man har inte längre frid än ens granne vill. Okänt ursprung

Krig & fred    Man kanske glömmer var man begravde fredspipan, men aldrig var man grävde ner yxan. Mark Twain

Krig & fred    Men är det verkligen fred vi vill ha, till varje tänkbart pris? Joakim Thåström

Krig & fred    Min mamma säger att man ska slåss med ord. Det är därför det är sånt himla liv här. Tänk om USA och Vietnam stått och skrikit åt varandra i flera år, va hesa dom skulle varit. Men inte döda. Okänt ursprung

Krig & fred    Något som uppnås med hjälp av våld kan bara behållas med våld. Mahatma Gandhi

Krig & fred    Några män vet att en lätt beröring med tungan, från kvinnans tår till hennes öron och en mjuk väg däremellan, givet tillräckligt ofta, skulle förbättra chansen för världsfred. Marianne Williamson

Krig & fred    När det gäller krig frågar mänskligheten efter resultatet, inte efter orsakerna. Seneca d. y.

Krig & fred    När man gräver en grop åt andra blir det ofta en skyttegrav. Stig Johansson

Krig & fred    Ned med vapnen! Säg det till många, säg det ofta! Okänt ursprung

Krig & fred    Om det skulle bli ett nytt världskrig, kan ingen räkna med att det finns tillräckligt med överlevande för att begrava de döda. Okänt ursprung

Krig & fred    Om du är mitt i ett brinnande krig, i stället för att kasta en handgranat på fienden, kasta en nappflaska. Det kanske får dem att tänka på hur larvigt det är att kriga, och medan de tänker kan du ju kasta en riktig handgranat. Okänt ursprung

Krig & fred    Om man lever tillräckligt länge får man se hur varje seger förvandlas till ett nederlag. Simone de Beauvoir

Krig & fred    Om solstrålar vore krigsvapen hade vi för länge sedan haft solenergi. George Porter

Krig & fred    Om vi fortsätter att flirta öppet med kriget kommer vi att förvandla jorden till ett helvete som inte ens Dante hade kunnat föreställa sig. Martin Luther King Jr.

Krig & fred    På den tiden, då galaxen var ung och fräsch, var varje idé värd att slåss för en ny idé. Douglas Adams

Krig & fred    Patrioter talar jämt om att dö för sitt land, men aldrig om att döda för det. Bertrand Russell

Krig & fred    Regeln är att människan gärna gräver sin egen grav, bara timpengen är tillräckligt hög. Okänt ursprung

Krig & fred    Revolutioner och krig ger aldrig resultat. De skapar bara en ny blandning av gammalt ont och nytt ont. W. G. Summer

Krig & fred    Riv inte muren i väster för att laga muren i öster. Okänt ursprung

Krig & fred    Så är världens lopp: den ene ska den andre äta opp. Okänt ursprung

Krig & fred    Sådant sår, sådant plåster. Okänt ursprung

Krig & fred    Sanningen är förmodligen att mänskligheten håller på att begå självmord fast det sker för att öka säkerheten. Okänt ursprung

Krig & fred    Segerns problem är angenämare än nederlagets, men de är inte mindre besvärliga. Winston Churchill

Krig & fred    Sju dagar måste vi kunna försvara oss. Sen hinner hjälpen fram och gör slut på allt. Okänt ursprung

Krig & fred    Svärd stillar svärd. Okänt ursprung

Krig & fred    Tidens tecken äro underbara.
Flaggan opp och vår paroll är klar:
Fler kanoner så vi kan försvara
de kanoner som vi redan har! Okänt ursprung

Krig & fred    Till sist vinner alltid sädesfälten över slagfälten. Theodor Fontane

Krig & fred    Titta på männen hur de alltid krigar och kämpar. Hur har mödrarna fostrat dem? Okänt ursprung

Krig & fred    Upphetsad och stridslysten satte han sig att skriva med värjan i ena handen och pistolen i den andra. Okänt ursprung

Krig & fred    Utan girighet funnes ingen anledning till militarisering. Mahatma Ghandhi

Krig & fred    Utan kamp ingen seger. Okänt ursprung

Krig & fred    Vad du själv inte vill tillfogas ska du inte tillfoga andra. Konfucius

Krig & fred    Vad fred bygger upp, river krig ned. Okänt ursprung

Krig & fred    Vad vår värld verkligen behöver är en interkontinental missil med multipla fredsspetsar. Okänt ursprung

Krig & fred    Vår krigsmakts enda tänkbara funktion är att den leder till att någon för säkerhets skull utrotar också oss. Okänt ursprung

Krig & fred    Varför ska det alltid vara så att när den politiska ammunitionen börjar ta slut så rullar man fram skymfordens rostiga artilleri? Adlai Stevenson

Krig & fred    Vi är alla bröder, så det är klart att vi är osams. Okänt ursprung

Krig & fred    Vi har alltid kontroll över medlen, men inte över målet. Okänt ursprung

Krig & fred    Vi har inte bara fått fred utan också skinka från Westfahlen. Okänt ursprung

Krig & fred    Vi i fredsrörelsen vill satsa på den ännu oprövade möjligheten – istället för den länge prövade omöjligheten. Okänt ursprung

Krig & fred    Vi måste lära oss att leva tillsammans som bröder eller gå under tillsammans som dårar. Martin Luther King Jr.

Krig & fred    Steget från den absoluta moralen till den blodiga massakern är kort. Karl Schtechta

Krig & fred    Varje krig är ett barn av fruktan. Därför måste man framför allt undanröja fruktan om man vill undvika krig. Normann Angell

Krig & fred    En pacifist är en människa som kämpar mot alla utom mot sina fiender. Okänt ursprung

Krig & fred    Krig finns överallt där det kämpas för fred. Elazar Benyoëtz

Krig & fred    Krig är hjämskadade spindlar som förstör sin egen spindelväv. Suzanne Brøgger

Krig & fred    Krig alstras av icke erkänd fruktan förklädd till mod. Krig är kärlekens motsats. Suzanne Brøgger

Krig & fred    Den enda metoden för en fredlig nation att vinna ett krig är att förhindra det. Jacques Chirac

Krig & fred    I krigstid är sanningen så dyrbar att den måste förses med en livvakt av lögner. Winston Churchill

Krig & fred    Till sist segrar sädesfältet alltid över slagfältet. Theodor Fontane

Krig & fred    Så länge nationerna går i krig för att bevisa sin kollektiva manlighet får kvinnorna aldrig något fredligt inflytande över denna repetitiva maskulina process. Germaine Greer

Krig & fred    Det finns ingen mer förljugen pacifism än den som går emot kriget men godkänner inbördeskriget. Hans Habe

Krig & fred    "Anfall är bästa försvar", sade en fältmarskalk och förlorade kriget. Hans Haëm

Krig & fred    Ingen människa är enfaldig nog att vilja ha krig hellre än fred, ty i fredstid begraver sönerna sina fäder men i krigstid begraver fäderna sina söner. Herodotos

Krig & fred    Ett kallt krig är det bästa vapnet mot ett riktigt krig. Sidney Hook

Krig & fred    Tekniska framsteg avskaffar inte kriget som institution, de ändrar bara dess former. Aldous Huxley

Krig & fred    För män är det normala naturtillståndet inte fred utan krig. Immanuel Kant

Krig & fred    Mänskligheten måste göra slut på kriget, annars kommer kriget att göra slut på mänskligheten. John F. Kennedy

Krig & fred    Om nutidens människa fortsätter sin öppna flirt med kriget kommer hon att lyckas förvandla sitt jordiska hem till ett helvete som inte ens Dante hade kunnat föreställa sig. Martin Luther King

Krig & fred    Det mest ihållande ljud som återklingar i människosläktets historia är slagen på krigstrummorna. Arthur Koestler

Krig & fred    Först är kriget hoppet om att det skall gå bra för en själv, sedan förväntan om att det skall gå dåligt för den andre, så tillfredsställelsen över att det inte heller går bra för den andre och till sist överraskningen över att det går dåligt för båda. Karl Kraus

Krig & fred    Krigsfången torterades så länge att han erkände att man torterar krigsfångar i hans land. Gabriel Laub toché svart humor

Krig & fred    En krigshjälte är ett offerlamm som för hela hjorden i döden. Gabriel Laub

Krig & fred    Inget är mer obscent än att förhärliga kriget. Richard Lester

Krig & fred    Världen har blivit fredligare. Nu för tiden utkämpas enbart försvarskrig. Otto Ludwig

Krig & fred    Krig ger tillfälle till fler och större truppreduktioner än fred. Otto Luduwig

Krig & fred    Det blir krig för fredsduvorna flyger lågt i år, sade mormor. Werner Mitsch

Krig & fred    Manövrer är krigslekar där de döda får leva tills det blir allvar. F. X. Neuwirth

Krig & fred    Jag skulle vilja uppfinna ett ämne eller en maskin som kan skapa en så fruktansvärd massförstörelse att kriget därigenom blir omöjligt för evigt. Alfred Nobel

Krig & fred    Om solstrålar vore krigsvapen skulle vi för länge sedan ha haft solenergi. George Porter

Krig & fred    Stormakterna har nu vapen som är så effektiva att endast sinnessjuka kommer att starta krig. Tyvärr tycks situationen leda till sinnessjukdom. Mikal Rode

Krig & fred    Krig hör till människans natur, men det är ju inte all natur vi behöver freda. Mikal Rode

Krig & fred    Världskrig nummer 3 blir ett nummer för stort för oss alla. Hans-Horst Skupy

Krig & fred    Det finns patienter som tror att man får feber av termometrar. Andra tror att krig kommer av vapen. De talar mot vapenbruk utan att tänka på att den yttrandefrihet som de utnyttjar har man bara i sjutton av de länder vilkas vapen de kritiserar. Viggo Starcke

Krig & fred    Krig och revolution frambringar aldrig det man vill ha, bara en blandning av gammalt ont och nytt ont. W. G. Summer

Krig & fred    Krig kan börja på grund av ett minutiöst förberett misstag. Henrik Tikkanen

Krig & fred    Alla krigshärar i världen borde ha strejkrätt. Henrik Tikkanen

Krig & fred    Krig är tappra människor som massakrerar varandra utan att känna varandra till förmån för några som känner varandra men massakrerar varandra. Paul Valéry

Krig & fred    Kanske vi kvinnor har uppmuntrat tanken att det är modigt att delta i krig? Kvinnor, uppmuntra era män till sådant mod att de vågar avstå från att kriga och i stället arbeta för en värld i fred. Betty Williams

Krig & fred    När fredliga människor inte längre har något att hoppas på ser våldsmännen en chans att skjuta. Harold Wilson

Krig & fred    All agitation för krig börjar med ett påstående om att motparten hotar freden. Arnulf Øverland

Krig & fred    I krigets trädgård växer giftiga örter. Ordspråk från Finland

Krig & fred    Ju större fejd, desto fattigare jord. Ordspråk från Norge

Krig & fred    Freden bygger byar, kriget bränner dem. Ordspråk från Ryssland

Krig & fred    Pack slåss och pack förlikas. Ordspråk från Tyskland

Krig & fred    Kriget är en ko, som mjölkas bland törnen. Ordspråk från Afrika-Sesuto

Krig & fred    Hellre en mager fred än en fet seger. Ordspråk från England

Krig & fred    Försoningens blomma har svårt att slå rot i blodbesudlad jord. Paul E. Tiek fundamentalism fanatism nationalism krig ofred försoning fred balkan israel palestina sri lanka ache mellanöstern judar araber

Krig & fred    Fred kommer det att bli först när människorna inte bara tar avstånd från krig av alla slag utan också tar avstånd från tanken på seger. Elazar Benyoëtz

Krig & fred    Tidningsartiklar mot fred är skrivna med pennor gjorda av samma stål som kanoner och granater. Aristide Briand

Krig & fred    Det behövs minst två för att stifta fred, medan en enda kan starta ett krig. Neville Chamberlain

Krig & fred    Fred är frihet i frid. Marcus Tullius Cicero

Krig & fred    Om man vill uppnå fred talar man inte med sina vänner. Man talar med sina fiender. Moshe Dayan

Krig & fred    Fred kan du uppnå endast om du skänker bort den. Marie von Ebner-Eschenbach

Krig & fred    Freden har lika många segrar att visa upp som krigen, men långt färre minnesmärken. Frank McKinney Hubbard

Krig & fred    Enbart vapen är inte nog för att upprätthålla freden – den måste upprätthållas av människor. John F. Kennedy

Krig & fred    Fred är detsamma för landet som sundhet för kroppen. Selma Lagerlöf

Krig & fred    Fred är det när man skjuter någon annanstans. Gabriel Laub

Krig & fred    När freden diskuteras på högsta nivå sker det över huvudet på vanligt folk. Otto Ludwig

Krig & fred    Alla talar så varmt om världsfieden att det nästan liknar en nekrolog. Otto Ludwig

Krig & fred    En fredens man är den som låter sig skjutas ihjäl för att bevisa att den andre var angriparen. Ludwig Marcuse

Krig & fred    Man glömmer kanske var man har begravt fredspipan men aldrig var yxan ligger. Mark Twain

Krig & fred    Om ni önskar fieden, försvara då livet. Påven Paulus VI

Krig & fred    Fred, ett slitet ord för en dumdristig sak. Rudolf Rolfs

Krig & fred    Ofruktbar är den fred som gror i en jord som ständigt trampas ner. Carl Scharnberg

Krig & fred    Fred... fortsättning på kriget med andra medel. Oswald Spengler

Krig & fred    Det vi kallar fred är vanligtvis ett vapenstillestånd, under vilket den svagare parten gör avkall på sina krav tills tillfället åter dyker upp att göra dem gällande med vapenmakt. Luc de Vauvenargues

Krig & fred    Lejonet och lammet skall ligga tillsammans, men lammet kommer inte att få mycket sömn. Woody Allen

Krig & fred    Historien är proppad med krig som alla visste aldrig skulle inträffa. J Enoch Powell

Krig & fred    Patrioter talar jämt om att dö för sitt land men aldrig om att döda för det. Bertrand Russell

Krig & fred    Jag har alltid hävdat att krig alltid är en jäkla spännande historia medan däremot fred är långtråkig läsning. Thomas Hardy

Krig & fred    Om vi förlorar det här kriget startar jag ett nytt i min frus namn. Moshe Dayan

Krig & fred    Fred kan antingen vinnas eller köpas.Vinnas genom motstånd mot det onda. Köpas genom pakt med det onda. John Ruskin

Krig & fred    Vill du fred, håll dig beredd för krig. Publilius Syrus

Krig & fred    Det värsta med krig är att de gör oss lika de folk vi bekämpar. Aldous Huxley

Krig & fred    Två arméer som kämpar mot varandra är en stor armé som begår självmord. Henri Barbusse

Krig & fred    Ingen har segrat förrän den besegrade erkänner det. Quintus Ennius

Krig & fred    Armé: Krigisk styrka som korrigerar diplomaternas misstag. Josephus Daniles

Krig & fred    Enda sättet att vinna ett atomkrig är att se till att det aldrig startas. Omar Bradley

Krig & fred   Endast den som beslutat att begå självmord kan starta ett atomkrig. Leonid Bresjnev

Krig & fred   Det lär nu finnas 50 000 kärnvapen i världen. Antalet är omstritt men den striden intresserar mig nästan lika mycket som frågan om man kan ta livet av mig 50 000 gånger eller bara 40 000 gånger. Hermann Kant

Krig & fred    Atomvapen testar man hänsynsfulla i obebyggda områden för att kunna använda dem hänsynslöst i tättbebyggda områden. Wolfgang Binde

Krig & fred    Det är inte alla idioter som kan spränga exempelvis en atombomb. Men det är ju fullt tillräckligt om en enda av dem gör det. Otto Ludwig

Krig & fred    Atombomben är en papperstiger som USA:s reaktionärer använder att skrämma folk med. Mao Zedong

Krig & fred    I ett atomkrig kommer hela mänskligheten att bli förlorare. Ronald Reagan

Krig & fred    Ett atomkrig löser inga problem, eftersom det finns risk för att det efterlämnar ett antal överlevande.Mikal Rode

Krig & fred    Avspänning är som kapplöpningen i Alice i Underlandet, där alla fick pris. Lord Carrington

Krig & fred    Vi talar om avspänning, men oftast påminner det bara om en dialog mellan dövstumma. Adolfo Suarez

innehåll aforism.nu